Határozatok

Sorszám Cím
1. 249/2015. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 3378/10/A/1 hrsz-ú, Rohonci u. 46/b. fszt. 1. szám alatti ...
2. 248/2015. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi Kiszsidány Község Önkormányzatától egy Volkswagen Transporter típusú, 2009-es évjáratú, 9 személyes ...
3. 247/2015. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi 6649/1 hrsz-ú gyümölcsös megnevezésű földrészlet belterületbe vonását, valamint kijelenti, ...
4. 246/2015. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli 2016. január 1-től kezdődően 1 fő pénzügyi-gazdasági tanácsadó megbízását az előterjesztés ...
5. 245/2015. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: ...
6. 244/2015. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” tárgyban, az önkormányzat, ...
7. 243/2015. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház részére 2 500 000 Ft összegű ...
8. 242/2015. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 31. napjával elfogadja Tóthárpád Ferenc lemondását az Önkormányzat tulajdonát képező, ...
9. 241/2015. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház – mint a Kőszeg és Vidéke ...
10. 240/2015. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Kultúrájáért Alapítványt megszünteti. Az alapító a kuratórium tájékoztatása alapján megállapítja, ...
11. 239/2015. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete, mint alapító a 2013. évi CLXXVII. törvény 11.§. (1) és (3) bekezdésében ...
12. 238/2015. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásszal (9700 Szombathely, Hollán E. u. 14., képviseli: Tuczainé ...
13. 237/2015. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő testülete 236/2015. (XII. 17.) határozattal jóváhagyott Együttműködési Megállapodás alapján létrehozandó Koordinációs Testületbe ...
14. 236/2015. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Önkormányzat, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete és a Pannon Egyetem között ...
15. 235/2015. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (képviseli: Dr. Miszlivetz Ferenc mb. ...
16. 234/2015. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Pannon Egyetem, az ISES Alapítvány és a Kőszegi Európa-ház ...
17. 233/2015. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város külkapcsolatairól szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület köszönetét fejezi ki dr. ...
18. 232/2015. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszegpaty település településfejlesztési koncepciójának előzetes tájékoztatási szakaszában – észrevétel nem tesz. A ...
19. 231/2015. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi vagyongazdálkodási koncepciót módosítja azzal, hogy a Kőszeg, 2100 hrsz-ú ...
20. 230/2015. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Pogányi út folytatásának megvalósítására vonatkozó tanulmánytervek elkészíttetését és felhatalmazza a ...
21. 229/2015. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata és a Vasi Jégkorongért Alapítvány között létrejött használati és ...
22. 228/2015. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Jelentés a város környezeti állapotáról- 2015” című beszámolót és elrendeli ...
23. 227/2015. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Futball Clubbal (9730 Kőszeg, Petőfi tér 14/A., képviseli: Neudl Gábor ...
24. 226/2015. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesülettel (9730 Kőszeg, Petőfi tér 14/A., képviseli: Kenyeri András elnök) ...
25. 225/2015. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök egyszerűsített eljárás során történő III. számú módosításával kapcsolatos tájékoztatót ...
26. 224/2015. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök egyszerűsített eljárás során történő II. számú módosításával kapcsolatos tájékoztatót ...
27. 223/2015. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerinti tartalommal FENNTARTÓ MEGÁLLAPODÁST köt a Jurisics-vár Művelődési Központ ...
28. 222/2015. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Kőszeg Város és Térsége Társulása társulási megállapodásának módosító okiratát és annak ...
29. 221/2015. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményi beszámolóját elfogadja. ...
30. 220/2015. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. (A beszámolót lsd. a ...
31. 219/2015. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére villamos energia beszerzés, valamint Kőszeg ...
32. 218/2015. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére villamos energia beszerzés, valamint Kőszeg ...
33. 217/2015. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. ...
34. 216/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet ...
35. 215/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Kiss Zoltán Miksa 9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 1. sz. alatti ...
36. 214/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános iskola lábazati falszigetelését a melléklet ...
37. 213/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerését és köszönetét fejezi ki a „Kőszegi Ostromnapok” 2015. évi rendezvénysorozat szervezőinek ...
38. 212/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban megszervezett szociális nyári gyermekétkeztetés keretében, 52 gyermek ingyenes étkeztetésének pályázat ...
39. 211/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozatát visszavonja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: azonnal. ...
40. 210/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Huber László ...
41. 209/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát elfogadja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: folyamatos. ...
42. 208/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy Kőszeg városának szülötte, Lóránt Gyula labdarúgó, az Aranycsapat tagja tiszteletére ...
43. 207/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Bezerédy u. 3. szám alatti lakások belső helyreállítási munkáiról szóló ...
44. 206/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Dr. ...
45. 205/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Társulási Tanácsot, hogy gondoskodjon a család-és gyermekjóléti központnak 2016. január ...
46. 204/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának 6490-1/2015. számú Módosító Okiratát, valamint ...
47. 203/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a család- és gyermekjóléti központot a Szociális Gondozási Központ szervezeti és szakmai ...
48. 202/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény174. ...
49. 201/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásznak a Kőszeg, Meskó u. 1. szám alatti ingatlanra ...
50. 200/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász (9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 14., képviseli: ...
51. 199/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2016. január ...
52. 198/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel megkötendő középtávú együttműködési megállapodást a melléklet szerinti ...
53. 197/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Keszei Balázst, a Humánerőforrás Bizottság elnökét, hogy folytasson konzultációt a Kőszeg ...
54. 196/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segítő Kéz Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztja Stitniczky Csilla és dr. Nagy ...
55. 195/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által létrehozott alapítványok pénzügyi támogatásának lehetőségét a 2016. évi költségvetés ...
56. 194/2015. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KRAFT projektről szóló tájékoztatót elfogadja. ...
57. 193/2015. (X. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére villamos energia beszerzés, valamint Kőszeg ...
58. 192/2015. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Kőszeg Város közvilágítása és intézményeinek villamos energia ellátása tárgyában külső közbeszerzési ...
59. 191/2015. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2014. (II.27.) számú hatá-rozatát visszavonja, egyúttal elrendeli a Kőszeg, Kálvária u. ...
60. 190/2015. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 6901/3 hrsz-ú a) rét b) kivett udvar és két ...
61. 189/2015. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a hulladékgazdálkodásnál keletkezett ...
62. 188/2015. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló, 46/2015. (III.26.) határozatával elfogadott szabályzata a ...
63. 187/2015. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 35/2010. (III. 4.) képviselő-testületi határozattal elfogadott „Kőszeg Város Ifjúsági Koncepciója 2010-2014” ...
64. 186/2015. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Települési Értéktár 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. ...
65. 185/2015. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum beszámolóját elfogadja. ...
66. 184/2015. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Településfejlesztési Koncepcióját jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Huber László ...
67. 183/2015. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Integrált Település-fejlesztési Stratégiáját jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Huber ...
68. 182/2015. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2015. (IV. 16.) képviselő-testületi határozatát visszavonja, egyidejűleg Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési ...
69. 181/2015. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemescsó község településrende-zési eszközeinek módosításával kapcsolatos eljárás során – előzetes tájékoztatási szakasz ...
70. 180/2015. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Kőszegi Futball Club (elnök: Neudl Gábor) székhelye a ...
71. 179/2015. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerülete által készített, a Kőszegen működő iskolák ...
72. 178/2015. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. ...
73. 177/2015. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megye Közgyűlése 17/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete alapján Fazakas Péter ...
74. 176/2015. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg-Chernel utca felújítási munkái – kiegészítő munkák” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ...
75. 175/2015. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. ...
76. 174/2015. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. ...
77. 173/2015. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban észrevétel nem tesz. Felelős: Huber László polgármester, ...
78. 172/2015. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához és felhatalmazza ...
79. 171/2015. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által 2015. augusztusában készített „15 éves gördülő fejlesztési terv ...
80. 170/2015. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által 2015. augusztusában készített „15 éves gördülő fejlesztési terv ...
81. 169/2015. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi hirdetőtábla rendszer felülvizsgálatával kapcsolatban elrendeli további előkészületek elvégzését, több árajánlat ...
82. 168/2015. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Huber László ...
83. 167/2015. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9730 ...
84. 166/2015. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. ...
85. 165/2015. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Huber László ...
86. 164/2015. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletében ...
87. 163/2015. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kőszeg, Gábor Áron utca 1. szám alatti Egészségház szakorvosi ...
88. 162/2015. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván bérleti szerződést kötni a Pannónia Szociális Szövetkezettel (Horváth József elnök, ...
89. 161/2015. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal részére ingyenes használatba adja a Kőszeg, Rákóczi F. ...
90. 160/2015. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg-Chernel utca felújítási munkái – kiegészítő munkák” tárgyában lefolytatandó hirdetmény nélküli ...
91. 159/2015. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben " tárgyában kiírt ...
92. 158/2015. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III." tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesét kihirdeti: Ajánlattevő neve: ...
93. 157/2015. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (6) bekezdése alapján ...
94. 156/2015. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata kifizet az általános tartalék terhére 1.500.000,- Ft összeget Varga Tamás Antalné részére a ...
95. 155/2015. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Jurisics Miklós Ipari Park – Kőszeg létesítését, az Kőszeg Város ...
96. 154/2015. (VII. 21) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. közötti Megállapodást – ...
97. 153/2015. (VII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által nemzetközi és/vagy ...
98. 152/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ISES Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány részére ingyenes használatba adja a ...
99. 151/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszeg, Kelcz-Adelffy utca 5. szám alatti társasházi alapító okiratban közös ...
100. 150/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi vagyongazdálkodási koncepciót módosítja azzal, hogy a Kőszeg, 2059 hrsz-ú ...
101. 149/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságba külső tagként dr. Bokányi ...
102. 148/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ifjúsági önkormányzat megalakítását nem támogatja. ...
103. 147/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény3 melléklet ...
104. 146/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata és a Vasi Jégkorongért Alapítvány között létrejött használati és ...
105. 145/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Áron utca 1. szám, 2975/92 hrsz alatti Egészségház „B” ...
106. 144/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata megismerve a Kőszegi Járási Felzárkózási Kerekasztal célkitűzéseit, csatlakozik a „Esélyteremtési akcióprogram a Kőszegi ...
107. 143/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás” c. napirendi pont vonatkozásában Keszei ...
108. 142/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény ...
109. 141/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics Ipari Park – Kőszeg , Ipari Park cím pályázat és ...
110. 140/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az utak és hidak állapotáról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
111. 139/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Bozsok Község Önkormányzatával és Velem Község Önkormányzatával kötendő, a közös önkormányzati ...
112. 138/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ISES Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány Kőszeg, Jurisics tér 7. sz. ...
113. 137/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kőszegi Sporthorgász Egyesület azon elképzelését, amely szerint a kőszegi 1112/3 ...
114. 136/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Sporthorgász Egyesület között a kőszegi ...
115. 135/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 1112/2 hrsz-ú, 3114 m2 nagyságú, közterület megnevezésű ingatlant a Kőszegi ...
116. 134/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti ...
117. 133/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár tevékenységéről készített beszámolót elfogadja. A képviselő-testület az ...
118. 132/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi köztemetők 2014. évi üzemeltetésről szóló tájékoztatót elfogadja. ...
119. 131/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel 2015. október 1-től megkötendő ...
120. 130/2015. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Településszerkezeti Tervének megállapításáról szóló 161/2014. (X. 2.) képviselő-testületi határozatot – ...
121. 129/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományoz-ható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2) ...
122. 128/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan helyi építési szabályzatban ...
123. 127/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Rákóczi u. 13. szám, 2263/3 hrsz alatti 255 m2 ...
124. 126/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum villámvédelmi és tűzivíz rendszerének a Vas Megyei Katasztrófavédelmi ...
125. 125/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” tárgyában lefolytatandó hirdetmény ...
126. 124/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívását ...
127. 123/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén ...
128. 122/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg-Chernel utca felújítási munkái” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesét kihirdeti: Ajánlattevő ...
129. 121/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati ...
130. 120/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati ...
131. 119/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati ...
132. 118/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetgazdasági miniszter által „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” meghirdetett pályázaton az ...
133. 117/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2015. július 1-időponttal a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 2 fő ...
134. 116/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 124/2012. (VI. 28.) képviselő-testületi határozata 2. pontját visszavonja, és elrendeli a ...
135. 115/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az 1856-ban alapított „Magyar Királyi Hunyadi Mátyás Alreáliskola és Nevelőintézet”, ...
136. 114/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
NYILATKOZAT a 3000 fő lakosságszámot meghaladó települési önkormányzatok számára a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ...
137. 113/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
113/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat: Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata mint letéteményes és Kodolányi ...
138. 112/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium Kollégiuma első emeleti fürdőjének és a ...
139. 111/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kulturális szakember képzési tervét, a 2014. ...
140. 110/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár kulturális szakember képzési tervét, a 2014. január ...
141. 109/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum kulturális szakember képzési tervét, a 2014. január 1. ...
142. 108/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felülvizsgálatot követően, a Melléklet szerint elfogadja a 2015-től 2020-ig tartó időszakra ...
143. 107/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. évi ...
144. 106/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi munkájáról szóló ...
145. 105/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzati alapítású alapítványok kuratóriumaival egyeztetések lefolytatását, majd az alapítványok további ...
146. 104/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Sportjáért Közalapítvány elmúlt években végzett tevékenységéről és helyzetéről szóló beszámolót ...
147. 103/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segítő Kéz Közalapítvány elmúlt években végzett tevékenységéről és helyzetéről szóló beszámolót ...
148. 102/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány elmúlt években végzett tevékenységéről és helyzetéről szóló beszámolót ...
149. 101/2015. (V. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város településrendezési eszközeinek I. számú módosításának megállapításához szükséges, az egyszerűsített eljárás ...
150. 100/2015. (V. 7) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban szervezett szociális nyári gyermekétkeztetés keretében 52 gyermek ingyenes étkeztetése megszervezéséhez ...
151. 99/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. Törvény 213. § ...
152. 98/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény ...
153. 97/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 0202/2 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlan vonatkozásában a közút megszüntetése ...
154. 96/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 4903 hrsz 7123 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant bérbeadás ...
155. 95/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi vagyongazdálkodási koncepciót módosítja azzal, hogy a Kőszeg, Liszt F. ...
156. 94/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés – Európa ház, Zwinger felújítási munkái " tárgyában kiírt ...
157. 93/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltárának ingyenes használatba adja a Kőszeg, Kossuth ...
158. 92/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. Igazgatóságába Csepreg Város Önkormányzatával ...
159. 91/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottságba külső tagként Schwahofer Péter Kőszeg, Petőfi ...
160. 90/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg-Chernel utca felújítási munkái” tárgyú hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást megindító ...
161. 89/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés – Európa ház, Zwinger felújítási munkái " tárgyában kiírt ...
162. 88/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására ...
163. 87/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 59/1996. (VIII. 29.) határozatát visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, ...
164. 86/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a keretmegállapodás aláírásától kezdődő hatállyal a közte és a GDF SUEZ Energia ...
165. 85/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a közte, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (szh.: 1051 Budapest, Nádor u. ...
166. 84/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 1. napjával a közte és a Pusztai-Medical Kft. közötti, a ...
167. 83/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem önkormányzati szervezeteknek 2014. évben juttatott támogatásokról és a civil szervezetek ...
168. 82/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt-nek a számvitelről szóló 2000. ...
169. 81/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Corti Urbane (Road Safety Smart Mobility Urban Qualification) által benyújtandó, ...
170. 80/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. ...
171. 79/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban 2014-ben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. ...
172. 78/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 28.§ (2) bekezdésében foglalt feladatkörében ...
173. 77/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-2019-es időszakra vonatkozó önkormányzati gazdasági programot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: ...
174. 76/2015. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KRAFT projekt állásáról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
175. 75/2015. (IV. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Településfejlesztési Koncepciójának kiválasztott fejlesztési irányát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 2. A ...
176. 74/2015. (IV. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálati anyagát a melléklet szerinti tartalommal ...
177. 73/2015. (IV. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési ...
178. 72/2015. (IV. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II." tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás II. Közbeszerzési részének ...
179. 71/2015. (IV. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II." tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás I. Közbeszerzési részének ...
180. 70/2015. (IV. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kőszeg, Gábor Áron u. 1. szám alatti Egészségház szakorvosi ...
181. 69/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Rába Kálmán és Tóth Gábor képviselők a 2015. március 26-i ...
182. 68/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. ...
183. 67/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. ...
184. 66/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. ...
185. 65/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. ...
186. 64/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. ...
187. 63/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2207. ...
188. 62/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) ...
189. 61/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata kitüntetéseire és elismerő címeire érkezett javaslatok elbírálása” c. ...
190. 60/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ”Kőszeg Város Önkormányzata kitüntetéseire és elismerő címeire érkezett javaslatok elbírálása.” c. ...
191. 59/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1739/1/A/2 hrsz-ú, Gyöngyös u. 19. fszt. 2. szám alatti ...
192. 58/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6080 hrsz-ú, szántó megnevezésű, 2126 m2 nagyságú ingatlan tekintetében az ...
193. 57/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Velem község településrendezési eszközeinek megállapításával kapcsolatban észrevétel nem tesz. Felelős: Huber László polgármester, ...
194. 56/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Cák község településrendezési eszközeinek – egyszerűsített eljárás keretein belüli – módosításával kapcsolatban ...
195. 55/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés – Európa ház, Zwinger felújítási munkái” tárgyú hirdetmény ...
196. 54/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét elfogadja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli ...
197. 53/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által meghirdetett 3707/208 kódszámú pályázati ...
198. 52/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a közte, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), ...
199. 51/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén ...
200. 50/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál a kőszegi, ...
201. 49/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a ...
202. 48/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál a kőszegi, ...
203. 47/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál a kőszegi ...
204. 46/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. október 1-i hatályba lépéssel elfogadja az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló ...
205. 45/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon akaratát, hogy a szlovákiai Nyitragerencsér községgel tesvértelepülési szerződést kíván kötni. ...
206. 44/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről szóló beszámolót tudomásul veszi. ...
207. 43/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KSE 2014. évi munkájáról szóló, valamint az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól ...
208. 42/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és Vidéke lapról szóló beszámolót köszönettel elfogadja. ...
209. 41/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgárőrség 2014. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
210. 40/2015. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ...
211. 39/2015. (II. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívását ...
212. 38/2015. (II. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletét képező „Szabadságolási ...
213. 37/2015. (II. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ”A polgármester 2015. évi szabadságtervének jóváhagyása” c. előterjesztésre vonatkozóan Huber László polgármester ...
214. 36/2015. (II. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sport Egyesülettel fennálló középtávú támogatási megállapodás 3. pontjában foglaltak alapján ...
215. 35/2015. (II. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2014. (X. 2.) határozatával a Kőszegi Sport Egyesület részére megállapított elszámolási ...
216. 34/2015. (II. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi városbejárási tervet a melléklet szerintiek figyelembe vételével elfogadja. 2. A városbejárások ...
217. 33/2015. (II. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésben jóvá-hagyott városüzemeltetési költségek részletezéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. ...
218. 32/2015. (II. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról szóló 59/1996. (VIII. 29.) képviselő-testületi ...
219. 31/2015. (II. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: ...
220. 30/2015. (II. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ”A rekreációs célú földszerzésekre kijelölt területek” c. előterjesztés határozati javaslatára vonatkozóan Kiss ...
221. 29/2015. (II. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Program Vízió alapú Fejlesztési Stratégiát (2030.) előzetesen jóváhagyja és kéri ...
222. 28/2015. (II. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti valamint a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi ...
223. 27/2015. (II. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Á. u. 1. szám, 2975/92 hrsz alatti Egészségház „C” ...
224. 26/2015. (II. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Á. u. 1. szám, 2975/92 hrsz alatti Egészségház „C” ...
225. 25/2015. (II. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Á. u. 1. szám, 2975/92 hrsz alatti Egészségház „A” ...
226. 24/2015. (II. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 2-i hatállyal a közte és dr. Bakács Ákos között, a ...
227. 23/2015. (II. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegi 2903/4 hrsz-ú ingatlan átsorolását beépítetlen terület megnevezésű ingatlanná, ezt ...
228. 22/2015. (II. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi vagyongazdálkodási koncepciót elfogadja és elrendeli a végrehajtáshoz szükséges intézkedések ...
229. 21/2015. (II. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az egyedi döntés kategóriában található Várkör 35-37. sz., 1906/A/14 hrsz ...
230. 20/2015. (II. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde KIKI Bölcsődéje vezetőjének létszámigényét nem támogatja, ...
231. 19/2015. (II. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2015- 2018. ...
232. 18/2015. (II. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal ...
233. 17/2015. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő testülete javasolja Vas Megyei Közgyűlésének az alábbi személyek, szervezetek kitüntetését: 1. „Vas Megye ...
234. 16/2015. (I. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete liciteljárás útján értékesíti a Kőszeg, 1890/A/1 hrsz-ú, Fő tér 11. fsz. 1. ...
235. 15/2015. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása” c. napirendi pont vonatkozásában Tóth ...
236. 14/2015. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0183/23 hrsz-ú, rét megnevezésű, 1200 m2 nagyságú ingatlan tekintetében az ...
237. 13/2015. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságába külső tagként Fekete Balázs Kőszeg, ...
238. 12/2015. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök tárgyalásos úton történő pontosításával, korrekciójával kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi. Felelős: ...
239. 11/2015. (I. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2530/2 hrsz-ú, Liszt F. u. 30. sz. alatti lakóház és ...
240. 10/2015. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester, valamint Básthy Béla alpolgármester 2015. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket ...
241. 9/2015. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal által a 2015/16-os tanévre készített általános iskolai körzethatárok ...
242. 8/2015. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Márainé Márkus Ibolya főigazgatói megbízását a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vezetésére, – ...
243. 7/2015. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Végrehajtásért felelős: Huber László ...
244. 6/2015. (I. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a néhai Kodolányi László ötvös-iparművész hagyatékából származó, az önkormányzat tulajdonát képező ...
245. 5/2015. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon elhatározását, hogy a Földművelődésügyi Minisztérium által a nemzeti értékek és ...
246. 4/2015. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. ...
247. 3/2015. (I. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Kőszeg Város és Térsége Társulása az általa fenntartott nevelési-oktatási intézmények, ...
248. 2/2015. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az ISES Alapítvánnyal kötött, 2013. július 3-án kelt szerződés módosítását oly ...
249. 1/2015. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról szóló beszámolóját elfogadja. ...