2020. Július 30., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetésére vonatkozó átcsoportosítási javaslat a dolgozók jutalmazására a veszélyhelyzet idején tanúsított helytállásukért.
2. - Dr. Prugberger-Németh Lilla, a 4. sz. felnőtt körzet háziorvosa rendelési idejének módosítása.
3. - Az új városmajorban kialakított helyiségek hasznosítása.
4. - Üres lakások értékesítésére vonatkozó javaslatok.
4. napirendi pont:
Üres lakások értékesítésére vonatkozó javaslatok.

Az idei évi vagyonhasznosítási bevételek realizálása érdekében a lakásingatlanok tekintetében készítettük az előterjesztést. Ennek részeként egyrészt 2 lakás további hasznosításáról, valamint egy, már többszöri liciteljáráson átesett ingatlanról indokolt döntést hozni.

I.
A Kőszegi Városüzemeltető Kft., mint ingatlankezelő az alábbi két önkormányzati lakás megüresedését jelentette át további hasznosítás érdekében.

1. Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 4. fszt. 3. komfortos (egyedi fatüzelés) 86 m2 nagyságú lakás (2 szoba, konyha, kamra, előszoba, közlekedő, fürdőszoba, WC). A társasházban összesen 7 db külön albetét található, amelyből 4 db önkormányzati tulajdon.

2. Kőszeg, Hunyadi J. u. 11. 2. emelet 9. komfortos (egyedi fatüzelés) 42 m2 nagyságú lakás (1 szoba, konyha étkezőfülkével, kamra, előszoba, fürdőszoba + WC). A társasházban összesen 13 db külön albetét található, amelyből 3 db önkormányzati tulajdon.

Mindkét lakás az idei évi vagyongazdálkodási koncepció alapján az el nem idegeníthető kategóriába került besorolásra, azonban azok értékesítésének újragondolása szükséges elsősorban a vagyonbevételek alakulása miatt.

A Hunyadi utcai lakás felújításra szorul. A korábbi idős bérlő a lakás modernizációját nem igényelte, azonban nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés indokolt lehet.
A Kelcz utcai belvárosi házban lévő földszinti ingatlanban a vizesedés jelei mutatkoznak.

Értékbecslési szakvéleményt addig nem készíttettünk, amíg a tárgyi ingatlanok hasznosításáról nem születik döntés.
Amennyiben a lakások értékesítése támogatottságot kap, úgy egyidejűleg a 2020. évi vagyongazdálkodási koncepció módosul, miszerint a tárgyi ingatlanok átkerülnek az egyedi döntés alapján értékesíthető kategóriába.

II.
A Képviselő-testület a vagyonkoncepció tárgyalásakor döntést hozott a Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. 2/21. sz. alatti 38 m2 nagyságú lakás liciteljárás útján történő értékesítéséről.
Az értékbecslő által megállapított 7.200.000,-Ft (másik értékbecslés: 6.669.000,-Ft) kikiáltási áron többször is meghirdetésre került az ingatlan, azonban valamennyi eljárás ajánlattevők hiányában eredménytelenül zárult.
Több érdeklődő is volt ugyan a lakásra, azonban a meghatározott árat túlzónak tartották a lakás állapotára, környezetére tekintettel.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelete szerint kétszeri sikertelen pályáztatás után lehetőség van a vagyontárgy árát legfeljebb 25 %-kal csökkenteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen!

Kőszeg, 2020. július 16.Básthy Béla s.k.
polgármester

I. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi vagyongazdálkodási koncepciót módosítja azzal, hogy a Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 4. fszt. 3. szám (Hrsz.: 1783/A/3) alatti lakást az el nem idegeníthető kategóriából átsorolja az egyedi döntés alapján értékesíthető kategóriába.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 4. fszt. 3. szám (Hrsz.: 1783/A/3) alatti 86 m2 nagyságú lakás licit eljárással való értékesítését az értékbecslésben szereplő induló vételáron.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi vagyongazdálkodási koncepciót módosítja azzal, hogy a Kőszeg, Hunyadi J. u. 11. 2. emelet 9. szám (Hrsz.: 3526/2/A/9) alatti lakást az el nem idegeníthető kategóriából átsorolja az egyedi döntés alapján értékesíthető kategóriába.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Hunyadi J. u. 11. 2. emelet 9. szám (Hrsz.: 3526/2/A/9) alatti 42 m2 nagyságú lakás licit eljárással való értékesítését az értékbecslésben szereplő induló vételáron.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


III. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkörével élve a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. 2. emelet 21. sz. alatti 38 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlant liciteljárás útján értékesíti az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő 7.200.000,- Ft …..%-ával csökkentett, …………,- Ft induló vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészítendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)