Határozatok

Sorszám Cím
1. 271/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 azonosító számú „Kőszegi Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I. ütem” című projekt ...
2. 270/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Meskó u. 1. szám, 1432 hrsz alatti, lakóház, udvar, ...
3. 269/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász (9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 14., képviseli: ...
4. 268/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a közétkeztetési feladatok ellátásához szükséges egyes konyhák jellegét a ...
5. 267/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Pusztai-Medical Kft. között 2015. április 28-án létrejött foglalkozás-egészségügyi ...
6. 266/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35. képviseli: ...
7. 265/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 161/2016. (VIII. 25.) és a 193/2016. (IX.29.) számú határozatokat visszavonja. 2. Kőszeg Város ...
8. 264/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft. kérelméről” szóló előterjesztés határozati javaslatára vonatkozóan Rába ...
9. 263/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért „20 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival behajtani tilos” táblák kihelyezésével ...
10. 262/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Temető utca Velemi út – Károlyi M. utca közti szakaszára ...
11. 261/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Nagy László EGYMI helyiség használatára vonatkozó, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, ...
12. 260/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 1-jétől a szociális területen alkalmazandó nyersanyagnormát az alábbiak szerint határozza ...
13. 259/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2017. évi szolgáltatási díjait jelen határozat mellékletben ...
14. 258/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város külkapcsolatairól szóló beszámolót elfogadja. ...
15. 257/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Raaba Energy Kft-vel kötendő, vételi jogot biztosító előszerződést jelen ...
16. 256/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (9730 Kőszeg, Kőszegfalvi út. 73., képviseli: Ruisz ...
17. 255/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3., képviseli: ...
18. 254/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltósággal (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3., képviseli: Stipkovits ...
19. 253/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Polgárőrséggel (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 15., képviseli: Méhes Lajos ...
20. 252/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel (9730 Kőszeg, Fő tér. 2., képviseli: Bakos György ...
21. 251/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának K/1360-5/2016. számú Módosító Okiratát, valamint ...
22. 250/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2017. január ...
23. 249/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Bozsok Község Önkormányzatával és Velem Község Önkormányzatával kötendő, közös önkormányzati hivatal ...
24. 248/2016. (XII. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati főépítészi feladatok ellátásáról szóló, a Mozaik Építészeti Stúdió Kft-vel kötött ...
25. 247/2016. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti központ szakmai programját jelen ...
26. 246/2016. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programját jelen ...
27. 245/2016. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállása szakmai programját és házirendjét ...
28. 244/2016. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Hajléktalanok nappali melegedője szakmai programját jelen határozat ...
29. 243/2016. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Idősek otthona szakmai programját és házirendjét jelen ...
30. 242/2016. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Idősek klubja szakmai programját jelen határozat melléklete ...
31. 241/2016. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Házi segítségnyújtás szakmai programját jelen határozat melléklete ...
32. 240/2016. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Étkeztetés szakmai programját jelen határozat melléklete szerinti ...
33. 239/2016. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszegi Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát a jelen határozat melléklete ...
34. 238/2016. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Táncsics Mihály utca 50 méteres szakaszán csapadékcsatorna cseréjére megállapított bruttó ...
35. 237/2016. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. I. negyedévi eredmény ...
36. 236/2016. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6755/12 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület belterületbe vonását kezdeményezi. ...
37. 235/2016. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6662 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület belterületbe vonását kezdeményezi ...
38. 234/2016. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Á. u. 1. szám, 2975/92 hrsz alatti Egészségház „A” ...
39. 233/2016. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalának Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről szóló ...
40. 232/2016. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalának Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről szóló ...
41. 231/2016. (XI. 10) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának 8219-1/2016. számú Módosító Okiratát, valamint ...
42. 230/2016. (XI. 10) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszegszerdahely Község Önkormányzata között a védőnői és ...
43. 229/2016. (XI. 10) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszegdoroszló Község Önkormányzata között a védőnői ellátásra ...
44. 228/2016. (XI. 10) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Cák Község Önkormányzata között a védőnői ellátásra ...
45. 227/2016. (XI. 10) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Pusztacsó Község Önkormányzata között a védőnői ellátásra ...
46. 226/2016. (XI. 10) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Nemescsó Község Önkormányzata között a védőnői ellátásra ...
47. 225/2016. (XI. 10) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszegpaty Község Önkormányzata között a védőnői ellátásra ...
48. 224/2016. (XI. 10) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Gyöngyösfalu Község Önkormányzata között a védőnői és ...
49. 223/2016. (XI. 10) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Lukácsháza Község Önkormányzata között a család- és ...
50. 222/2016. (XI. 10) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Peresznye Község Önkormányzata között az étkeztetési feladat ...
51. 221/2016. (XI. 10) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Ólmod Község Önkormányzata között az étkeztetési feladat ...
52. 220/2016. (XI. 10) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Kiszsidány Község Önkormányzata között az étkeztetési feladat ...
53. 219/2016. (XI. 10) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Horvátzsidány Község Önkormányzata között a család- és ...
54. 218/2016. (XI. 10) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Velem községi Önkormányzat között az étkeztetési ...
55. 217/2016. (XI. 10) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Bozsok községi Önkormányzat között az étkeztetési ...
56. 216/2016. (XI. 4) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Bozsok, Horvátzsidány, Kőszegszerdahely, Peresznye és Velem községek ...
57. 215/2016. (XI. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Térsége Társulása (mint átadó), valamint a társulás 15 ...
58. 214/2016. (XI. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási megállapodásának – Kőszegdoroszló község ...
59. 213/2016. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1170/1/A/2 hrsz-ú, Dózsa György u. 21. fszt. 2. szám ...
60. 212/2016. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltárának határozatlan időre ingyenes használatba adja a ...
61. 211/2016. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Család- és gyermekjóléti központot a Kőszegi Szociális Gondozási Központ szervezeti és ...
62. 210/2016. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel (9730 Kőszeg, Kossuth u. 3., adószám: 19895749-2-18, képviseli: ...
63. 209/2016. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csók István Művészkör Egyesülettel (9730 Kőszeg, Postásrét utca 12., adószám: 18524758-1-18, ...
64. 208/2016. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Jelentés a város környezeti állapotáról – 2016” című beszámolót, és ...
65. 207/2016. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2005. február 1-jén kelt Kőszegi Városüzemeltető KHT. alapító okiratában ...
66. 206/2016. (X. 27) képviselő-testületi határozat
206/2016. (X. 27.) képviselő-testületi határozat: Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) V-1022-188/2016. iktatószámon ...
67. 205/2016. (X. 27) képviselő-testületi határozat
205/2016. (X. 27.) képviselő-testületi határozat: 1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a köztemetők üzemeltetését a ...
68. 204/2016. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Dr. Zalán ...
69. 203/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár részére ingyenes használatba adja a Kőszeg, Várkör ...
70. 202/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum részére ingyenes használatba adja a Kőszeg, Várkör 35-37. ...
71. 201/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Liszt F. u. 26. fszt. 6. sz. lakást nem kívánja ...
72. 200/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0153/9 hrsz-ú szántó megnevezésű ingatlan Kőszeg Város Önkormányzatának Helyi Építési ...
73. 199/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy készüljön egy felülvizsgálat arra vonatkozóan, hogy a köztemetők üzemeltetésére vonatkozó, ...
74. 198/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerését és köszönetét fejezi ki a „Kőszegi Ostrom-napok” 2016. évi rendezvénysorozat szervezőinek ...
75. 197/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetésében online pénztárgép beszerzésre elkülönített ...
76. 196/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Dr. Pusztai Gergő háziorvossal feladat-ellátási szerződést kíván kötni, amennyiben a praxisjogot megszerzi és ...
77. 195/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6761 hrsz.-ú és a 6779 hrsz.-ú közutakat „József-forrás utca” –ként ...
78. 194/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Hütter Mária, mint a Kőszeg, 3585 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa szennyvízelvezetési ...
79. 193/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel a Kőszeg, 2513 hrsz-ú ingatlanon parkolóhelyek építésére ...
80. 192/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közszolgáltató ...
81. 191/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Fúvószenekaráért Alapítvánnyal (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9., képviseli: Bakos György ...
82. 190/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Vonósok Művészeti Egyesülettel (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 9., képviseli: ...
83. 189/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes Közhasznú Alapítvánnyal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseli: Dvorák ...
84. 188/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Művészeti Egyesülettel (9730 Kőszeg, Alsó krt. 43., képviseli: Prof. Dr. ...
85. 187/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Attaru Ütőegyesülettel (9730 Kőszeg, Chernel u. 12., képviseli: Vörös Emil elnök) ...
86. 186/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Concordia–Barátság Énekegyesülettel (9730 Kőszeg, Rajnis utca 9., képviseli: Szilágyi Imre elnök) ...
87. 185/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Jurisics tér 7. szám alatti ingatlanra a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetével ...
88. 184/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Chernel 14. szám alatti ingatlanra a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetével (9730 ...
89. 183/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Cák község településrendezési eszközeinek – teljes eljárás keretein belüli – módosításával kapcsolatban ...
90. 182/2016. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának Kőszeg város 2015. évi népegészségügyi helyzetéről ...
91. 181/2016. (IX. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért az október 2-ra kiírt országos népszavazással kapcsolatos, a határozat mellékletében szereplő ...
92. 180/2016. (IX. 15) képviselő-testületi határozat
A/1. Kőszeg Város Önkormányzata az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program (2014-2020) keretében a Regionalentwicklung Oststeiermark GmbH, mint ...
93. 179/2016. (IX. 15) képviselő-testületi határozat
Együttműködési Program (2014-2020) keretében a Tourismusverband Region Oberwart – Burgenland, mint vezetőpartnerrel együttműködve alpannonia plus címen ...
94. 178/2016. (IX. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2016. (II. 25.) határozatát visszavonja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: azonnal. ...
95. 177/2016. (IX. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.4-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott „A pannóniai kereszténység bölcsője, épített és ...
96. 176/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 1111/B/1 hrsz-ú üzem megnevezésű ingatlan értékesítése kapcsán az ingatlan-nyilvántartásba Kőszeg ...
97. 175/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Kőszeg, 1160/9/A/1 hrsz-ú, Felső krt. 10. fszt. 1. szám alatti 50 ...
98. 174/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kőszeg, 2975/82 hrsz-ú, 939 m2 ...
99. 173/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kőszeg, 2975/78 hrsz-ú, 1831 m2 ...
100. 172/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 249/2015. (XII.17.) határozatát visszavonja és elrendeli a Kőszeg, 3378/10/A/1 hrsz-ú, Rohonci ...
101. 171/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a „Naperőmű-park fejlesztésének megvalósítása Kőszegen” c. pályázat előkészítésére és a ...
102. 170/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Észak-Vasi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés (paktum)” elnevezésű pályázat beadásához szükséges konzorciumi ...
103. 169/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében, ...
104. 168/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a Szombathely, 7999/6 hrsz-ú, kivett vízkút megnevezésű, 818 m2 nagyságú ingatlan ...
105. 167/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által 2016. augusztusában készített „Gördülő fejlesztési terv a 2017-2031 ...
106. 166/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által 2016. augusztusában készített „Gördülő fejlesztési terv a 2017-2031 ...
107. 165/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70/2014. (IV.29.), a 97/2014. (V.29.), a 146/2015. (IV.25.), valamint a 229/2015. ...
108. 164/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Állam képviseletében az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal a Kőszeg, 3557/5 ...
109. 163/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 7473/2 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület ...
110. 162/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 7154 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület ...
111. 161/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Címerpajzs Plusz Kft. társasház építéséhez szükséges, a 2513 hrsz-ú önkormányzati közterületen ...
112. 160/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Huber László ...
113. 159/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 224/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról szóló ...
114. 158/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához és felhatalmazza ...
115. 157/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kőszegi Sportegyesület számára céltámogatást nyújtson az Önkormányzat tulajdonában ...
116. 156/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 107/2016. (V. 26.) határozatának I. pontját visszavonja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: értelemszerűen. ...
117. 155/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Testvérvárosi Egyesülettel (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9., képviseli: dr. Mátrai ...
118. 154/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fitt-Box Ökölvívó Egyesülettel (9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 28., képviseli: Varsányi ...
119. 153/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegfalvi Sportegyesülettel (9730 Kőszeg, Kőszegfalvi út 73., képviseli: Kogler Gábor elnök) ...
120. 152/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Települési Értéktár 2016. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal. Felelős: ...
121. 151/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Kőszegi Települési Értéktár Testületet, hogy az országos jelentőségűnek és kiemelkedőnek ...
122. 150/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodás helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. ...
123. 149/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megyei Temetkezési Kft.-nek a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló ...
124. 148/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016 I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Huber László ...
125. 147/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium zuhanyzó felújítását azzal, hogy a ...
126. 146/2016. (VIII. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Állami Főépítész záró szakmai véleményének megismerése után – Kőszeg Város ...
127. 145/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) ...
128. 144/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) ...
129. 143/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) ...
130. 142/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) ...
131. 141/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) ...
132. 140/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi vagyongazdálkodási koncepciót módosítja azzal, hogy a Kőszeg, Liszt F. ...
133. 139/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 117/2016. (V. 26.) számú határozat 2. és 3. pontját visszavonja. 2. Kőszeg Város ...
134. 138/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5. I/3. szám alatti (hrsz: 1908/A/6) 68 ...
135. 137/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5. fszt. 1. szám alatti (hrsz: 1908/A/4) ...
136. 136/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozatát visszavonja és a Kőszeg, Liszt F. ...
137. 135/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Egészségház felnőtt háziorvosi rendelő váróterme árnyékolása céljából 2 db előtető ...
138. 134/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Várárok (egykori játszótér melletti) támfal megerősítését, egyben a munkálat elvégzéséhez ...
139. 133/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Bozsok, Horvátzsidány, Kőszegszerdahely, Peresznye és Velem községek ...
140. 132/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15 keretében „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítására” című pályázat benyújtását elrendeli. A ...
141. 131/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15 keretében a „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” című pályázat benyújtását elrendeli. A ...
142. 130/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítására” című pályázat benyújtása érdekében elrendeli: – a 2199 hrsz-ú ...
143. 129/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II. 12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2 ...
144. 128/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása” c. előterjesztés határozati javaslatára vonatkozóan ...
145. 127/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 3277/28 hrsz.-ú magánutat „Kastélykert lakópark”-ként nevezi el. Felelős: Huber László ...
146. 126/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem (képviseli: Dr. Mezey Barna rektor) a ...
147. 125/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ISES Alapítványnak a Kőszeg, Jurisics tér 7. sz. ingatlan emeleti részében, ...
148. 124/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. ...
149. 123/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (9730 Kőszeg, ...
150. 122/2016. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város településrendezési eszközeinek III. számú módosításának megállapításához szükséges, az egyszerűsített eljárás ...
151. 121/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő – testülete „Kőszeg Városért” díjhoz 75.000 Ft azaz hetvenötezer forint, míg a ...
152. 120/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) ...
153. 119/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) ...
154. 118/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) ...
155. 117/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83/2014. (IV. 29.), 216/2015. (X. 29.), valamint a 191/2015. (IX.24.) számú ...
156. 116/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Kőszeg város Helyi Építési Szabályzatának tárgyalásos eljárás keretében történő felülvizsgálatát. Felelős: Huber ...
157. 115/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni konzorciumvezetőként a TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése ...
158. 114/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi, 0186/118 hrsz-ú gyümölcsös megnevezésű földrészlet belterületbe vonását abban az esetben ...
159. 113/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, mely szerint az önkormányzat tulajdonát képező 2524 hrsz-on megvalósuló ...
160. 112/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, mely szerint az önkormányzat tulajdonát képező 2524 hrsz-on megvalósuló ...
161. 111/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes elvi hozzájárulását adja a Kőszegi Sportegyesületnek a Magyar Birkózó Szövetség által ...
162. 110/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet a város számára egy új defibrillátor ...
163. 109/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Polgárőrséggel közös pályázat benyújtását határozza el a „POLGÁRŐR VÁROS” cím ...
164. 108/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Futball Club Egyesület részére az általános tartalék terhére 2.200.000.- Ft ...
165. 107/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. ...
166. 106/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 11. § (2) bekezdése ...
167. 105/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati ...
168. 104/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati ...
169. 103/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata részt kíván venni a KEHOP program keretében a napelempark létrehozására kiírt pályázaton. A ...
170. 102/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata konzorciumvezetőként pályázatot kíván benyújtani a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” c. pályázati konstrukcióra (a felhívás ...
171. 101/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve” című dokumentumot a melléklet szerint ...
172. 100/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási megállapodásának módosító okiratát és ...
173. 99/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit, hogy vizsgálják felül, illetve ...
174. 98/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: ...
175. 97/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert arra, hogy Dr. Hang Dóra háziorvossal a 3. sz. felnőtt ...
176. 96/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Írottkő Natúrparkért Egyesület által készített Csillaghúr Programot. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ...
177. 95/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. évi ...
178. 94/2016. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi munkájáról szóló ...
179. 93/2016. (V. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Pusztai Szilveszter háziorvossal, valamint a Bakács Egészségügyi Bt. és a ...
180. 92/2016. (V. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huber László polgármestert, hogy a közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához közbeszerző ...
181. 91/2016. (V. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete földtulajdonosi képviselettel felhatalmazza Huber László polgármestert, hogy Kőszeg Város közigazgatási területén kialakítandó ...
182. 90/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Velemi u. 17/A. III/13. szám alatti 27 m2 nagyságú ...
183. 89/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakács Egészségügyi Bt. és a Pusztai Medical Kft. között létrejött megbízási ...
184. 88/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testület – mint a gazdasági társaság alapítója – a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális ...
185. 87/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben foglaltak alapján ...
186. 86/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben foglaltak alapján ...
187. 85/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés ...
188. 84/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 0203/4 hrsz-ú, szántó megnevezésű ingatlan, valamint a kőszegi 0199/4 hrsz-ú, ...
189. 83/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kőszegfalvi Sportegyesület a használatában álló Rábai Gábor ...
190. 82/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Futball Club Egyesülettel fennálló, Kőszegen, 2015. december 11-én kelt Ingatlanhasználati ...
191. 81/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bozsok Község Önkormányzatával és Velem Község Önkormányzatával megkötött, a Kőszegi Közös ...
192. 80/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyja. ...
193. 79/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15 keretében elrendeli a „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítására” című pályázat ...
194. 78/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15 keretében elrendeli a „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítására” című pályázat ...
195. 77/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-3.2.1-15 keretében „Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítása ...
196. 76/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-3.1.1-15 keretében a „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” című pályázat előkészítését. A ...
197. 75/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-1.1.1-15 keretében „A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő ...
198. 74/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-1.4.1-15 keretében a „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen” című pályázat ...
199. 73/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-4.1.1-15 keretében a „Központi orvosi ügyelet fejlesztése Kőszegen” című pályázat ...
200. 72/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-2.1.3-15 keretében a „Kőszeg város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése” című pályázat ...
201. 71/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban 2015-ben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. ...
202. 70/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. ...
203. 69/2016. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesület és Tourinform 2015. évi munkájáról szóló beszámolóját, valamint ...
204. 68/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kámán Zoltánt bízza meg a Kőszeg és Vidéke időszaki lap felelős szerkesztői ...
205. 67/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 122/2014. (VI. 24.) számú határozatát visszavonja. 2. A képviselő-testület elrendeli az ...
206. 66/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 151/2015. (VI. 25.) számú határozatát visszavonja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: értelemszerűen. ...
207. 65/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat tulajdonát képező Kőszeg, 4186 hrsz beépítetlen terület, valamint a ...
208. 64/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ részére az intézmény gázkazán égőjének cseréjére 807.112.- ...
209. 63/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata a Muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló Kubinyi Ágoston Programra pályázatot nyújt be. 2. A képviselő-testület ...
210. 62/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Béri Balog Ádám Általános Iskola szennyvízelvezető rendszer és aljzat részleges felújítása ...
211. 61/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Művészeti Óvoda és Többcélú KIKI részleges (hátsó épületrész) felújítása kivitelezési ...
212. 60/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Béri Balog Ádám Általános Iskola szennyvízelvezető rendszer és aljzat részleges felújítása ...
213. 59/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Egészségházhoz vezető gyalog- és kerékpárút építése, Temető utca középső szakasz felújítása, ...
214. 58/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Egészségházhoz vezető gyalog- és kerékpárút építése, Temető utca középső szakasz felújítása, ...
215. 57/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Egészségházhoz vezető gyalog- és kerékpárút építése, Temető utca középső szakasz felújítása, ...
216. 56/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával kötendő együttműködési megállapodást jelen határozat mellékletében szereplő tartalommal ...
217. 55/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 0205/82 hrsz-ú gyümölcsös és gazdasági épület megnevezésű földrészlet belterületbe ...
218. 54/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség által a Magyar Kormány támogatásával megvalósítani tervezett kézilabda ...
219. 53/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét elfogadja. 2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a ...
220. 52/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt kíván venni a Rákóczi Európai Kulturális Útvonal ...
221. 51/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát – a melléklet szerinti tartalommal – elfogadja. ...
222. 50/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Chernel utca Várkör és Európa-ház közötti szakaszának kétirányúsítását. 2. A képviselő-testület elrendeli ...
223. 49/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a Fő térre és a Jurisics térre kiterjedő nyilvános wifi hálózat ...
224. 48/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. ...
225. 47/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2015. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
226. 46/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal ...
227. 45/2016. (III. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Rege Péter jelölését a Douzelage elnöki posztjára. ...
228. 44/2016. (III. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata, mint a Kőszeg Sportjáért Közalapítvány alapítója úgy rendelkezik, hogy Zsigovics Tamás kuratóriumi tag ...
229. 43/2016. (III. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata a „Béri Balog Ádám Általános Iskola szennyvízelvezető rendszer és aljzat részleges felújítása és ...
230. 42/2016. (III. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata az „Egészségházhoz vezető gyalog- és kerékpárút építése, Temető utca középső szakasz felújítása, Jurisich ...
231. 41/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Vas Megyei Közgyűlésnek Illés Péter Gábor tanár részére a Gayer ...
232. 40/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huber László polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletét képező „Szabadságolási ...
233. 39/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Petőfi tér 14/A. szám, 2717/1 hrsz alatti ingatlanban található tekepálya ...
234. 38/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester, valamint Básthy Béla alpolgármester 2016. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket ...
235. 37/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program (2014-2020) keretében a Tourismusverband Region Oberwart – ...
236. 36/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2016. (I. 28.) számú határozatát visszavonja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: azonnal. ...
237. 35/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2016. március ...
238. 34/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának 1362-1/2016. számú Módosító Okiratát, valamint a ...
239. 33/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának 1361-1/2016. számú Módosító Okiratát, ...
240. 32/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár alapító okiratának 1358-1/2016. számú Módosító Okiratát, valamint ...
241. 31/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 1360-1/2016. számú Módosító Okiratát, valamint ...
242. 30/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a 2013.évi CLXXVII. törvény 11.§. (1) és (3) bekezdésében foglaltak ...
243. 29/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat valamint a Pannon Egyetem (képviseli dr. Gelencsér András rektor és ...
244. 28/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 2975/79 hrsz-ú ingatlant „Forintos Mátyás utca”-ként nevezi el. Felelős: Huber László ...
245. 27/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 023 hrsz-ú ingatlant „Sörgyár utca”-ként nevezi el. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: ...
246. 26/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi városbejárási tervet elfogadja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: folyamatos. 2016. évi ...
247. 25/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem önkormányzati szervezeteknek 2015. évben juttatott támogatásokról és a civil szervezetek ...
248. 24/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem önkormányzati szervezeteknek 2015. évben juttatott támogatásokról és a civil szervezetek ...
249. 23/2016. (II. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata, mint a Segítő Kéz Közalapítvány alapítója úgy rendelkezik, hogy Koczor Lajos és Simonits ...
250. 22/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az alábbi zártkerti ingatlanok művelési ágának művelés alól kivett területként történő ...
251. 21/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 2903/9 hrsz-ú, 1313 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ...
252. 20/2016. (II. 11) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 2975/78, 2975/82, 2975/85 és 2975/86 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ...
253. 19/2016. (II. 11) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Várkör 52. fszt. 11. szám (Hrsz. 1706/A/11) alatti ...
254. 18/2016. (II. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi vagyongazdálkodási koncepciót elfogadja és elrendeli a végrehajtáshoz szükséges intézkedések ...
255. 17/2016. (II. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal által 2016/17-os tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának ...
256. 16/2016. (II. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2016- 2019. ...
257. 15/2016. (II. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal ...
258. 14/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Vas Megyei Közgyűlésnek az alábbi személyek kitüntetését: 1 „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért ...
259. 13/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát és a Nyugat-Európába érkezett migránsok Magyarországra való ...
260. 12/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0121/16 hrsz-ú, ’kivett major’ megnevezésű, 5000 m2 nagyságú ingatlanra – ...
261. 11/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Idősek Otthona szennyvízátemelő berendezésének cseréjét. Az ...
262. 10/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2016. február 1-től a Chernel Kálmán Városi Könyvtár takarítói állásának teljes ...
263. 9/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Végrehajtásért felelős: Huber László ...
264. 8/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által meghirdetett pályázati felhívására ’Félhold ...
265. 7/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program (2014-2020) keretében a Tourismusverband Region Oberwart – ...
266. 6/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 225/2014. (XII. 18.) képviselő-testületi határozatát az alábbi 4. ponttal egészíti ki: „4. ...
267. 5/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Nyelvpótlék megállapítása az alpolgármester részére” c. előterjesztés határozati javaslatára vonatkozóan Básthy ...
268. 4/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a” Kőszeg és Vidéke” című időszaki kiadványának felelős szerkesztői posztjára pályázat ...
269. 3/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 236/2015. (XII. 17.) határozatát visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Önkormányzat, ...
270. 2/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Vas Megyei Kormányhivatal között 2012. október 25-én a ...
271. 1/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosításának megállapításához az egyszerűsített eljárás alatt ...