2023. Május 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
2. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
3. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
5. - A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkájáról a könyvtári szolgáltatás tekintetében.
7. - Döntés a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár intézményvezető-helyettesi munkakörének betöltéséről.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok átszervezésével és létszámának meghatározásával kapcsolatos döntések.
9. - A „Jó tanuló és jó sportoló” elismerés adományozásáról szóló szabályzat felülvizsgálata.
10. - Állami ingatlanok ingyenes tulajdonba kerülésével kapcsolatos döntések meghozatala.
11. - A Csónakázó tavat érintő üzemeltetési jog átadásról, területhasználatról szóló szerződés módosítása.
12. - A Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság pályázaton való részvételének támogatása. (rendkívüli előterjesztés)
13. - Az Országgyűlés békepárti nyilatkozatához való csatlakozás. (rendkívüli előterjesztés)
14. - Vagyonügy: Üres lakások további hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatala.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
Szám: K/684-6/2023.M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2023. május 25-én (csütörtökön)
9 órakor

a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. Kőszeg Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

2. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
Előterjesztő: Kőhalminé Major Judit, a felügyelő bizottság elnöke.

3. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
Előterjesztő: Eső Attila igazgató.

4. Kőszeg Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

5. A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

6. Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkájáról a könyvtári szolgáltatás tekintetében.
Előterjesztő: Révész József igazgató.

7. Döntés a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár intézményvezető-helyettesi munkakörének betöltéséről.
Előterjesztő: Révész József igazgató.

8. Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok átszervezésével és létszámának meghatározásával kapcsolatos döntések.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

9. A „Jó tanuló és jó sportoló” elismerés adományozásáról szóló szabályzat felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

10. Állami ingatlanok ingyenes tulajdonba kerülésével kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

11. A Csónakázó tavat érintő üzemeltetési jog átadásról, területhasználatról szóló szerződés módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

12. A Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság pályázaton való részvételének támogatása. (rendkívüli előterjesztés)
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

13. Az Országgyűlés békepárti nyilatkozatához való csatlakozás. (rendkívüli előterjesztés)
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

14. Vagyonügy: Üres lakások további hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

A nyilvános ülés napirendjének megtárgyalása után:
Képviselői felvilágosítás kérés, közérdekű bejelentések, javaslatok.

Zárt ülés keretében:
1. Döntés a Kőszeg, Liszt F. utca 26. fsz. 7. alatti lakás további bérbeadásáról.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

Kőszeg, 2023. május 19.

Básthy Béla s. k.
polgármester