2007. Március 13., Kedd, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A házi gyermekorvosokkal kötött megállapodások felülvizsgálata
2. - A lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
3. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
4. - Beszámoló a közrendről és a közbiztonságról
5.a - A történelmi belváros gépjármű közlekedésének szabályairól szóló rendelet módosítása
5.b - A parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
6. - Bírósági ülnökök megválasztása
7. - A Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel kötött szerződés módosítása
8. - A Borsmonostori utcába közlekedési jelzőtábla kihelyezése
9. - Megüresedett önkormányzati bérlakás további hasznosítása
10. - Új Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása
11. - A Polgármesteri Hivatal működési rendjének elfogadása
12. - A Képviselő-testület 4 éves cselekvési programja
13. - A Szombathelyi TV-vel kötött szerződés felülvizsgálata
14. - A Vas Megyei Regionális Rádióért Közalapítvány megszüntetése
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Igazgatási Bizottság

2007. március 13-án (kedden) 10.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A házi gyermekorvosokkal kötött megállapodások felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

2. A lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

3. A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

4. Beszámoló a közrendről és a közbiztonságról
Előterjesztő: Stubán Tamás r. alezredes, kapitányságvezető

5. a) A történelmi belváros gépjármű közlekedésének szabályairól szóló rendelet módosítása
b) A parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

6. Bírósági ülnökök megválasztása
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző

7. A Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel kötött szerződés módosítása
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

8. A Borsmonostori utcába közlekedési jelzőtábla kihelyezése
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

9. Megüresedett önkormányzati bérlakás további hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető
10. Új Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása
Előterjesztő: Preininger Ferenc bizottsági elnök

11. A Polgármesteri Hivatal működési rendjének elfogadása
Előterjesztő: Huber László polgármester

12. A Képviselő-testület 4 éves cselekvési programja
Előterjesztő: Huber László polgármester

13. A Szombathelyi TV-vel kötött szerződés felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

14. A Vas Megyei Regionális Rádióért Közalapítvány megszüntetése
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

Zárt ülés keretében:

15. Kitüntetés adományozására javaslat
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

Megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2007. március 8.

Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök