2007. Január 18., Csütörtök, 17:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - A szabálysértési tényállásokat tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítása
3. - A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati
4. - Pályázati kiírás lóversenyfogadás és bukmékeri fogadás szervezésére
5. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló új önkormányzati
6. - Képviselők laptop beszerzése
7. - Az önkormányzati kitüntetésekről szóló rendelet módosítása
8. - A Kőszegi Sportegyesülettel kötött középtávú megállapodás felülvizsgálata
9. - A Kőszegi Városüzemeltetési Kht-vel kötött közszolgálati szerződés módosítása
10. - Közlekedési jelzőtáblák kihelyezése
11. - Megüresedett bérlakások további hasznosítása
12. - Ingatlanértékesítés - Velemi u. 36/A. III. 11.
13. - A Borsmonostori utca lezárására javaslat
14. - Helyi értékvédelmi rendelet-tervezet
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V ÓÉrtesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Igazgatási Bizottság

2007. január 18-án (csütörtökön) 17.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :

1. A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

2. A szabálysértési tényállásokat tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina mb. osztályvezető

3. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet kiegészítése
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina mb. osztályvezető

4. Pályázati kiírás lóversenyfogadás és bukmékeri fogadás szervezésére
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina mb. osztályvezető

5. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló új önkormányzati
rendelet véleményezése
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző

6. Képviselők laptop beszerzése
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor aljegyző

7. Az önkormányzati kitüntetésekről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Mátrai István képviselő, a KIOS bizottság elnöke

8. A Kőszegi Sportegyesülettel kötött középtávú megállapodás felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző


9. A Kőszegi Városüzemeltetési Kht-vel kötött közszolgálati szerződés módosítása
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

10. Közlekedési jelzőtáblák kihelyezése
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

11. Megüresedett bérlakások további hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

12. Ingatlanértékesítés - Velemi u. 36/A. III. 11.
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

13. A Borsmonostori utca lezárására javaslat
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

14. Helyi értékvédelmi rendelet-tervezet
Előterjesztő: Németh István főépítész


Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2007. január 9.

Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök