2023. Február 15., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2023. évi intézményi térítési díjának megállapítása.
2. - A bölcsőde 2023. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapítása.
3. - A Just-Food Kft-vel közétkeztetési feladatának ellátása tárgyában létrejött szolgáltatási szerződés módosítása.
4. - A Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsóval kötött feladat-átvállalási szerződés módosítása.
5. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének jóváhagyása.
6. - A 2024-2026. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
8. - A szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
9. - Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2023/2024. nevelési évre.
10. - A vagyongazdálkodási koncepció jóváhagyása.
11. - Döntés lakásbérleti szerződés módosításával kapcsolatban.
12. - A Kőszeg, 6077 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - A polgármester 2023. évi szabadságolási tervének a jóváhagyása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2023. február 15-i képviselő-testületi anyagai.
Szám: K/684-2/2023.


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2023. február 15-én (szerdán)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében

tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2023. évi intézményi térítési díjának megállapítása.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.

A 2023. évre javasolt bölcsődei intézményi térítési díjak megállapítása.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető.

3. A Just-Food Kft-vel közétkeztetési feladatának ellátása tárgyában létrejött szolgáltatási szerződés módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

4. A Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsóval kötött feladat-átvállalási szerződés módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

5. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének jóváhagyása.
Előadó a jegyző nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

6. A 2024-2026. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
Előadó a jegyző nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

7. Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

8. A szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

9. Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2023/2024. nevelési évre.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

10. A vagyongazdálkodási koncepció jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

11. Döntés lakásbérleti szerződés módosításával kapcsolatban.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

12. A Kőszeg, 6077 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

13. A polgármester 2023. évi szabadságolási tervének a jóváhagyása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.


A napirend megtárgyalása után:
Képviselői felvilágosítás kérés, közérdekű bejelentések, javaslatok.

Kőszeg, 2023. február 10.


Básthy Béla s. k.
polgármester