2023. Március 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2022. évi szakmai beszámolója, 2023. évi munkaterve, valamint beszámoló a Térségi TDM Szervezet és Tourinform Iroda 2022. évi munkájáról.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2022. évi tevékenységéről.
4. - Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységéről.
5. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a zsilipkezelési tevékenységről.
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
7. - A Zrínyi Miklós utca átnevezése.
8. - Az Osztrák-Magyar Haydn Filmharmónia Egyesület székhely bejegyzési kérelme.
9. - Gyermekorvos alkalmazásával kapcsolatos önkormányzati döntések.
10. - Beszámoló a közétkeztetés minőségellenőrzéséről.
11. - Helyiséghasználati megállapodás módosítása a Kőszeg, 1991 hrsz-on lévő, Kiss János u. 31. alatti főzőkonyhára vonatkozóan.
12. - A Bersek József Általános Iskola intézményátszervezésének a véleményezése.
13. - A Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium intézményátszervezésének a véleményezése.
14. - A Kőszeg, 7794 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó haszonbérleti szerződés átruházása.
15. - A Szabóhegyért Közösen Egyesület területhasználatra vonatkozó kérelme.
16. - A Kőszeg Panoráma körutat érintő ivóvízhálózat bővítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
17. - A Príma Protetika Kft. helyiséghasználati kérelme.
18. - A Kőszeg, 6647/12 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
19. - A Kőszeg, 3731/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes felajánlása.
20. - A 2023. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
21. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
22. - Egy mappában a 2023. március 30-i ülés anyagai.
Szám: K/684-4/2023.


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2023. március 30-án (csütörtökön)
9 órakor

a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

2. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2022. évi szakmai beszámolója, 2023. évi munkaterve, valamint beszámoló a Térségi TDM Szervezet és Tourinform Iroda 2022. évi munkájáról.
Előterjesztő: Schrott Tamás elnök.

3. Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2022. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Horváth Ferenc elnök.

4. Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Méhes Attila elnök.

5. A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a zsilipkezelési tevékenységről.
Előterjesztő: Stipkovits István elnök.

6. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
Előadó a jegyző nevében: dr. Nagy Edina aljegyző.

7. A Zrínyi Miklós utca átnevezése. (Az előterjesztést később küldjük.)
Előterjesztő: Kiss Péter a városfejlesztési bizottság elnöke.

8. Az Osztrák-Magyar Haydn Filmharmónia Egyesület székhely bejegyzési kérelme.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

9. Gyermekorvos alkalmazásával kapcsolatos önkormányzati döntések.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

10. Beszámoló a közétkeztetés minőségellenőrzéséről.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

11. Helyiséghasználati megállapodás módosítása a Kőszeg, 1991 hrsz-on lévő, Kiss János u. 31. alatti főzőkonyhára vonatkozóan.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

12. A Bersek József Általános Iskola intézményátszervezésének a véleményezése.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

13. A Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium intézményátszervezésének a véleményezése.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

14. A Kőszeg, 7794 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó haszonbérleti szerződés átruházása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

15. A Szabóhegyért Közösen Egyesület területhasználatra vonatkozó kérelme.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

16. A Kőszeg Panoráma körutat érintő ivóvízhálózat bővítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

17. A Príma Protetika Kft. helyiséghasználati kérelme.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

18. A Kőszeg, 6647/12 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

19. A Kőszeg, 3731/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes felajánlása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

20. A 2023. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

A nyilvános ülés napirendjének megtárgyalása után:
Képviselői felvilágosítás kérés, közérdekű bejelentések, javaslatok.


Kőszeg, 2023. március 24.


Básthy Béla s. k.
polgármester