2020. Április 29., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel kötött, a Csónakázó tóra és a téglagyári tóra vonatkozó haszonbérleti szerződés.
3. - Szándéknyilatkozat a fogászati ügyelethez való csatlakozáshoz.
4. - A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés.
5. - A Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 19. szám (Hrsz.: 1249/3/A/19) alatti lakás értékesítése.
6. - A Hunyadi u. 11. 2. em. 9. szám alatti üres lakás bérbeadási módjának meghatározása.
7. - A Kelcz-Adellfy u. 4. fsz. 3. alatti üres lakás bérbeadási módjának meghatározása.
8. - Egy mappában a 2020. április 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

A Kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11-i hatállyal.

Ezzel életbe lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Fenti jogkör alapján a polgármester jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

Básthy Béla polgármester a csatolt előterjesztések alapján 2020. április 29-én egy rendeletet alkotott (az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása) és 5 határozatot hozott. Ezek közül a legutóbbi határozat (33/2020. (IV. 29.) a nyilvánosság korlátozásával, azaz a zárt ülés szabályai szerint született.

Tervezett napirendek:

1. Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Nagy Edina aljegyző.

2. A Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel kötött, a Csónakázó tóra és a téglagyári tóra vonatkozó haszonbérleti szerződés.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

3. A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.

4. Szándéknyilatkozat a fogászati ügyelethez való csatlakozáshoz.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

5. A Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 19. szám (Hrsz.: 1249/3/A/19) alatti lakás értékesítése.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

6. Hunyadi János utca 11. 2. em. 9. szám alatti üres lakás bérbeadási módjának meghatározása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

7. A Kelcz-Adellfy u. 4. fsz. 3. alatti üres lakás bérbeadási módjának meghatározása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

A nyilvánosság korlátozásával:

A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című projekt kétirányú kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.