2020. Július 30., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetésére vonatkozó átcsoportosítási javaslat a dolgozók jutalmazására a veszélyhelyzet idején tanúsított helytállásukért.
2. - Dr. Prugberger-Németh Lilla, a 4. sz. felnőtt körzet háziorvosa rendelési idejének módosítása.
3. - Az új városmajorban kialakított helyiségek hasznosítása.
4. - Üres lakások értékesítésére vonatkozó javaslatok.
3. napirendi pont:
Az új városmajorban kialakított helyiségek hasznosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


Az új Kőszegi Városi Piac használatbavételi engedélyét a VMK megadta, amely 2020.05.27-én véglegessé vált.
A piac üzemeltetési engedélyét Kőszeg Város Önkormányzati Hivatala K/13794-2/2020. számon adta ki.
Kőszeg város Önkormányzata Képviselő-testülete 63/2012. (IV.26.) sz. határozatával a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft-t bízta meg a piac üzemeltetésével.

A piac ünnepélyes átadása 2020.07.04-én a piaci árusok és vásárlók részére megtörtént.

A piacberuházás kapcsán a volt tűzoltóság épületében a piaci csarnok mellett további 2 üzlethelyiség is kialakításra került, virágbolt (32,65 m2) és zöldségbolt (51,10 m2) céljára. További 1 helyiség, mely korábban a Városüzemeltető köztisztasági öltözője volt, a piacprojektben tárolóként szerepel. Ez a helyiség alkalmas üzlet kialakítására. Azonban az üzlet kialakításához, valamint a bérbeadás lehetőségéhez a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) Irányító Hatóságától előzetesen engedélyt kell kérni. A projektben meghatározott tárolóhelyiséget pedig pótolni kell. Az engedélykérelem benyújtásának két lehetséges időpontja van: a projekt megvalósítási vagy fenntartási szakasza. A megvalósítási időszakban benyújtott engedélykérelem visszafizetési kötelezettséggel járhat, melynek mértéke a helyiségre fordított projektösszeg. A fenntartási időszakban benyújtott kérelemnél ez nincs, ennek kezdőidőpontja azonban várhatóan 2021 év eleje. Így ennek bérbeadását ezen időpont után javasoljuk.

Megürült továbbá a volt tűzoltósági klubhelyiség, amelyből szintén kialakítható egy nagyobb területű üzlethelyiség, ennek kialakításáról és hasznosításáról tárgyalások vannak folyamatban.

A piacprojekt során kialakított 2 üzleten felüli helyiségek (tároló és klubhelyiség) is rendelkeznek minden olyan feltételekkel, amelyek alkalmassá teszik üzlet kialakítására.

A nem lakás célú ingatlanok bérbe ingatlanok bérbeadását az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet szerint ezek a helyiségek vagy pályáztatás útján vagy önkormányzati érdek, indokoltság esetén a Képviselő-testület által adhatók bérbe.

Javasoljuk, hogy az alábbi esetben a mielőbbi hasznosítás érdekében, a piac speciális helyzetére, körülményeire tekintettel a bérbeadásról az üzemeltető javaslata alapján a Képviselő-testület döntsön.

A virágbolt bérlőjének javasoljuk Somfai Zsolt egyéni vállalkozót kijelölni az alábbi indokok alapján:
Somfai Zsolt a régi piac területén, annak elbontásáig virágboltot üzemeltetett. A piac elbontásakor ideiglenes jelleggel Kőszeg, Liszt F. u. 17. sz. alatt kapott – akkor éppen üres – üzlethelyiséget. A vállalkozó jelezte szándékát, hogy visszajönne és bérbe venné a piacon kialakított 32,65 m2-es virágüzletet. Mivel az üzlet népszerű volt a vásárlók körében és közösségi érdekeket szolgált, ezért javasoljuk a vállalkozó kijelölését az üzlet bérlőjének, egyben javasoljuk a bérleti díjat 20.600 Ft/m2/év összegben megállapítani.

A zöldségbolt megnevezésű üzletre jelenleg nincs érdeklődő, így javasoljuk annak pályáztatás útján történő hasznosítását.


Kérem, döntéseiket meghozni szíveskedjenek.Kőszeg, 2020. július 17.

Tisztelettel:
Kovács István
igazgató


I. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) önkormányzati rendelet 21 § (1) bekezdése alapján a Kőszeg Városi Piac Kőszeg, Kossuth L. u. 3. szám alatti 2197 hrsz-ú ingatlan 32,65 m2 nagyságú virágboltjának bérlőjének Somfai Zsolt (székhelye: 9730 Kőszeg, Dózsa Gy. u. 17/3.) egyéni vállalkozót jelöli ki, a bérleti díj mértéke 20.600/Ft/m2/év.
Felelős: Kovács István igazgató
Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) önkormányzati rendelet 21 § (1) bekezdése alapján a Kőszeg Városi Piac Kőszeg, Kossuth L. u. 3. szám alatti 2197 hrsz-ú ingatlan 51,10 m2 nagyságú üzlethelyiségének bérbeadása érdekében a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. írjon ki pályázatot.

Felelős: Kovács István igazgató
Határidő: azonnal