2023. Szeptember 7., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.a - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2023. I. félévi teljesítéséről.
2. - A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezése.
4. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló szabályzat módosítása.
5. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ iskolavédőnői ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala.
7. - A 2022. évi adóbevételek teljesülésének áttekintése.
8. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtés tapasztalatairól.
9. - A 2021-2027 Ausztria-Magyarország Interreg Program pályázati felhívására “CoMe History – Vergrabene gemeinsame Geschichte” címmel pályázat benyújtása.
10. - Az önkormányzatok 2023. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása (2. ütem).
11. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (mentőállomás projekt).
12. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (NEAK finanszírozáson belül)
13. - Tájékoztatás a vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
14. - A Magyar Állam tulajdonát képező Kőszeg, 053 és 058 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylése.
15. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének a jóváhagyása.
16. - Kőszeg Város Tanácsa 38/1984. számú V.B. határozatának részleges visszavonása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Rendkívüli előterjesztés: Az új mentőállomásra vonatkozó haszonkölcsön szerződés.
22. - Rendkívüli előterjesztés: Az Írottkő Natúrparkért Egyesület TinyGreen projekthez kapcsolódó terület-használati kérelme.
Szám: K/684-10/2023.


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését

2023. szeptember 7-én (csütörtökön)
9 órakor


a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1/a. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

1/b. Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2023. I. félévi teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

2. A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

3. Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezése.
Előterjesztő: Bertók Sándor főépítész.

4. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló szabályzat módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

6. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ iskolavédőnői ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.

7. A 2022. évi adóbevételek teljesülésének áttekintése.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.

8. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtés tapasztalatairól.
Előterjesztő: Eső Attila igazgató.

9. A 2021-2027 Ausztria-Magyarország Interreg Program pályázati felhívására “CoMe History – Vergrabene gemeinsame Geschichte” címmel pályázat benyújtása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

10. Az önkormányzatok 2023. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása (2. ütem).
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

11. Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (mentőállomás projekt).
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

12. Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (NEAK finanszírozáson belül).
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

13. Tájékoztatás a vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

14. A Magyar Állam tulajdonát képező Kőszeg, 053 és 058 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylése.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

15. A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének a jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

16. Kőszeg Város Tanácsa 38/1984. számú V.B. határozatának részleges visszavonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

A nyilvános ülés keretében megtárgyalt napirend után:
Képviselői felvilágosítás kérés, közérdekű bejelentések, javaslatok.

Zárt ülés keretében:

1. A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői tisztségével kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

2. Képviselői méltatlansági ügy megtárgyalása.
Előterjesztő: Sas Norbert, a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság elnöke.


Kőszeg, 2023. szeptember 1.

Básthy Béla s. k.
polgármester