2020. Július 30., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetésére vonatkozó átcsoportosítási javaslat a dolgozók jutalmazására a veszélyhelyzet idején tanúsított helytállásukért.
2. - Dr. Prugberger-Németh Lilla, a 4. sz. felnőtt körzet háziorvosa rendelési idejének módosítása.
3. - Az új városmajorban kialakított helyiségek hasznosítása.
4. - Üres lakások értékesítésére vonatkozó javaslatok.
2. napirendi pont:
Dr. Prugberger-Németh Lilla, a 4. sz. felnőtt körzet háziorvosa rendelési idejének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Prugberger-Németh Lilla Kőszeg 4. számú felnőtt körzetének háziorvosa azzal a kéréssel kereste meg a Kőszegi közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályát, hogy a MEDIOCRITAS Humán Kft. és Kőszeg Város Önkormányzata közt 2019. október 7-én létrejött feladat-ellátási szerződés 4. pontjában rögzített rendelési idejének módosításához családi okok miatt a képviselő-testület járuljon hozzá.

Kérése, hogy a rendelési idő az alábbiak szerint változzon:
Kedd, csütörtök: 7.30-12.00 óra helyett 9.00-12.00 óra.
Hétfőn, szerdán és pénteken maradna a korábbi rendelési idő 12.30-17.00 óra között.

Gyermekének születése után a rendelést szeretné megkezdeni, de a reggeli kezdést korábban nem tudja megoldani. A doktornővel történt előzetes egyeztetés után a módosítás határozott időtartamra, egy évre szólna. Az egy év letelte után ismételten egyeztetne a rendelési idő visszaállításáról.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kőszeg, 2020. július 10.

Básthy Béla polgármester nevében:


Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. augusztus 1-i hatállyal a közte és a MEDIOCRITAS Humán Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződés 4. pontjának melléklet szerinti módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)