Jegyzőkönyv: 2020. December 21., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet és a települési adóról szóló 33/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló új rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az STKH Kft.-vel kötendő, a hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó új megállapodás jóváhagyása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
5. - A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár 2021. évre szóló munkatervének jóváhagyása.
6. - A 2021. évi rendezvénynaptár.
7. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
Szám: K/11137-25/2020.FELJEGYZÉS


amely készült 2020. december 21-jén, 9 órakor a kőszegi Városháza tanácskozó termében.

Jelen vannak:
Básthy Béla polgármester, dr. Zalán Gábor jegyző, Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető, valamint Révész József igazgató.

Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

Dr. Zalán Gábor jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4-i hatállyal, amely jelenleg is érvényben van. Ezzel életbe lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Fenti jogkör alapján a polgármester jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.
Polgármester úrnak az alábbi előterjesztésekről kell ma döntenie.

1. A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet és a települési adóról szóló 33/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

2. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

3. Az STKH Kft.-vel kötendő, a hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó új megállapodás jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

4. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.

5. A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár 2021. évre szóló munkatervének jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Révész József igazgató.

6. A 2021. évi rendezvénynaptár.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.

7. A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.


A nyilvánosság korlátozásával, azaz a „zárt ülés” szabályai szerint:

1. A Kőszeg, Liszt Ferenc utca 26. szám alatti lakás bérlőkijelölése.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

2. Kőszeg Város Önkormányzata TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00568 azonosítószámú, „Zöld városka” - Közösségi tervezés alapon kialakított kis léptékű közterületi zöld-felületi beavatkozások című projektjéhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

3. Belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszere kiépítése – Alsó körút (Kőszeg, 1995. hrsz) és Strand sétány (Kőszeg, 1994. hrsz) útfelújítása tárgyában közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

4. Belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszere kiépítése – Hunyadi János utca (Várkör és Park utca közötti szakasz, Kőszeg, 3556. hrsz) útfelújítása tárgyában közbeszerzési eljárás indítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.
5. Belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszere kiépítése – Panoráma körút és Felső erdő út (Kőszeg 829, 830, 955 hrsz.) útfelújítása tárgyában közbeszerzési eljárás indítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.


A napirend tárgyában készült előterjesztéseket – kivéve a zárt a nyilvánosság korlátozásával meghozandó döntés tervezeteket – valamennyi képviselő megkapta véleményezésre. A külső bizottsági tagok szintén megkapták véleményezésre azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottságok feladatkörük szerint tárgyaltak volna. Táncsics Péter és Fekete-Pataki Edit képviselők küldtek vissza véleményt, ezek csatolva a jegyzőkönyvhöz. A polgármester ezeket a véleményeket minden döntés előtt ismerteti.
Az előterjesztések és az indoklásuk a város hivatalos honlapján elérhetőek.


1. A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet és a települési adóról szóló 33/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

Kovács-Mezei Virág szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet értelmében a települési önkormányzat a 2021. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni. Ezért a fenti két rendelet nem léphet hatályba. Erről szól az első rendelettervezet.
A másik a helyi adókról szóló rendelet módosítását tartalmazza, ugyanis megszűnt az ideiglenes iparűzési adó és ezt a rendeleten át kell vezetni. Ez általában az építőipari tevékenyégre volt jellemző Kőszegen.

Dr. Zalán Gábor jelzi még, hogy a sajtóban megjelent bejelentések értelmében az egyéni és a kisvállalkozók iparűzési adója a felére fog csökkenni. Már beszélt az adós kollégákkal erről és kérte őket, hogy készítsenek majd egy kalkulált adóbevételt, de ehhez meg kell várni a kormányrendelet megjelenését a közlönyben.

Básthy Béla úgy véli, hogy ezt a két rendeletet akkor lehet majd életbe léptetni, ha a jogszabályok megengedik, így az alábbi két rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
38/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 32/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet és a települési adóról szóló 33/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
hatályba nem lépéséről

(A rendelet szövege jelen feljegyzés melléklete.)


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
39/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege jelen feljegyzés melléklete.)


2. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.

Kovács-Mezei Virág szóbeli kiegészítésében visszautal arra, hogy önkormányzat a házi segítségnyújtás és az étkeztetés mint szociális alapszolgáltatások biztosítását 2021. január 1-től kizárólag a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó fenntartásában működő Sartoris Szeretetszolgálat útján kívánja ellátni és erre vonatkozóan feladat-ellátási szerződést kötött. Ezt a változtatást az önkormányzat szociális rendeletében meg kell jeleníteni.
Nem kerültek bele a rendelet módosításba a térítési díjak, mivel azt a fenntartó állapítja meg. A térítési díjak 2021-es árai a megkötött szerződésben rögzítve vannak. Ha ezen a jövőben változtatni akarnak, akkor az önkormányzat véleményét ki kell kérni.

Básthy Béla kérdezi, hogy a január 1-jei indulás miatt felmerült finanszírozási akadályok elhárultak-e?

Kovács-Mezei Virág tudomása szerint igen, a kormányhivatal a működési engedélyt ki fogja adni.

Ezután a polgármester az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
40/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege jelen feljegyzés melléklete.)


3. Az STKH Kft.-vel kötendő, a hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó új megállapodás jóváhagyása.

Németh Ildikó szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az önkormányzata és az STKH Kft. között létrejött hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés hatálya 2020. december 31-én lejár. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű megszervezése továbbra is önkormányzati közfeladat, amit az önkormányzat a közszolgáltató kiválasztása és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése útján valósít meg. Elkészült az új szerződés tervezete, amelyet a szolgáltatóval többször is leegyeztettek.

Básthy Béla jelzi, hogy Fekete-Pataki Edit képviselő több konkrét kérdést is feltett, illetve javasolt, ezek a következők:

1. A Szerződés 2.6 pontjában említett „A közszolgáltató csak az egyedi előírásban részletezett, szabványos, használatra alkalmas hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezett hulladékok kiürítésére köteles” részt módosítaná a Ht. 42.§ (1) e) bekezdésében foglaltak szerint: „az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, elszállítja, gondoskodik az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezeléséről, ha erre a települési önkormányzattal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése kiterjed”. Ezáltal a kukák mellől eltűnnének időben a hulladékok, javítva a településképet.

Németh Ildikó szerint ezt ők már többször kezdeményezték a szolgáltatónál, de mindig kihúzták.
Básthy Béla úgy véli, hogy azzal, ha erről megállapodás születne az STKH-Kft.-vel, az egészen biztosan sokkal drágábbá tenné a szolgáltatást. A szolgáltató nyilván nem tudná elkülöníteni a két fajta hulladékot, nem is tudnának két autót erre a célra biztosítani. Mindazonáltal azzal egyet lehet érteni, hogy a városüzemeltető több esetben is csak hosszú idő eltelte után vitte el a lerakott dolgokat.

2. A Szerződés 2.6. pontja szerint: „Az edény méretét meghaladó mennyiségű hulladék gyűjtéséhez előnyomott zsákokat rendszeresít.” Ki tud erről, hol lehet átvenni ezeket a zsákokat stb? Nem látja, hogy erről a lakosság és a közös képviselők hogyan vannak informálva stb. Ezáltal rendezettebben kerülnének a kuka mellé a plusz hulladékok, amik már nem férnek bele az edényzetbe.

Németh Ildikó szerint ezek a zsákok egyébként 810 Ft-ba kerülnek, ami az egyes ürítések árához képest nagyon drága, bizonyára ezért is nem veszik igénybe.
Básthy Béla kéri, hogy az osztály vegye fel ez miatt a kapcsolatot a szolgáltatóval, hiszen egy kuka ürítése 300 Ft alatt van. Azt is el kellene érni, hogy ilyen zsákokat a városüzemeltető telephelyén is lehessen kapni, a zöldhulladékos zsákokkal együtt.

Németh Ildikó szerint a zöldhulladék jövőbeni elszállításáról és erről is kap majd az önkormányzat tájékoztatást, valamint hulladékszállítási naptár is készül.

3. A Szerződés 2.6 pontban leírtak szerint: „Közszolgáltató a tőle bérelt, törött edények karbantartásáról és esetleges cseréjéről lakossági vagy Megrendelői jelzés alapján gondoskodik.” Javasolná a mielőbbi vagy akár határidő (pl. 1 hónapon belül) meghatározását, mert mint példa manapság is vannak olyan edények, melyek be lettek jelentve, de cseréjük ma sem történt meg. A településkép javítása, környezetvédelmi szempontok érvényesülése miatt javasolja.

Dr. Zalán Gábor szerint ez is egy olyan pont, amelynek örülni kell, hogy a szolgáltató a jelen formájában elfogadta. A határidő rögzítéséhez nem voltak hajlandóak hozzájárulni. Régóta téma vezetői értekezleteken is, hogy mennyi rossz kuka van a városban.

4. A Szerződés 2.7 pontja szerint: a Közszolgáltató tevékenysége a Ht. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak minősül, amelynek igénybevétele a közszolgáltatási területen az ingatlanhasználók számára – a törvény erejénél fogva -kötelező.” Kérdezi, hogy ha kötelező a közszolgáltatás, akkor hogyan lehetséges, hogy vannak olyanok, akik nem veszik igénybe? Sokan vannak, akik a hegyről lehozzák a szemetet és más edényzetébe vagy akár az mellé pakolják le.

Básthy Béla szerint ezt már ő is többször forszírozta, illetve ez újra felveti a kamerarendszert.
Sajnos vannak olyanok, akik a hétköznapi gyakorlat szintjére fejlesztették ki az illegális hulladék elhelyezését. Ez egy normakövető ember számára elképzelhetetlen.

Dr. Zalán Gábor tisztázza, hogy azt lehet lekérdezni az adatbázisokból, hogy X vagy Y személynek (a lakcíme megadásával) van-e közszolgáltatási szerződése. Sokan vannak olyanok, akik ténylegesen, életvitelszerűen itt laknak pld. a hegyen, de máshova vannak bejelentve. Ezekkel nem lehet mit kezdeni. Vagy olyan részen laknak, ahol nincs hulladékszállítási közszolgáltatás.

5. pont szerint: „...amelyről a Kőszeg Városára vonatkozó részben az éves beszámoló keretében tájékoztatja a Megrendelőt” Javasolná a negyedéves vagy féléves beszámolást a jobb tájékozottság végett.

Dr. Zalán Gábor szerint ez is utólag került be a szerződésbe a hivatal kérésére. Az STKH Kft. minden településnek ugyanazt a mintát küldte ki, abban ez nem szerepelt. Ők kérték, hogy ha a kistelepüléseken nem is, de legalább városi szinten számoljon be a szolgáltató a végzett munkájáról, illetve a Kőszeget érintő dolgokról.
Egyébként a szolgáltató által felvett panaszokat az önkormányzat felé kell továbbítania, a hivatalba érkezőket pedig nekik kell megküldeni.

6. Mi történik abban az esetben, ha a közszolgáltató nem megfelelően biztosítja kötelezettségét?
7. Utolsóként Fekete-Pataki Edit a mellékletet hiányolja, hiszen az a szerződés részét képezi.

Utóbbira Németh Ildikó jelzi, hogy a hivatkozott melléklet a törvény melléklete.

Végül Básthy Béla összegzésként megjegyzi, hogy fentiek mind olyan felvetések, amelyekkel a hivatal folyamatosan foglalkozott, a megállapodásban nem tudtuk szerepeltetni, de a gyakorlat során figyelni fogunk rá.
Köszöni az előterjesztést a hivatalnak, a sok lefolytatott egyeztetést az STKH Kft.-vel, majd az alábbi határozatot hozza:

89/2020. (XII. 21.)
polgármesteri határozat

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján Kőszeg Város Önkormányzata és az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között létrejövő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és egyben a szerződést polgármesterként aláírja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.

A határozat meghozatala után a polgármester kéri az előterjesztőt, hogy készüljön egy olyan szövege is a megállapodásnak, amelyben fel kell tüntetni, mi az, ami változott a régihez képest. Ezt a Kőszeg és Vidéke szerkesztőségének január 10-ig el kell küldeni, hogy a lakosságnak megfelelő információja legyen erről. Bár ez nem az önkormányzat dolga lenne, de ő fontosnak tartja. A szolgáltató nem is próbálkozik ezzel, amit gondol, azt felrakja a saját honlapjára, de a kőszegieknek ennél több kell. Dr. Zalán Gábor szerint a szolgáltató el is várja az önkormányzat segítségét a tájékoztatás terén.


4. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.

Dr. Zalán Gábor jegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy 4 főnek jár le a határozott idejű köztisztviselői jogviszonya 2020. december 31-én. A TOP-os és a többi projekt (Veloregio, foglalkoztatási paktum) 2020. december 31-én kifutnak, ezért a hivatal létszáma elvileg 4 fővel csökkenne.
Viszont a Kőszeg számára biztosított kormányzati támogatások felhasználása, a fejlesztések lebonyolítása jövőre is nagy feladat elé állítja a hivatalt. Erre tekintettel 2021. január 1-től a támogatási célok megvalósítása érdekében szükség lesz továbbra is a hivatalban további 2 fő ügyintézőre.
A megállapodást Bozsok és Velem községek is megtárgyalták és elfogadták.

Básthy Béla is úgy látja, hogy rengeteg feladat lesz a hivatalban 2021-ben, amit el kell végezni a fejlesztések megvalósításáig.
Örömmel veszi azt is tudomásul, hogy a városüzemeltetési osztályon rendeződtek az egyensúlyi problémák, amelyeket a korábbi létszám hiány okozott.
Ezután az alábbi határozatot hozza:

90/2020. (XII. 21.)
polgármesteri határozat

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján elrendeli a 2021. január 1. napjával 50 főre csökkenő Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 2 fővel – határozatlan időre – történő megemelését az Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére.
2. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján a Bozsok községi Önkormányzattal és a Velem községi Önkormányzattal kötendő, a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: Básthy Béla polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő:
az 1. pont vonatkozásában: 2021. január 1.
a 2. pont vonatkozásában: értelemszerű.


5. A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár 2021. évre szóló munkatervének jóváhagyása.

Révész József igazgató szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy elkészült az összevont intézmény munkaterve, amely az eddig ismert feladatokat tartalmazza. Arra is gondoltak, hogy szó van egy harmadik intézmény esetleges csatlakozásáról is, amelyet később – ha aktuális lesz – be tudnak vonni a rendszerbe.

Básthy Béla jelzi, hogy nagy kihívás előtt áll a város és az intézmény is. Egyszerre kell ugyanis megfelelni a saját magunk és a magasabb szinten megfogalmazott szakmai igényeknek. A cél az, hogy egyrészt a helyi gyűjtemények hozzáférhetők legyenek, másrészt a kultúra és a művelődés is megfelelő hangsúlyt kapjon. Ehhez még több plusz támogatási formákat kell keresnie az intézménynek is. Az intézmény sorsát különösen érint a jelenleg állami tulajdonban lévő ingatlanok állapota. Az önkormányzat célja az, hogy ezek az épületek fizikailag is megújuljanak.
Köszöni, hogy az év során az intézmény eddigi vezetői mindent tettek az átszervezés érdekében és kéri, hogy folytassák tovább azt a munkát, amely során további támogatások elérhetővé válhatnak, valamint a könyvtár és a múzeum a jövőben is a lakosság megelégedésére végezze feladatait.

Ezután az alábbi határozatot hozza:

91/2020. (XII. 21.)
polgármesteri határozat

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság helyett – az 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bekezdés a) pontjában és 68. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár 2021. évre szóló munkatervét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Révész József igazgató.
Határidő: értelemszerűen.


6. A 2021. évi rendezvénynaptár.

Básthy Béla köszöni a művelődési központnak a rendezvénynaptár összeállítását, kéri, hogy Fekete-Pataki Edit javaslata legyen továbbítva az intézményhez.

Ezután a polgármester – határozathozatal nélkül – a 2021. évi rendezvénynaptárat jóváhagyja.

7. A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.

Fekete Balázs fejlesztési irodavezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00568 „Zöld városka” - Közösségi tervezés alapon kialakított kis léptékű közterületi zöld-felületi beavatkozások c. projekt megvalósítása miatt kell a közbeszerzési tervet újra módosítani. Eredetileg úgy gondolták, hogy ez egy egyszerű feladat lesz, de az előkészítés során kiderült, hogy a Balog iskola parkolójának a felújítása miatt közbeszerzési egybeszámítás keletkezett. Kőszeg város 5 helyszínére vonatkozó megújítási/ kivitelezési munkákat terveznek: ez az Európa Park testvérvárosi rekreációs park kialakítása, a Dreiszker rekreációs park kialakítása, a Hármaspad megújítása, a Tűzoltó kalandpark kialakítása és a Kiss János szobor környezetének megújítása.

A polgármester az alábbi határozatot hozza:

92/2020. (XII. 21.)
polgármesteri határozat

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Önkormányzat 2020. évi, módosított közbeszerzési tervét elfogadja, és egyben elrendeli annak közzétételét a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR), valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A határozat meghozatala után a polgármester a nyilvánosság korlátozásával, azaz a zárt ülés szabályai szerint hozott döntéseket, amelyről külön feljegyzés készült.

Kelt, mint az első oldalon.


Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester

A feljegyzést készítette:Ecker Eszter
jegyzőkönyvvezető

(A jegyzőkönyvet és mellékleteit lsd. a letölthető formátumban.)