2017. Szeptember 21., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Költségvetési célú előirányzat átcsoportosítások.
4. - Beszerzési eljárás indítása a központi orvosi ügyelet ellátására.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
6. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló (civil) szabályzat módosítása.
7. - A Kőszegi Futball Club MLSZ pályafejlesztési pályázatán való részvétele. (Az anyagot később küldjük.)
7. - A Kőszegi Futball Club MLSZ pályafejlesztési pályázatán való részvétele. (Az anyagot később küldjük.)
4. napirendi pont:
Beszerzési eljárás indítása a központi orvosi ügyelet ellátására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város és Térsége Társulása a 2017. május 30-i ülésén határozott a Társulás megszüntetéséről, miután a Társulás fenntartását sem a feladatellátás, sem a társulási feladatok finanszírozása a továbbiakban nem indokolta. A Társulási Tanács határozata alapján valamennyi tagönkormányzat egyetértett a Társulás 2017. december 31. napjával történő megszüntetésével.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 112/2017. (VI.29.) számú határozatával szintén a Társulás megszüntetésről hozott határozatot.
A Társulási megállapodás alapján jelenleg már csak a központi orvosi ügyelet megszervezése maradt társulási feladat, amelynek ellátásra a Kőszeg Város és Térsége Társulása által kötött megbízási szerződés lejár 2017. december 31. napjával.
2018. január 1-től, a Társulás megszűnése után a kőszegi orvosi ügyeleti ellátás megszervezéséről Kőszeg Város Önkormányzata köteles gondoskodni.
Eddig az ügyeleti ellátás megbízási értéke a társulásban részt vevő tagönkormányzatok lakosságszámával együttesen egy évre vonatkozóan elérte a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárás alapján került kiválasztásra a szolgáltató.
A szolgáltatás ellenértéke a jelenleg érvényes megbízási szerződés alapján a tárgyhóra vonatkozó OEP-finanszírozás és az önkormányzatok részéről fizetendő lakosságszám-arányos hozzájárulás összegéből (85,50 Ft/fő/hó) tevődik össze.
Figyelembe véve Kőszeg Város lakosságszámát, illetve azt, hogy az ügyeleti megbízás értéke a szolgáltatás esetében meghatározott 15,0 millió Ft nemzeti közbeszerzési értékhatárt egy évre vonatkozóan nem éri el, ezért az ügyeleti ellátás beszerzési eljárását Kőszeg Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata alapján kell lefolytatni.
A szabályzat értelmében ajánlatkérés csak akkor küldhető el, ha a megrendelő rendelkezik a vásárlás, illetve a szerződés teljesítését biztosító előirányzattal, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll.
Az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges, hogy Kőszeg Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésben az ehhez szükséges fedezetet biztosítsa.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2017. szeptember 12.

Huber László polgármester nevében:Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Huber László polgármestert, hogy a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárást Kőszeg Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata alapján folytassa le, egyidejűleg elrendeli a szolgáltatás tejesítését biztosító fedezet 2018. évi költségvetésbe történő beépítését.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal