2015. Február 12., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása.
2. - A 2015-2018. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
3. - Kőszeg Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - A 2015. évi vagyonhasznosítási koncepció jóváhagyása.
5. - Egy mappában a 2015. február 12-i képviselő-testületi ülés anyagai.
6. - Rendkívüli előterjesztés: a bölcsőde létszámemelési igénye
2. napirendi pont:
A 2015-2018. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat az éves költségvetési rendelete elfogadásáig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján határozatban állapítja meg a középtávú tervezés keretszámait.
A fentiek alapján meg kell határozni az önkormányzat saját bevételeinek (helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, a bírság, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalásból származó megtérülés), és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
A csatolt melléklet a prognosztizált adatokat tartalmazza.
A 2015. évre vonatkozó adatok eltérésének indokai (az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján) pedig a következők:
A 2015. évre vonatkozó – előző évben elfogadott – adatokat a költségvetési rendelettervezet elkészítésekor felülvizsgáltuk a változó gazdasági környezet, az önkormányzat rendeletei, az ingatlanok és egyéb vagyon iránti kereslet tapasztalatai alapján, illetve figyelembe vettük az előző év teljesítési adatait is, és ennek megfelelően állapítottuk meg a főbb keretszámokat.

Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek várható összegénél fizetési kötelezettséggel a 2015-2018. évekre nem számoltunk, mivel jelenleg - a végrehajtott adósságkonszolidáció nyomán - ilyen kötelezettségünk nem áll fenn.
Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadására.

Kőszeg, 2015. február 6.

A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia s. k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2015- 2018. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámait elfogadja.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.