2020. December 21., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet és a települési adóról szóló 33/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló új rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az STKH Kft.-vel kötendő, a hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó új megállapodás jóváhagyása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
5. - A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár 2021. évre szóló munkatervének jóváhagyása.
6. - A 2021. évi rendezvénynaptár.
7. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
3. napirendi pont:
Az STKH Kft.-vel kötendő, a hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó új megállapodás jóváhagyása.

Indoklás
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés megkötéséhezKőszeg Város Önkormányzata és az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között létrejött hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés hatálya 2020. december 31-én lejár.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht), valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű megszervezése továbbra is önkormányzati közfeladat, amit az önkormányzat a közszolgáltató kiválasztása és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése útján valósít meg.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés j) pontja tartalmazza a törvény hatálya alóli azon kivételt, amelynek következtében közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megköthető a szerződés az STKH Kft-vel, mint az NHKV. Zrt által fővállalkozóként kijelölt társasággal.

Összhangban Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletével a szerződéstervezet 5 éves időtartamra lett előkészítve figyelembe véve a Ht. rendelkezései szerinti kötelező tartalmi elemeket.

A szerződés tervezetbe beépítésre került a zöldhulladék évi 10 alkalommal történő összegyűjtése, elszállítása és kezelése, mivel jövő évtől a veszélyhelyzet megszűnését követően az avar és kerti hulladék égetése tilos lesz. A kőszegi hulladékudvarban nagyobb mennyiségű zöldhulladék elhelyezésére a lakossági ügyfeleknek továbbra is évi 6 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 300 kg zöldhulladék ingyenes lerakására van lehetősége.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.


Kőszeg, 2020. december 11.


A polgármester nevében:


Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján Kőszeg Város Önkormányzata és az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között létrejövő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja és egyben a szerződést polgármesterként aláírja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A közszolgáltatási szerződést lsd. a letölthető formátumban.)