2015. Február 12., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása.
2. - A 2015-2018. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
3. - Kőszeg Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - A 2015. évi vagyonhasznosítási koncepció jóváhagyása.
5. - Egy mappában a 2015. február 12-i képviselő-testületi ülés anyagai.
6. - Rendkívüli előterjesztés: a bölcsőde létszámemelési igénye
6. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: a bölcsőde létszámemelési igénye

Tisztelt Képviselő-testület!

A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde bölcsődevezetője, Polgárné Varga Hajnalka kéréssel fordult a fenntartóhoz- Kőszeg Város és Térsége Társulási Tanácsa - a bölcsődei dolgozói létszám emelése érdekében.
A bölcsőde új vezetője eddigi tapasztalataira és a jogszabályokra hivatkozva kéri, hogy a fenntartó biztosítsa a két csoportos bölcsőde működéséhez szükséges létszámminimumot, azaz az 5 fő dolgozói létszámot.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. szeptember 12-én a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrzést végzett a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységében. Ez az ellenőrzés is megállapította, hogy a szakmai vezető mellet gyermekcsoportonként két kisgyermeknevelő alkalmazását írja elő a jogszabály. Az akkor készült előterjesztés után, a tapasztalatokat figyelembe véve fél fő dolgozói létszámnövekedésről döntött a Társulási Tanács, ami már jelentősen segítette a vezetői feladatok megfelelő ellátását. E döntésről akkor az ellenőrzést végző hivatalt is tájékoztattuk, amit a hivatal elismerően nyugtázott. Jelenleg tehát, az akkori emelést követően 2014. január 1-től, a két csoportos bölcsődei intézményegység dolgozói létszáma 4,5 fő, a jogszabályi minimumként meghatározott 5 fő helyett.
A fél fő alkalmazásának kiadási igénye:
2015-ben: További években:
Bruttó bér 750.020,- Ft 900.024,- Ft
Járulék 202.505,- Ft 243.006,- Ft
Összesen 952.525,- Ft 1.143.030,- Ft
A társulási megállapodás értelmében a bölcsődei intézményegység finanszírozása teljes mértékben Kőszeg város feladata ( 10.000 fő feletti településként bölcsődei ellátásra kötelezett ), ezért kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenntartói döntéshez a bölcsődevezető kérését megtárgyalni szíveskedjen, és nyilatkozzon a költségvetési többletigényről, mert a fenntartó ennek függvényében hozza meg döntését.

Kőszeg, 2015. február 10.
Huber László s. k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde KIKI Bölcsődéje vezetőjének létszámigényét nem támogatja, s kéri a fenntartót, hogy a bölcsőde dolgozói létszámát hagyja változatlanul.
Felelős: Huber László elnök
Határidő: azonnal


HATÁROZATI JAVASLAT II.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a fenntartónak, hogy a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde KIKI Bölcsődéje szakdolgozói létszámát 2015. március 1-től 5 főben határozza meg, - 1 fő szakmai vezető, 4 fő kisgyermeknevelő -, melyhez a szükséges költségvetési többletigényt biztosítja.
Felelős: Huber László elnök
Határidő: 2015. március 01.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.