2015. Február 12., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása.
2. - A 2015-2018. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
3. - Kőszeg Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - A 2015. évi vagyonhasznosítási koncepció jóváhagyása.
5. - Egy mappában a 2015. február 12-i képviselő-testületi ülés anyagai.
6. - Rendkívüli előterjesztés: a bölcsőde létszámemelési igénye
1. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A 2013. január 1-jén megalakult Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, illetve a közös hivatal működési és fenntartási költségeit a megkötött megállapodás 4.2. pontja alapján a képviselő-testületek együttes ülésen határozzák meg.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a vonatkozó jogszabályoknak illetve a megkötött megállapodásnak megfelelően elkészítettük, melyet az 1. számú melléklet kiemelt előirányzatonként tartalmaz.
A közös önkormányzati hivatal 2015. évben is ellátja a Kőszeg Város és Térsége Társulása munkaszervezeti feladatait, melynek kiadásait és bevételeit elkülönítetten szerepeltettük az 1. számú mellékletben. A munkaszervezeti feladatokat a társult települések a társulási megállapodásban rögzített módon finanszírozzák, ezért a közös hivatalhoz kapcsolódóan a településenkénti hozzájárulás megállapításánál ezen feladat kiadásai és bevételei levonásra kerültek.
A kiadási oldalon tervezett előirányzatok a közös hivatal egészére (velemi kirendeltséggel együtt) vonatkoznak, tehát a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok a megállapodásban rögzített 48 fő személyi jellegű kiadásait és járulékait, valamint a kőszegi székhely hivatal és a velemi kirendeltség működéséhez kapcsolódó dologi kiadásokat tartalmazza.
A megállapodás 4.2. pontja alapján az állami támogatás feletti költségek az önkormányzatokat a lakosságszám arányában terhelik oly módon, hogy Bozsok és Velem község lakosságszámára eső részéhez: Bozsok önkormányzata 43%-kal, Velem önkormányzata 57%-kal járul hozzá.
A fentiek alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak főösszege (a bevételi főösszeggel egyezően) 301 295 E Ft, melyből személyi juttatások összege 179 600 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege 53 200 E Ft, a dologi kiadások összege 66 970 E Ft. A közös hivatal saját bevételekkel és állami támogatásokkal nem fedezet kiadásaihoz az 1. számú mellékletben részletezetek alapján Kőszeg Város Önkormányzata 116 992 E Ft működési és 1 525 E Ft fejlesztési támogatással, Velem Községi Önkormányzat 4 038 E Ft-tal, Bozsok Községi Önkormányzat 3 046 E Ft-tal járul hozzá.
Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2015. február 6.

Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: folyamatos

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.