Határozatok

Sorszám Cím
1. 230/2022. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínháznak, valamint a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár ...
2. 229/2022. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár intézményvezetői munkakörére beérkezett pályázatok véleményezésére ...
3. 228/2022. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár intézményvezetői munkakörére szóló pályázati felhívást ...
4. 227/2022. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. március 1. hatállyal közte és a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ...
5. 226/2022. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lomilottó” elnevezésű nyereményjáték 2023. évre vonatkozó szabályzatot a melléklet szerinti tartalommal ...
6. 225/2022. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2023. január 1. napjától az önkormányzat létszámának egy fővel – egy ...
7. 224/2022. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. január 1-i hatállyal a közte és a MEDIOCRITAS Humán Kft. között ...
8. 223/2022. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát a melléklet szerinti változtatásokkal elfogadja. Felelős: ...
9. 222/2022. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város külkapcsolatairól szóló beszámolót elfogadja. ...
10. 221/2022. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a SAVANEST Kft. között kötendő, a házi ...
11. 220/2022. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jumpplus Ugrókötél Akadémia Egyesület (9730 Kőszeg, Kastélykert lakópark 4.4., adószám: 19302757-1-18, ...
12. 219/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a IV/7092-3/2021/EKF azonosítószámú Támogatói Okirat alapján Kőszeg, új mentőállomás - út- és ...
13. 218/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörére kiírt ...
14. 217/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 199/2022. (X.27.) sz. képviselő-testületi határozatát visszavonja. Felelős: Básthy Béla polgármester. Határidő: azonnal. ...
15. 216/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 198/2022. (X.27.) sz. képviselő-testületi határozatát visszavonja. Felelős: Básthy Béla polgármester. Határidő: azonnal. ...
16. 215/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét elfogadja, ...
17. 214/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. 11. 01. hatállyal a közte és a Szombathelyi Egyházmegye között ...
18. 213/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésében a Kőszegi Sportegyesület részére legfeljebb 800 000 Ft ...
19. 212/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésében a működési célú támogatások kiadási előirányzatát legfeljebb 800 ...
20. 211/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésében a TOP-7.1.1-165-H-ERFA-2021-00851 számú „Mert kell egy hely” című ...
21. 210/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a felnőtt háziorvosokkal érvényben lévő ingatlanhasználati szerződés 8. pontja alapján ...
22. 208/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésén belül a dologi kiadások előirányzatát ...
23. 207/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 76/2021. (X. 28.) számú határozatával elfogadott, a 2021-2024. évekre vonatkozó stratégiai ...
24. 206/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelős: Dr. Zalán ...
25. 205/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde honvédelmi intézkedési tervét a melléklet szerinti ...
26. 204/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 1882 hrsz-ú, természetben a Kőszeg, Jurisics tér 2. szám alatti ...
27. 203/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Települési Értéktár Testület tevékenységéről szóló éves beszámolót a melléklet szerinti ...
28. 202/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. (A mellékletet lsd. a ...
29. 201/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. ...
30. 200/2022. (XI. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatalának Kőszeg Város és a Kőszegi ...
31. 199/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
199/2022. (X. 27.) képviselő-testületi határozat: 1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata és a Jurisics Vár Művelődési ...
32. 198/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata, Kőszegi Szociális Gondozási Központ és Kőszeg Meseváros Óvoda és ...
33. 197/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. ...
34. 196/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet ...
35. 195/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2675 hrsz-ú 38 m2 nagyságú és a 2804 hrsz-ú 95 ...
36. 194/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az Alpokalja Vendéglátó Kft. a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. ...
37. 193/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 számú a csapadékvíz elvezetésére kapott támogatás beruházási ...
38. 192/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésében a TOP-7.1.1-165-H-ESZA-2021-02228 számú „Mindentudás” című pályázatra kapott támogatás ...
39. 191/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének a BMÖGF/1004-1/2020.számú az Utak korszerűsítésére kapott támogatás beruházási ...
40. 190/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bezárt Kőszeghegyaljai Regionális Hulladéklerakóról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
41. 189/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az Erdő utcában kiépített ivóvízhálózat gerincvezetékre a Kőszeg, 1517/1 hrsz-ú ...
42. 188/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Jelentés a város környezeti állapotáról 2022” című beszámolót, és elrendeli ...
43. 187/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 1-i hatállyal a közte és a Borbála Egészségügyi Szolgáltató Bt. ...
44. 186/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 1-i hatállyal a közte és Dr. Nedeczky Veronika között létrejött ...
45. 185/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete módosításának ...
46. 184/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Állami Főépítész VA/ÁFI/53-14/2022. számú végső szakmai véleményének, valamint a VA/ÁFI/53-18/2022. ...
47. 183/2022. (X. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 173/2022. (IX. 29.) határozatát úgy módosítja, hogy Móricz Imre a Kőszeg ...
48. 182/2022. (X. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 172/2022. (IX. 29.) határozatát úgy módosítja, hogy a „Pro Communitate” Díjat ...
49. 181/2022. (X. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg közösségi közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó egyes feladatok” tárgyú, KSZFO/644/2019-ITM_SZERZ számú szerződésben ...
50. 180/2022. (X. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetsége ...
51. 179/2022. (X. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 2022. évi intézményi költségvetésében a ...
52. 178/2022. (X. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2022. évi intézményi költségvetésében a személyi juttatások ...
53. 177/2022. (X. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megemelkedett energiaárak okozta többletkiadások csökkentése érdekében Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában lévő ...
54. 176/2022. (X. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Natúrpark ízei” Gasztronómiai Fesztivál és Orsolya napi vásár rendezvénysorozat idejére vonatkozó ...
55. 175/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
56. 174/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
57. 173/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
58. 172/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
59. 171/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati kitüntetések és elismerő címek adományozására érkezett javaslatok elbírálása” c. napirendi ...
60. 170/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
61. 169/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
62. 168/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
63. 167/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint ...
64. 166/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörét pályázat ...
65. 165/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2022. évi intézményi költségvetésében az intézmény ...
66. 164/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2022. évi intézményi költségvetésében a Kőszegi ...
67. 163/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Ostromnapok Egyesület részére ingyenes használatba adja a Kőszeg, Hunyadi utca ...
68. 162/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 1-jei hatállyal a közte, valamint a „Dr. Izer és Társa” ...
69. 161/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetésében a Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde részére ...
70. 160/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetésében a Horvátzsidányi Tagóvoda részére 113 ...
71. 159/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámkeretének 0,25 fővel történő emelését ...
72. 158/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése ...
73. 157/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Sportfejlesztési Koncepcióját a 2022-2030-ig terjedő időszakra a melléklet szerinti tartalommal ...
74. 156/2022. (IX. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. (IX. 30.) ...
75. 155/2022. (IX. 19) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az V001-1/15 azonosító számú ivóvíz, valamint az S001-59/9 ...
76. 154/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a IV/70923/2021/EKF azonosítószámú Támogatói okiratban foglalt támogatás alapján „Új kőszegi mentőállomás építése” ...
77. 153/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KSZFO/644/2019-ITM_SZERZ azonosítószámú Támogatási Szerződés alapján „Kőszeg közösségi közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó egyes ...
78. 152/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg közösségi közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó egyes feladatok” tárgyú, KSZFO/644/2019-ITM_SZERZ számú szerződés ...
79. 151/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 101/2022. (V. 26.) képviselő-testületi határozattal elfogadott, Kőszeg Város Önkormányzata és Dr. ...
80. 150/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borostyánkő utcában Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező 3929 és 3921 hrsz-ú ...
81. 149/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra Felújítások ...
82. 148/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra Felújítások ...
83. 147/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Básthy Béla ...
84. 146/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése tárgyában szóló beszámolóját elfogadja. ...
85. 145/2022. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft., a Wienerberger Téglaipari Zrt., ...
86. 144/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához, és felhatalmazza ...
87. 143/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ K/7441-2/2022. számú Módosító Okiratát, valamint a K/7441-3/2022. ...
88. 142/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának K/4372-5/2022. számú Módosító Okiratát, ...
89. 141/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár alapító okiratának K/316-7/2022. számú Módosító ...
90. 140/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának K/6189-5/2022. számú Módosító Okiratát, ...
91. 139/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Kulturális Koncepcióját a 2022-2037-ig terjedő időszakra a melléklet szerinti tartalommal ...
92. 138/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. (A beszámoló mellékletét ...
93. 137/2022. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a „Dr. Izer és Társa” Kft., a ...
94. 136/2022. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a JustFood Kft.-vel a „Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Bozsok, Horvátzsidány, Kőszegszerdahely, Peresznye ...
95. 135/2022. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 73/2021. (X. 28.) képviselő-testületi határozatát 2022. augusztus 31. napjával visszavonja. 2. Kőszeg ...
96. 134/2022. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait 2022. 09. 01-től az ...
97. 133/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a IV/70923/2021/EKF azonosítószámú Támogatási Szerződés alapján „Új kőszegi mentőállomás építése” tárgyában előkészített ...
98. 132/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottságba, valamint a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi ...
99. 131/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét elfogadja, ...
100. 130/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Zrínyi u. 8. fszt. 2. szám (hrsz. 1713/A/2) alatti ...
101. 129/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Rákóczi F. u. 78. fszt. 16. (hrsz.: 2976/A/16) alatti 43 m2 ...
102. 128/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Űrhajósok u. 17/A 4. emelet 12. (hrsz.: 3344/4/A/12) alatti ...
103. 127/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 2022. évi intézményi költségvetésében a ...
104. 126/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár többletbevételéből 14 683 424 Ft-ot ...
105. 125/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház többletbevételéből 8 753 056 Ft-ot elvon ...
106. 124/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2021. évi temetőüzemeltetési tevékenységével ...
107. 123/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának K/6167-1/2022. számú Módosító Okiratát, valamint ...
108. 122/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2022. július ...
109. 121/2022. (VI. 10) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy Kőszeg Város Önkormányzata a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által ...
110. 120/2022. (VI. 10) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kőszegi Sporthorgász Egyesület a TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi ...
111. 119/2022. (VI. 10) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy Kőszeg Város Önkormányzata a TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés ...
112. 118/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KSZFO/644/2019-ITM_SZERZ azonosítószámú Támogatási Szerződés alapján „Kőszeg közösségi közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó egyes ...
113. 117/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KSZFO/644/2019-ITM_SZERZ azonosítószámú Támogatási Szerződés alapján „Kőszeg közösségi közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó egyes ...
114. 116/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) önkormányzati ...
115. 115/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint ...
116. 114/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2022. (III.18.) számú határozatát visszavonja. ...
117. 113/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, zártkert 6074/1 hrsz-ú 5567 m2 nagyságú, kivett gazdasági épület, udvar ...
118. 112/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Áron u. 9. sz. alatti (Hrsz.: 2959/2, 2959/4) ingatlanegyüttes ...
119. 111/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2021. (X. 28.) számú határozatát. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának ...
120. 110/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének a BMÖGF/1004-1/2020.számú az Utak korszerűsítésére kapott támogatás beruházási ...
121. 109/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének a BMÖGF/1005-1/2020.számú az Új Köztemető építésére kapott támogatás ...
122. 108/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Á. u. 1. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelőben betegirányító ...
123. 107/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a MEDIOCRITAS Humán Kft. között létrejött, 2019. október 7-én ...
124. 106/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Borbála Egészségügyi Szolgáltató Bt. között létrejött, 2020. április ...
125. 105/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Pusztai-Medical Kft. között létrejött, 2016. november 24-én kelt, ...
126. 104/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Dr. Nedeczky Veronika között létrejött, 2015. február 16-án kelt, ...
127. 103/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a Kőszegi Medicina Bt. között, a házi ...
128. 102/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a „Dr. Izer és Társa” Kft. és ...
129. 101/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Dr. Gombár René között kötendő feladat-ellátási előszerződést ...
130. 100/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Bozsok községi Önkormányzat között az óvodai ellátás ...
131. 99/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Kőszegszerdahely község Önkormányzata és Velem községi Önkormányzat ...
132. 98/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Peresznye község Önkormányzata között az óvodai ellátás ...
133. 97/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Horvátzsidány község Önkormányzata, Kiszsidány község Önkormányzata és ...
134. 96/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése ...
135. 95/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés ...
136. 94/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint ...
137. 93/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi munkájáról szóló ...
138. 92/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a 2021. ...
139. 91/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának a beszámolója” c. napirendi pont ...
140. 90/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 507812 (BMÖGF/1004-1/2020) azonosítószámú Támogatói okirat alapján „Belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszer ...
141. 89/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 507831 (BMÖGF/1005-1/2020) azonosítószámú Támogatói okirat alapján „új köztemető kialakítása, közmű- és ...
142. 88/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, mint szakszervezet, a Magyar ...
143. 87/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság tagjának Harkai Norbert képviselő helyére ...
144. 86/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottságba a Táncsics Péter lemondása folytán megüresedett ...
145. 85/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszeg, Várkör 35-37. sz. alatti pinceszinten lévő 216 m2 tároló ...
146. 84/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Ady u. 10. fszt. 1. szám (Hrsz. 3474/A/1) alatti ...
147. 83/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Kálvária u. 69. fszt. 2. szám (Hrsz. 7848/2/A/2) alatti ...
148. 82/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium által meghirdetett, a Magyarország 2022. évi központi ...
149. 81/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2022. évi intézményi költségvetésében „A Kőszegi ...
150. 80/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyja. ...
151. 79/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés című felhívás keretében „A Jurisics Miklós ...
152. 78/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése című felhívás keretében „A Rákóczi ...
153. 77/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Guttmann Ferencné intézményvezetőt, hogy a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde szakmai ...
154. 76/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának K/4372-1/2022. számú Módosító Okiratát, ...
155. 75/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámának emelését 3 fő, 8 órás ...
156. 74/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horvátzsidány község Önkormányzata, Peresznye község Önkormányzata és Kőszeg Város Önkormányzata között bölcsődei ...
157. 73/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban 2021-ben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal ...
158. 72/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. ...
159. 71/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 2020. április 1. és 2022. ...
160. 70/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi és Vidéke lapról szóló beszámolót elfogadja. ...
161. 69/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményi beszámolóját elfogadja. ...
162. 68/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium BMÖGF/1004-1/2020 azonosítószámú Támogatói okirat alapján belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvíz- elvezető ...
163. 67/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) ...
164. 66/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár között létrejött, a ...
165. 65/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, a Kőszegi Sporthorgász Egyesület és az ABIC Kft. ...
166. 64/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6755/14 hrsz-ú gyümölcsös terület belterületbe vonását kezdeményezi azzal, hogy a ...
167. 63/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2021. (VII. 15.) határozatát visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában ...
168. 62/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal közétkeztetés minőségellenőrzéséről szóló beszámolóját a melléklet szerint ...
169. 61/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2023. szeptember 1. – 2028. augusztus ...
170. 60/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde honvédelmi intézkedési tervét a melléklet szerinti ...
171. 59/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde óvodai beíratásának időpontját, az óvodai felvételi ...
172. 58/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában lévő JWL-470 forgalmi rendszámú Reanult Trafic típusú gépjármű ...
173. 57/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában, és a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal üzemben ...
174. 56/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2018. (III. 1.) képviselő-testületi határozatát visszavonja. ...
175. 55/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című felhívás ...
176. 54/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti ...
177. 53/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2020. (VII. 2.) képviselő-testületi határozatát visszavonja. Felelős: Básthy Béla polgármester. Határidő: azonnal. ...
178. 52/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TDM Szervezet és a Tourinform 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. ...
179. 51/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának ...
180. 50/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. ...
181. 49/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2021. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
182. 48/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ...
183. 47/2022. (III. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 507831 (BMÖGF/1005-1/2020) azonosítószámú Támogatói okirat alapján „új temető kialakítása közmű- és ...
184. 46/2022. (III. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét elfogadja, ...
185. 45/2022. (III. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. ...
186. 44/2022. (III. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Kőszeg 2578/1 helyrajzi számú, közút megnevezésű, a Magyar Állam kizárólagos ...
187. 43/2022. (III. 18) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 3344/49/A hrsz. alatt nyilvántartott egyéb épület (üzlet) megnevezésű, 34 m2 ...
188. 42/2022. (III. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a Kőszegi Sanitas Bt. között létrejött, a ...
189. 41/2022. (III. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Tankerületi Központ által tervezett, a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános ...
190. 40/2022. (II. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 azonosítószámú Támogatási szerződés alapján „Kőszeg város belterületi védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető ...
191. 39/2022. (II. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club sportfejlesztési programot nyújtson be ...
192. 38/2022. (II. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére a Kőszegi ...
193. 37/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a PUSZTAI Eü. Bt. között 2020. február ...
194. 36/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Orvosi ügyelet ellátása Kőszegen” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi döntést ...
195. 35/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében ...
196. 34/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 4613 hrsz-ú kivett közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű ...
197. 33/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6664/2 hrsz-ú kivett közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű ...
198. 32/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Istvánnak, a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának ...
199. 31/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester 2022. évi szabadságának ütemezését a mellékelt „Szabadságolási terv”-ben foglalt ...
200. 30/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester 2022. évi szabadságtervének a jóváhagyása” c. napirendi pont vonatkozásában Básthy ...
201. 29/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy évente egy alkalommal minden választókörzetben kerüljön sor városbejárásra az alábbiak ...
202. 28/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 92/2012. (V.31.) képviselő-testületi határozat 2. pontját visszavonja. Felelős: Básthy Béla polgármester. Határidő: azonnal. ...
203. 27/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. II. emelet 29. szám (Hrsz. ...
204. 26/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi vagyongazdálkodási koncepciót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és elrendeli ...
205. 25/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester 2022. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét bruttó ...
206. 24/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester 2022. évi cafeteria-juttatásának a megállapítása” c. napirendi pont vonatkozásában Básthy ...
207. 23/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal (9722 Peresznye, Rét u. 6. adószám: 18508826-1-18, képviseli: ...
208. 22/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2023-2025. évekre ...
209. 21/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal ...
210. 20/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde bölcsődéjében 2022. évre az intézményi térítési ...
211. 19/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait 2022.04.01-től az alábbiak szerint ...
212. 18/2022. (I. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 507831 (BMÖGF/1005-1/2020) azonosítószámú Támogatói okirat alapján „új köztemető kialakítása, közmű- és ...
213. 17/2022. (I. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII.9.) ORFK utasítás 11. pontja szerint ...
214. 16/2022. (I. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Végrehajtásért felelős: Básthy Béla ...
215. 15/2022. (I. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Tankerületi Központ által a 2022/23-as tanévre készített általános iskolai körzethatárok ...
216. 14/2022. (I. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati ...
217. 13/2022. (I. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat között ...
218. 12/2022. (I. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat között ...
219. 11/2022. (I. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Polgármestere 113/2021. (VI. 11.) polgármesteri határozat 2. pontját visszavonja. 2. Kőszeg ...
220. 10/2022. (I. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 15. napjával közlevéltárat alapít a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár ...
221. 9/2022. (I. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 507812 (BMÖGF/1004-1/2020) azonosítószámú Támogatói okirat alapján „Belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszer ...
222. 8/2022. (I. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Orvosi ügyelet ellátása Kőszegen” tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el. 2. Megbízása alapján a ...
223. 7/2022. (I. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 azonosító számú pályázat keretében támogatást nyert „Kőszeg város belterületi védelmét ...
224. 6/2022. (I. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és ...
225. 5/2022. (I. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Kőszeg Város Önkormányzata létszámkeretének 1 fő 4 órás munkaviszonyban foglalkoztatottal történő ...
226. 4/2022. (I. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Terplán Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2022. január 1. napjától havonta 365.625,- ...
227. 3/2022. (I. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása” c. napirendi pont vonatkozásában Terplán Zoltán alpolgármester érintettség ...
228. 2/2022. (I. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester illetményét 2022. január 1. napjától havonta 975.000 Ft-ban állapítja ...
229. 1/2022. (I. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester illetményének megállapítása” c. napirendi pont vonatkozásában Básthy Béla polgármester érintettség ...