2024. Április 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 15. számú módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
3. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
5. - Beszámoló a 2023. évben végzett gyermekvédelmi munkáról.
6. - A 2023. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
7. - A Kőszeg Fúvószenekarért Alapítvány ingatlanhasználati szerződés módosítási kérelme.
8. - A Kőszeg 2530/1 hrsz-ú ingatlan vásárlására vonatkozó döntés meghozatala.
9. - Nyilatkozat a Kőszeg 2875 és 2880 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási jogára vonatkozóan.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
Szám: K/734-4/2024.


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2024. április 25-én (csütörtökön)
9 órakor

a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.

2. Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 15. számú módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.

3. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

4. Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.

5. Beszámoló a 2023. évben végzett gyermekvédelmi munkáról.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

6. A 2023. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.

7. A Kőszeg Fúvószenekarért Alapítvány ingatlanhasználati szerződés módosítási kérelme.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

8. A Kőszeg 2530/1 hrsz-ú ingatlan vásárlására vonatkozó döntés meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

9. Nyilatkozat a Kőszeg 2875 és 2880 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási jogára vonatkozóan.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

A nyilvános ülésen megtárgyalt napirend után:
Képviselői kérdések, közérdekű bejelentések, javaslatok.

Zárt ülés keretében:

1. Döntés önkormányzati bérlakásokra történő bérlőkijelölésről.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.


Kőszeg, 2024. április 19.


Básthy Béla s. k.
polgármester