2020. Július 30., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetésére vonatkozó átcsoportosítási javaslat a dolgozók jutalmazására a veszélyhelyzet idején tanúsított helytállásukért.
2. - Dr. Prugberger-Németh Lilla, a 4. sz. felnőtt körzet háziorvosa rendelési idejének módosítása.
3. - Az új városmajorban kialakított helyiségek hasznosítása.
4. - Üres lakások értékesítésére vonatkozó javaslatok.
1. napirendi pont:
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetésére vonatkozó átcsoportosítási javaslat a dolgozók jutalmazására a veszélyhelyzet idején tanúsított helytállásukért.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ezek alapján a Kőszegi Szociális Gondozási Központ vonatkozásában kezdeményezem a Képviselő-testületnél, hogy az intézménynél a dologi előirányzatból 1.963.500 Ft a személyi juttatásokra 1.700.000 Ft és a munkáltatót terhelő járulékokra 263.500 Ft előirányzat kerüljön átcsoportosításra.

A kérelem indoka:


A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetésénél a koronavírus hatásának enyhítése miatt meghozott rendelkezéseknél a személyi jellegű kiadásoknál érvényesítettük azokat az intézkedéseket amelyek valamennyi Intézmény tekintetében elrendelésre kerültek (pl.: be nem töltött állás bérének kivétele stb.), de az Intézmény költségvetéséből ez az összeg elvonásra nem került csak át lett csoportosítva a dologi kiadásai közé, tekintettel arra, hogy ezen Intézmény látta el a Koronavírus helyzet alatt az önkéntes szolgálat üzemeltetését és a védekezésben való aktív részvételt. Az Intézménynél hagyott dologi kiadásokat a védekezésre nem kellett teljes mértékben felhasználni, így lehetőség lenne arra, hogy a védekezésben aktívan részt vevő dolgozók jutalomban részesülhessenek a veszélyhelyzet idején nyújtott helytállásukért. A kormány az egészségügyben dolgozókat egyszeri juttatásban részesítette, de az intézményben lévő dolgozók közül ez csak a védőnőket érintette. Az Önkéntes szolgálatot üzemeltető és a járványhelyzetben a Hajléktalan szállón és az Idősek Otthonában működő dolgozók nem részesültek ilyen juttatásban, így ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átcsoportosítást engedélyezni szíveskedjen, mely Kőszeg Város Önkormányzatának többletkiadást nem jelentene.
A fenti átcsoportosítással az Intézmény vezetője bruttó 100.000 Ft, míg az érintett dolgozók bruttó 50.000 Ft jutalomban részesülnének.


Kőszeg, 2020. július 24.

Básthy Béla s.k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2020. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi átcsoportosításhoz járul hozzá:
a 2020. évi költségvetésének dologi előirányzatát 1.963.500 Ft-tal lecsökkenti és a személyi juttatások előirányzatát 1.700.000 Ft-tal valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 263.500 Ft-tal megemeli.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni a Kőszegi Szociális Gondozási Központ veszélyhelyzet idején tanúsított helytállását és felkéri az Intézmény vezetőjét, hogy a jutalmak kifizetéséről gondoskodjon.

Felelős: Raposa Helga intézményvezető
Határidő: azonnal