2017. Szeptember 21., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Költségvetési célú előirányzat átcsoportosítások.
4. - Beszerzési eljárás indítása a központi orvosi ügyelet ellátására.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
6. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló (civil) szabályzat módosítása.
7. - A Kőszegi Futball Club MLSZ pályafejlesztési pályázatán való részvétele. (Az anyagot később küldjük.)
7. - A Kőszegi Futball Club MLSZ pályafejlesztési pályázatán való részvétele. (Az anyagot később küldjük.)
3. napirendi pont:
Költségvetési célú előirányzat átcsoportosítások.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm.rendelet szabályozza az Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételeit, módját, határidejét, mely alapján Kőszeg Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. január 1-jétől kell csatlakoznia. Az átállásra elnyert 9 M Ft vissza nem térítendő támogatásból eszközök beszerzésére és beüzemeltetésére 2.160.000.- Ft fordítható. Ezzel kapcsolatban problémaként merült fel, hogy a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szervere idén lesz 8 éves. A jövőben az új ASP rendszer miatt jelentősen megnövekvő adatforgalom, adattárolás és a felhasználók kiszolgálása érdekében szükség lenne egy nagyobb teljesítményű, több memóriával, és két merevlemezzel rendelkező szerverre. Ehhez újabb szervergép, program és megfelelő számú (legalább 60 db) licensz szükséges.
Mivel az elnyert támogatási összeg erre nem nyújt fedezetet, ezért azzal a kéréssel fordulok a tisztelt Képviselő-testület felé, hogy járuljon hozzá a Hivatal 2017. évi költségvetése dologi kiadásai terhére 2 M Ft előirányzat átcsoportosításához, mely összeg fedezetet nyújtana egy új szerver beszerzésére.
Egy másik témakörben, de hasonló jellegű kéréssel szeretnénk fordulni a Képviselő-testület felé.
Az Önkormányzata tulajdonában, és a Hivatal üzemben tartásában áll egy 9 személyes Reanult Trafic kisbusz. A gépjármű 12 éves, sokat futott, és rendszeres karbantartására évről évre többet kell költeni. Utánajártunk használt autók eladásával foglalkozó fórumokon, és arra a következtetésre jutottunk, hogy eladni nem lenne érdemes, viszont arra még használható lenne a jövőben, hogy közösségi célokra a civil szervezetek rendelkezésére lehetne bocsátani, elősegítve ezzel is az Önkormányzat és a városban működő kiemelkedő tevékenységet végző civil szervezetek - Kőszegi Darabontok, Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, Kőszegi Testvérvárosi Egyesület, és még hosszan lehetne folytatni a sort – közötti együttműködést.
Fent leírtakkal összefüggésben arra szeretnénk kérni a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze az Önkormányzat, és a Hivatal számára egy fiatalabb 9 személyes mikrobusz vásárlását.
Kőszeg Város Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadásakor a Vasivíz által átadott vagyon értékeltetésére jóváhagyott 5 M Ft-ot. Ezen összeg az idei évben a tervezett célra nem kerül felhasználásra, viszont a Képviselő-testület hozzájáruló döntése esetén fedezetet nyújtana egy fiatalabb mikrobusz beszerzésére. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének fejlesztési kiadásai között a Vasivíz Zrt-től átvett víziközmű-vagyon értékeltetésére betervezett 5 M Ft előirányzat átcsoportosítását, mellyel lehetőség nyílna az Önkormányzat tulajdonába és a Hivatal üzemeltetésébe kerülő mikrobusz megvásárlására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjék.


Kőszeg, 2017. szeptember 6.

A polgármester nevében:


Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyzőHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) számú rendelet felhalmozási kiadásokat tartalmazó 5. mellékletében a Vasivíz vagyon értékeltetésére betervezett 5 M Ft előirányzat átcsoportosítását rendeli el annak érdekében, hogy azt Kőszeg Város Önkormányzata egy 9 személyes mikrobusz vásárlására fordítsa.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése dologi kiadásai terhére 2 M Ft előirányzat átcsoportosítását rendeli el annak érdekében, hogy a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal számára egy új szervergép és a hozzá tartozó programok és licenszek beszerzésének fedezete biztosított legyen.

1. pontért Felelős: Huber László polgármester, és Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidők: azonnal
2. pontért Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidők: azonnal