2020. Április 29., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel kötött, a Csónakázó tóra és a téglagyári tóra vonatkozó haszonbérleti szerződés.
3. - Szándéknyilatkozat a fogászati ügyelethez való csatlakozáshoz.
4. - A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés.
5. - A Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 19. szám (Hrsz.: 1249/3/A/19) alatti lakás értékesítése.
6. - A Hunyadi u. 11. 2. em. 9. szám alatti üres lakás bérbeadási módjának meghatározása.
7. - A Kelcz-Adellfy u. 4. fsz. 3. alatti üres lakás bérbeadási módjának meghatározása.
8. - Egy mappában a 2020. április 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
5. napirendi pont:
A Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 19. szám (Hrsz.: 1249/3/A/19) alatti lakás értékesítése.

INDOKOLÁS
a Kőszeg, Gyöngyös 24/C. 1. emelet 19. sz. alatti lakás
értékesítéséhez
A 2020. évi vagyongazdálkodási koncepció egyedi döntés alapján értékesíthető vagyonelemei között szerepel a Kőszeg, Gyöngyös u. 24/C. (Hrsz.: 1249/3/A/19) 1. emelet 19. sz. alatti 53 m2 nagyságú lakás, amely megüresedését jelentette le az ingatlankezelő Kőszegi Városüzemeltető Kft.

A koncepció készítésekor különös figyelmet fordítottunk arra, hogy mely ingatlanok azok, amelyek gazdaságosan nem helyreállíthatók, a bérleti díjbevételek nem fedezik a felújításukat, állapotuk évről-évre romlik, így ezek értékesítése mind műszaki mind gazdaságossági szempontból indokolt.

A tárgyi lakás is ebbe a körbe tartozik, amely teljes felújítást, korszerűsítést igényel, jelen állapotában lakhatatlan, így eladásra javasolt.

Értékbecslési szakvélemény elkészítését kértük az ingatlan értékének meghatározására. A szakértő 8 MFt összegben állapította meg a lakás forgalmi értékét. (A másik értékbecslés: 7.208.000,-Ft)

Kőszeg, 2020. április 23.Básthy Béla
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Polgármestere elrendeli a Kőszeg, Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 19. szám (Hrsz.: 1249/3/A/19) alatti 53 m2 nagyságú lakás licit eljárással való értékesítését az értékbecslésben szereplő induló 8.000.000,-Ft vételáron.
2. Kőszeg Város Polgármestere a jogtanácsos által készített adásvételi szerződést polgármesterként aláírja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)