2020. December 21., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet és a települési adóról szóló 33/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló új rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az STKH Kft.-vel kötendő, a hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó új megállapodás jóváhagyása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
5. - A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár 2021. évre szóló munkatervének jóváhagyása.
6. - A 2021. évi rendezvénynaptár.
7. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
5. napirendi pont:
A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár 2021. évre szóló munkatervének jóváhagyása.

INDOKOLÁS
A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár 2021. évi munkatervének jóváhagyásáhozKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 29–én tartott ülésén, a 143/2020. (X. 29.) számú képviselő-testületi határozattal megbízta Révész Józsefet, a Kőszegi Városi Múzeum igazgatóját, hogy a 2021. január 1-től létrejövő Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár 2021. évi munkatervét jóváhagyásra készítse elő.

Az összevont intézmény munkatervét az intézmények vezetői megbeszélték és az előterjesztés mellékleteként jóváhagyásra előkészítették.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékeltének 2.1 pontja szerint a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egyészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben dönt a közművelődési és közgyűjteményi intézményeinek éves munkatervének elfogadásáról.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Kőszeg, 2020. november 30.


Tisztelettel: Révész József s.k.
igazgató
Kőszegi Városi Múzeum
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bekezdés a) pontjában és 68. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár 2021. évre szóló munkatervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.Felelős: Révész József igazgató
Határidő: értelemszerűen

(A munkatervet lsd. a letölthető formátumban.)