Határozatok

Sorszám Cím
1. 249/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics –vár Művelődési Központ és Várszínház részére 6 950 000 Ft ...
2. 248/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére a 2017. évi költségvetésben biztosított előirányzat keretét ...
3. 247/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Horvátzsidányi Tagóvodája ...
4. 246/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda székhely intézmény létszámának 0,25 fővel – udvari munkás munkakörre ...
5. 245/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár létszámának 1 fővel történő megemelését engedélyezi. Ezen ...
6. 244/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Cothec Energetikai Üzemeltető Kft. között 2017. ...
7. 243/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázati ...
8. 242/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-5.3.1-16 keretében a „Sokszínű együttélés a helyi identitás és kohézió erősítése ...
9. 241/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 223/2017. (XI. 30.) képviselő-testületi határozatát visszavonja. ...
10. 240/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 216/2017. (XI.30.) határozatában foglalt 2017. december 20-i határidőt 2017. december 31-re ...
11. 239/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 218/2017. (XI. 30.) határozatában foglaltak végrehajtása érdekében ...
12. 238/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Sgraffitós ház felújítása” tárgyában Kőszeg Város Önkormányzata és a Szárnyasép ...
13. 237/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15—VS1-2016-00021 számú „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen –Központi és Felsővárosi óvoda” ...
14. 236/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006 számú „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítására” című pályázathoz elkészített tanulmánytervet ...
15. 235/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-3.2.1-15-2017-00018. azonosítószámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Nyugat – dunántúli Regionális ...
16. 234/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Nyugat–Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (9700 Szombathely, Kossuth L. u. ...
17. 233/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város külkapcsolatairól szóló beszámolót elismerésének kifejezése mellett köszönettel elfogadja. ...
18. 232/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Állami Főépítész VA/KMBK-ÁF/523-15/2017. számú és VA/KMBK-ÁF/524-14/2017. számú záró szakmai véleményeinek ...
19. 231/2017. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg város településképi rendeletének tervezetéhez beérkezett vélemények figyelembevételével a Kőszeg Településképi ...
20. 230/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1637/A/2 hrsz-ú, Pék u. 19. fszt. 2. szám alatti ...
21. 229/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 3378/10/A/10 hrsz-ú, Rohonci 46/B. III/10. szám alatti 57 m2 ...
22. 228/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörére kiírt ...
23. 227/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Kőszeg Város Önkormányzata és Krizmanich István egyéni vállalkozó (9733 Horvátzsidány, Hideg ...
24. 226/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kőszegi 6124 hrsz.-ú közutat „Kenyérhegyi út”-ként nevezi el. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: azonnal. ...
25. 225/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 7622 hrsz.-ú közutat „Libaszőlő út”-ként nevezi el. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: ...
26. 224/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 7468 hrsz.-ú közutat „Poncichter út”-ként nevezi el. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: ...
27. 223/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-5.1.3-16 keretében a „Otthonunk Kőszeg-hegyalja – a helyi identitás erősítése közösségfejlesztési ...
28. 222/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 174/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 2. pontjában foglaltak alapján ...
29. 221/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Velemi úti társasházak és a Faludi F. utca közötti, a ...
30. 220/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Nonprofit Szolgáltató Kft. fizető parkolókról szóló beszámolóját ...
31. 219/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Raaba Modul Kft-vel a Kőszeg, 2869/29 hrsz-ú kivett iparterület megnevezésű ingatlanra ...
32. 218/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Raaba Energy Kft-vel kötendő adásvételi szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal ...
33. 217/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási ...
34. 216/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy amennyiben az STKH Kft. a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató ...
35. 215/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó beszerzési eljárást Kőszeg ...
36. 214/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a központi orvosi ügyeleti ellátás 2017. IV. negyedévi ellenértéke 2.922.818,- Ft ...
37. 213/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Tanácsa az ...
38. 212/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a társulásban részt vevő tagönkormányzatok képviselő-testületeivel minősített többséggel meghozott döntései alapján, ...
39. 211/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a ...
40. 210/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a ...
41. 209/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Állami Főépítész záró szakmai véleményének megismerése után – Kőszeg Város ...
42. 208/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Településképi Arculati Kézikönyvét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: ...
43. 207/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg város településképi arculati kézikönyv tervezetéhez beérkezett vélemények figyelembevételével a Kőszeg ...
44. 206/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés ...
45. 205/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatalának Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről szóló ...
46. 204/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Kumánovich Alexandra nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Mester Gabriella) Kőszeg ...
47. 203/2017. (XI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. (A beszámolót lsd. ...
48. 202/2017. (XI. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás keretében pályázatot nyújt be a kötelezően ...
49. 201/2017. (X. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a telekalakítás során kialakuló Kőszeg, 4406/2 hrsz-ú kivett közút megnevezésű tehermentes ingatlan ...
50. 200/2017. (X. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0186/184 hrsz-ú, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 90 m2 ...
51. 199/2017. (X. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Rákóczi F. u. 1. földszint 1. szám (hrsz: 2250/A/1) ...
52. 198/2017. (X. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 197/2017. (X. 26.) határozattal jóváhagyott, a Cothec Energetikai Üzemeltető Kft.-vel ...
53. 197/2017. (X. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cothec Energetikai Üzemeltető Kft.-vel (képviseli Bercsi Gábor és dr. Czipf Csongor ...
54. 196/2017. (X. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei villamos energia beszerzése” tárgyában kiírt közbeszerzési ...
55. 195/2017. (X. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei villamos energia beszerzése” tárgyában kiírt közbeszerzési ...
56. 194/2017. (X. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0205/44 hrsz-ú gyümölcsös és gazdasági épület megnevezésű ingatlan belterületbe vonását ...
57. 193/2017. (X. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6648/3 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület és út belterületbe ...
58. 192/2017. (X. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6648/5 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület, ...
59. 191/2017. (X. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6648/4 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület ...
60. 190/2017. (X. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ”A 6648/5, a 6648/4 és 6648/3 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása” c. előterjesztésekre ...
61. 189/2017. (X. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Jelentés a város környezeti állapotáról- 2017” című beszámolót és elrendeli ...
62. 188/2017. (X. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huber László polgármestert, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban kialakult súlyos likviditási és ...
63. 187/2017. (X. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (9700 Szombathely, Géfin Gyula ...
64. 186/2017. (X. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi ellenőrzési tervet jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Dr. ...
65. 185/2017. (X. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a ...
66. 184/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. ...
67. 183/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 15. ...
68. 182/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 11. ...
69. 181/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 9. ...
70. 180/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 13. ...
71. 179/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1.§ ...
72. 178/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörét pályázat ...
73. 177/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Cothec Energetikai Üzemeltető Kft. (9024 Győr, Hunyadi u. 14.) ...
74. 176/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére villamos energia beszerzése 2018-2019” tárgyában ...
75. 175/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Írottkő Natúrparkért Egyesület a Városháza, a Tábornokház és a ...
76. 174/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése dologi kiadásai terhére 2 ...
77. 173/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Huber László polgármestert, hogy a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési ...
78. 172/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI SZMSZ-ét jelen határozat 1. melléklete ...
79. 171/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról ...
80. 170/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI a nevelési-oktatási intézmények működéséről és ...
81. 169/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozattal elfogadott, az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről ...
82. 168/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kőszegi Futball Clubnak a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely Korszerűsítési Programja ...
83. 167/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Futball Club működéséről szóló beszámolót elfogadja. ...
84. 166/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesület 2017. I. félévi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. ...
85. 165/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum Digitalizálási Stratégiáját jóváhagyja. Felelős: Révész József múzeumigazgató. Határidő: folyamatos. (A stratégia ...
86. 164/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum beszámolóját elfogadja. ...
87. 163/2017. (IX. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztálya Népegészségügyi Osztályának Kőszeg város 2016. évi ...
88. 162/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségház melletti fejlesztési területen az ivóvízhálózat kiépítését két ütemben kívánja megvalósítani. Az ...
89. 161/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegi 3609 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlan vonatkozásában a közút - ...
90. 160/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Attila földmérő által a 20/2017. munkaszámon készített vázrajz alapján a Kőszeg ...
91. 159/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Novo Mesto Város Önkormányzata által benyújtandó, „SUBURB” című projektben Kőszeg ...
92. 158/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Temető utca felső szakasz és Szabóhegyi út Kökény utcáig tartó szakaszának ...
93. 157/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Temető utca felső szakasz és Szabóhegyi út Kökény utcáig tartó szakaszának ...
94. 156/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tűzoltóság építése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdeti: Ajánlattevő neve: Szárnyasép Kft. Ajánlattevő ...
95. 155/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ”Az új tűzoltóság építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése” c. előterjesztésre vonatkozóan Kiss ...
96. 154/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 1113/6 hrsz.-ú közutat „Malom utca”- ként nevezi el. Felelős: Huber László ...
97. 153/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2018-2032 időszakra Felújítások ...
98. 152/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2018-2032 időszakra Felújítások ...
99. 151/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának elrendeli a Kőszeg belvárosában működő kamerarendszer bővítését egy hivatali munkaállomás létrehozásával. A képviselő-testület beruházáshoz ...
100. 150/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. ...
101. 149/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium Intézményi Tanácsába Vargáné Kovács Anitát delegálja ...
102. 148/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 202/2013. (XII. 19.) képviselő-testületi határozatát 2017. szeptember 1. napjával visszavonja. Felelős: ...
103. 147/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés tartalékából 700.000,- Ft támogatást biztosít a Jurisics-vár Művelődési ...
104. 146/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 224/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról szóló ...
105. 145/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, és felhatalmazza ...
106. 144/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út ...
107. 143/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017., 2018. és 2019. december 31. napjával ...
108. 142/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodás helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. ...
109. 141/2017. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és ...
110. 140/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Kőszeg 0117/3 hrsz-ú területet abból a célból, ...
111. 139/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és ...
112. 138/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a „Kőszeg déli városrész közlekedésfejlesztése” című TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 számú ...
113. 137/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és ...
114. 136/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. ...
115. 135/2017. (VIII. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. (A beszámoló adatait ...
116. 134/2017. (VII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata a „Temető utca felső szakasz és Szabóhegyi út Kökény utcáig tartó szakaszának felújítása, ...
117. 133/2017. (VII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tűzoltóság építése” tárgyában készült ajánlattételi felhívást jóváhagyja, s egyben elrendeli az ...
118. 132/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2017. (II. 14.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: „1. Kőszeg ...
119. 130/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 3113/A/4 hrsz-ú, Velemi u. 15/A. I/4. szám alatti 47 ...
120. 129/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a telekalakítás során kialakuló Kőszeg, 6728/1 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett ...
121. 128/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadásáról” szóló előterjesztés határozati javaslatára vonatkozóan ...
122. 127/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 3657/4 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű 917 m2 alapterületű az önkormányzat ...
123. 126/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be 683.800.- Ft összegben a 2017.évi Európai Mobilitási Hét ...
124. 125/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Sgraffitós Ház felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesét kihirdeti: Ajánlattevő neve: Szárnyasép ...
125. 124/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Sgraffitós Ház felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásra beérkezett alábbi ajánlatot a ...
126. 123/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Kőszeg, 0186/192 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlan belterületbe vonását. Felelős: Huber László ...
127. 122/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6893/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi azt követően, ha a ...
128. 121/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 042 hrsz-ú ingatlan C földrészletre vonatkozó, a DIGI Távközlési és ...
129. 120/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0117/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel ...
130. 119/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árpád-házi Szt. Margitról Nevezett Szt. Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja és ...
131. 118/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és az Írottkő Natúrparkért Egyesület között az „alpannonia® ...
132. 117/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kiss András egyéni vállalkozóval (AK Marketing, 9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. ...
133. 116/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötéséről” szóló előterjesztés határozati ...
134. 115/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Kőszeg Város Önkormányzata és a Raaba Energy Kft. között 2017. ...
135. 114/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
1. A Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Települési Értéktár tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2. A képviselő-testület a kőszegi ...
136. 113/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programját jelen ...
137. 112/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. december 31. napjával történő ...
138. 111/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2017. június 1. napjától a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 2 ...
139. 110/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés ...
140. 109/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 136/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozatát, amelyben „Kőszeg Város Településfejlesztéssel és településrendezéssel ...
141. 108/2017. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Temetkezési Kft.-nek a 2016. évi temetőüzemeltetési tevékenységével összefüggő bevételekről ...
142. 107/2017. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata az Írottkő Natúrparkért Egyesület TDM regisztrációs eljárásának részeként, annak sikeres elfogadása érdekében kötelezettséget ...
143. 106/2017. (V. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel az Alpannonia plus projekt kapcsán 2016. szeptember 16-án ...
144. 105/2017. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Sgraffitós ház (Kőszeg, Jurisics tér 7.) felújítása” tárgyában készült ajánlattételi felhívást ...
145. 104/2017. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) ...
146. 103/2017. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) ...
147. 102/2017. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által meghirdetett „Magyarországon található ...
148. 101/2017. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közműves ivóvízellátással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzésére a VASIVÍZ ZRt-vel (9700 Szombathely, ...
149. 100/2017. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény ...
150. 99/2017. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának K/1692-7/2017. számú Módosító Okiratát, valamint ...
151. 98/2017. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről ...
152. 97/2017. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről ...
153. 96/2017. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI intézményvezetőjének a 2017/2018-as nevelési ...
154. 95/2017. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyja. ...
155. 94/2017. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a 2016. ...
156. 93/2017. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi munkájáról szóló ...
157. 92/2017. (V. 18) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata visszavonja 180/2016. (IX. 15.) határozatát. 2. Kőszeg Város Önkormányzata az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program keretében ...
158. 91/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegi 791 hrsz-ú ingatlan forgalomképtelen vagyoni körből üzleti vagyoni körbe ...
159. 90/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2222 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan mellékelt térképen jelölt ingatlanrészére ...
160. 89/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 2222 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű mellékelt térképen jelölt ingatlanrészének ...
161. 88/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A 2222 hrsz-ú ingatlanrészre benyújtott vételi szándékról” szóló előterjesztés határozati javaslatára vonatkozóan ...
162. 87/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testület elrendeli a kőszegi 468/4 hrsz-ú ingatlan forgalomképtelen vagyoni körből üzleti vagyoni körbe ...
163. 86/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és az UNICUM Kft. között 2016. szeptember 7-én ...
164. 85/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kőszegfalvi Sportegyesület a használatában álló Rábai Gábor Sporttelep ...
165. 84/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kőszegfalvi Sportegyesület a használatában álló Rábai Gábor Sporttelep ...
166. 83/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati ...
167. 82/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (9730 Kőszeg, ...
168. 81/2017. (IV. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban 2016-ben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót jelen határozat melléklete szerinti ...
169. 80/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Bozsok községi Önkormányzat között az óvodai ellátás ...
170. 79/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Kőszegszerdahely község Önkormányzata és Velem községi Önkormányzat ...
171. 78/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Peresznye község Önkormányzata között az óvodai ellátás ...
172. 77/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Horvátzsidány község Önkormányzata, Kiszsidány község Önkormányzata és ...
173. 76/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda és 2 tagintézménye – Kőszegfalvi Tagóvoda, Velemi Tagóvoda – ...
174. 75/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. ...
175. 74/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár tevékenységéről készített beszámolót – köszönetének és elismerésének ...
176. 73/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár tevékenységéről készített beszámolót – köszönetének és elismerésének ...
177. 72/2017. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményi beszámolóját köszönetének kifejezése mellett elfogadja. ...
178. 71/2017. (IV. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Vár-város turisztikai fejlesztését határozza el. A képviselő-testület megbízza a polgármestert előzetes ...
179. 70/2017. (IV. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft -vel kötendő Bérleti szerződést ...
180. 69/2017. (IV. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás keretében pályázatot nyújt be a Kőszegi ...
181. 68/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Vas Megyei Közgyűlésnek Bakos György, az Írottkő Natúrparkért Egyesület elnöke ...
182. 67/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Rákóczi F. u. 40. földszint 5. szám (Hrsz. 3158/A/5) ...
183. 66/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Schneller 3. földszint 1. szám (hrsz. 1783/A/1) alatti 93 ...
184. 65/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Várkör 110. I/4. szám (hrsz. 3505/A/4) alatti 95 m2 ...
185. 64/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a ...
186. 63/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 1. napjától határozatlan időre megbízza a „Dynamic Építész” Bt-t (8900 ...
187. 62/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogató döntést hoz az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális ...
188. 61/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint ...
189. 60/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 85/2016. (IV. 28.) határozatát visszavonja. ...
190. 59/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét elfogadja és egyben elrendeli a 2017. ...
191. 58/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja kilépési szándékát a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből, és egyúttal felhatalmazza Huber László ...
192. 57/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Állami Számvevőszék V-1022-188/2016. iktatószámon kelt, 2056 témaszámú, V-070734 ellenőrzés azonosítójú, a ...
193. 56/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Raaba Energy Kft-vel kötendő Vételi jogot biztosító szerződést jelen ...
194. 55/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és Vidéke lapról szóló beszámolót elfogadja. ...
195. 54/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállása szakmai programját és házirendjét ...
196. 53/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Idősek otthona szakmai programját és házirendjét jelen ...
197. 52/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Állami Főépítész záró szakmai véleményének megismerése után - Kőszeg Város ...
198. 51/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló tájékoztatóját köszönettel elfogadja. ...
199. 50/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
200. 49/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ...
201. 48/2017. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának 1692-1/2017. számú Módosító Okiratát, valamint ...
202. 47/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Jurisics tér 14. fszt. 2. szám alatti (hrsz.: 1850/A/2) ...
203. 46/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 138/2016. (VI.30.) határozatát. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Szilágyi Miklós karnagy ...
204. 45/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kőszeg Város Önkormányzata és az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között ...
205. 44/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0201/93 hrsz-ú szántó megnevezésű ingatlan lakóterület céljára történő belterületbe vonását ...
206. 43/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árpád-házi Szt. Margitról Nevezett Szt. Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja részére ...
207. 42/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi városbejárási tervet elfogadja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: folyamatos.   2017. évi városbejárási ...
208. 41/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bozsok községi Önkormányzattal és a Velem községi Önkormányzattal kötendő, a Közös ...
209. 40/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Gábor második intézményvezetői ciklusra történő, pályázat nélküli vezetői megbízását a Dr. ...
210. 39/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház magasabb vezetői/igazgatói munkakörére szóló pályázati felhívást ...
211. 38/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár magasabb vezetői/igazgatói munkakörére szóló pályázati felhívást jelen ...
212. 37/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézményt, valamint ...
213. 36/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum Alapító Okiratának K/1138-1/2017. számú Módosító Okiratát, valamint a ...
214. 35/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben Kőszeg városában működő civil szervezetek számára nyújtott támogatásokról, és ...
215. 34/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elektromos gépjárművek vonatkozásában a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló ...
216. 33/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városmajor Környezettudatos Rehabilitációja, a Térségi Közösségi Közlekedés projektek valamint további ...
217. 32/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Velem községi Önkormányzat között 2016. november 18-án ...
218. 31/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Bozsok községi Önkormányzat között 2016. november 18-án ...
219. 30/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait 2017. április 01-től az ...
220. 29/2017. (II. 23) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (9730 Kőszeg, ...
221. 28/2017. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal által 2017/18-as tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának ...
222. 27/2017. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének arra vonatkozó törekvését, hogy a Magyar Állam ...
223. 26/2017. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 188/2014. (X. 21.) határozatát visszavonja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: azonnal. ...
224. 25/2017. (II. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 2975/109, 2975/110, 2975/111, 2975/112, 2975/113, 2975/114, 2975/115, 2975/116, 2975/117 ...
225. 24/2017. (II. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Rákóczi F. u. 79. I/5. szám (hrsz. 2449/A/5) ...
226. 23/2017. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi vagyongazdálkodási koncepciót jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja és ...
227. 22/2017. (II. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegfalvi Sportegyesület részére a 2017. évi tartalék terhére 1.200.000 forint vissza ...
228. 21/2017. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2017- 2020. ...
229. 20/2017. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését jelen határozat melléklete szerinti ...
230. 19/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2016. (II. 25.) számú határozatát visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a ...
231. 18/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező Jurisics Miklós Gimnázium és Kollégium főépületét ...
232. 17/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletét képező „Szabadságolási ...
233. 16/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ”A polgármester 2017. évi szabadságtervének jóváhagyása” c. előterjesztésre vonatkozóan Huber László polgármester ...
234. 15/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester, valamint Básthy Béla alpolgármester 2017. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket ...
235. 14/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ”A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatásának megállapítása” c. előterjesztésre vonatkozóan Huber ...
236. 13/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Básthy Béla alpolgármester illetményét 2017. január 1. napjától havonta 558.400.- Ft-ban állapítja ...
237. 12/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester il1etményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 6/2016. (I.28.) valamint az idegennyelv-tudási ...
238. 11/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Huber László polgármester illetményét 2017. január 1. napjától havonta 698.000.- Ft-ban állapítja ...
239. 10/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester il1etményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 182/2014. (X.21.) határozatát 2017. január ...
240. 9/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ”A polgármester és az alpolgármester illetményének megállapítása” c. előterjesztésre vonatkozóan Básthy Béla ...
241. 8/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ”A polgármester és az alpolgármester illetményének megállapítása” c. előterjesztésre vonatkozóan Huber László ...
242. 7/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Végrehajtásért felelős: Huber ...
243. 6/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6666 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület belterületbe vonását kezdeményezi ...
244. 5/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP ...
245. 4/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BE-JÓ Táncegyüttesért Egyesülettel (9730 Kőszeg, Űrhajósok utcája. 13/D., adószám: 18843684-1-18, képviseli: ...
246. 3/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város településrendezési eszközeinek IV. számú módosításának megállapításához szükséges, az egyszerűsített eljárás ...
247. 2/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város településrendezési eszközeinek IV. számú módosításához csatolt véleményezési tervdokumentációban a 2.4. ...
248. 1/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város településrendezési eszközeinek IV. számú módosításához csatolt véleményezési tervdokumentációban a 2.12. ...