Határozatok

Sorszám Cím
1. 153/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Dózsa György utca útburkolat-, járda- és hídfelújítás, valamint vízvezeték-rekonstrukció” című projekt tárgyában ...
2. 152/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésén belül az irányító szervi finanszírozási kiadási ...
3. 151/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház többletbevételéből 5.000.000.- Ft-ot elvon az önkormányzat ...
4. 150/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Belügyminisztérium által a „Tisztítsuk meg az országot!” projekt ...
5. 149/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 7013/1 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület és lakóépület belterületbe ...
6. 148/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6656/2 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület belterületbe vonását kezdeményezi ...
7. 147/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Jelentés a város környezeti állapotáról - 2020” című beszámolót és ...
8. 146/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésén belül az ERASMUS 1 projekt előirányzatából ...
9. 145/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésén belül a TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002 Helyi foglalkoztatási együttműködés ...
10. 144/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelős: Dr. Zalán ...
11. 143/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Révész József intézményvezetőt, hogy az egyesített intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát ...
12. 142/2020. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Révész József intézményvezetőt, hogy a közgyűjteményi intézmények egyesítésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket ...
13. 141/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtárat, mint önálló intézményt 2020. december 31. napjával ...
14. 140/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszegi Szociális Gondozási Központ munkáltatónál házi segítségnyújtás szakfeladat tekintetében 3 ...
15. 139/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Básthy Béla polgármestert, hogy a Kőszegi Szociális Gondozási Központ által a ...
16. 138/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának K/11313-4/2020. számú Módosító Okiratát, valamint ...
17. 137/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sartoris Szeretetszolgálattal kötendő feladat-ellátási szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja ...
18. 136/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli, hogy Kőszeg városában a bölcsődében, a nevelési-oktatási intézményekben, valamint a Kőszegi ...
19. 135/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Kőszeg város tűzvédelmi ...
20. 134/2020. (X. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Tankerületi Központ kőszegi köznevelési intézményeinek működéséről szóló tájékoztatóját elfogadja. ...
21. 133/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. (IX. 30.) ...
22. 132/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. (IX. 30.) ...
23. 131/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. (IX. 30.) ...
24. 130/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. (IX. 30.) ...
25. 129/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. (IX. 30.) ...
26. 128/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. (IX. 30.) ...
27. 127/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg, Dózsa György utca útburkolat-, járda- és hídfelújítás, valamint vízvezeték-rekonstrukció” tárgyában közbeszerzési ...
28. 126/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00001 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek bővítése a kőszegi Központi Óvoda és Bölcsődében” ...
29. 125/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi, jelen határozat mellékletét képező módosított közbeszerzési tervét elfogadja ...
30. 124/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 7151 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület kertvárosias lakóterület (Lke-Z1/2) ...
31. 123/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi intézményi költségvetésében az alábbi előirányzat ...
32. 122/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 171/2019.(IX.26.) számú határozatával jóváhagyott Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és a Központi ...
33. 121/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 172/2019.(IX.26.) számú határozatával jóváhagyott a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és az ...
34. 120/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2020. 2021., és 2022. december 31. napjával ...
35. 119/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. beszámolóját a hulladékgazdálkodás ...
36. 118/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése tárgyában készített tájékoztatót, valamint a ...
37. 117/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése ...
38. 116/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése ...
39. 115/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára Kőszegi Fióklevéltára ...
40. 114/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club működéséről szóló beszámolót elfogadja. ...
41. 113/2020. (X. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesület 2020. I. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. ...
42. 112/2020. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium által meghirdetett a Magyarország 2020. évi központi ...
43. 111/2020. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház számára engedélyezi, hogy az Előadói-művészeti szervezetek ...
44. 110/2020. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Polgármesterének 59/2020. (V.29.) határozatát visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy ...
45. 109/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 azonosító számú, Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és ...
46. 108/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6698 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 29 m2 ...
47. 107/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Publimont Hirdetésszervező Kft.-vel (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A., képviseli: dr. ...
48. 106/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 3820 hrsz-ú 346 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ...
49. 105/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel (képviseli: Bakos György elnök) kötendő Haszonkölcsön szerződést jelen ...
50. 104/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kőszeg, Kelcz-Adelffy u.5. I/3. (Hrsz.: 1908/A/6) sz. alatti 68 ...
51. 103/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra Felújítások ...
52. 102/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra Felújítások ...
53. 101/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 21. szám (Hrsz.: 1249/3/A/21) ...
54. 100/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális ...
55. 100/2020. (XII. 23) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
56. 99/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Básthy Béla ...
57. 99/2020. (XII. 23) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
58. 98/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi ...
59. 98/2020. (XII. 23) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
60. 97/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésén belül a TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002 Helyi foglalkoztatási együttműködés ...
61. 97/2020. (XII. 21) polgármesteri határozat
1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
62. 96/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ magasabb vezetői/intézményvezetői munkakörére beérkezett pályázatok véleményezésére eseti ...
63. 96/2020. (XII. 21) polgármesteri határozat
1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
64. 95/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ magasabb vezetői/intézményvezetői munkakörére szóló pályázati felhívást jelen ...
65. 95/2020. (XII. 21) polgármesteri határozat
1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
66. 94/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, és felhatalmazza ...
67. 94/2020. (XII. 21) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
68. 93/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről ...
69. 93/2020. (XII. 21) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
70. 92/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár alapító okiratának K/11685-10/2020. számú Módosító Okiratát, valamint ...
71. 92/2020. (XII. 21) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
72. 91/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának K/1396-14/2020. számú Módosító ...
73. 91/2020. (XII. 21) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
74. 90/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának K/11686-13/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a ...
75. 90/2020. (XII. 21) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
76. 89/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jó tanuló, jó sportoló” elismerő-rendszer működését az alábbi feltételekkel hagyja jóvá: 1. Az ...
77. 89/2020. (XII. 21) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
78. 88/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Jó tanuló, jó sportoló” elismerő-rendszer működéséről és feltételrendszeréről szóló 217/2007. (IX. ...
79. 88/2020. (XII. 7) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
80. 87/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. (A beszámolót lsd. a ...
81. 87/2020. (XII. 7) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
82. 86/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00003 azonosító számú, „Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen” című projekt ...
83. 86/2020. (XII. 7) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
84. 85/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00001 azonosítószámú, Bölcsődei férőhelyek bővítése a kőszegi Központi Óvoda és Bölcsődében című ...
85. 85/2020. (XII. 7) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
86. 84/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet ...
87. 84/2020. (XII. 7) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
88. 83/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi vagyongazdálkodási koncepciót módosítja azzal, hogy a Kőszeg, Hunyadi J. ...
89. 83/2020. (XI. 30) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
90. 82/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi vagyongazdálkodási koncepciót módosítja azzal, hogy a Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. ...
91. 82/2020. (XI. 30) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
92. 81/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. ...
93. 81/2020. (XI. 30) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
94. 80/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) önkormányzati ...
95. 80/2020. (XI. 30) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
96. 79/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. augusztus 1-i hatállyal a közte és a MEDIOCRITAS Humán Kft. között ...
97. 79/2020. (XI. 30) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
98. 78/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2020. évi intézményi költségvetésén belül a következő ...
99. 78/2020. (XI. 30) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
100. 77/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetésére vonatkozó átcsoportosítási javaslat a dolgozók jutalmazására ...
101. 77/2020. (XI. 30) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
102. 76/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2019 című projekt megvalósítása keretében, a ...
103. 76/2020. (XI. 30) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
104. 75/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény bölcsődéjének Lintér ...
105. 75/2020. (XI. 30) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
106. 74/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti lakóház, udvar, gazdasági épület ...
107. 74/2020. (XI. 30) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
108. 73/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6088/3 hrsz-ú, rét megnevezésű, 1361 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni ...
109. 73/2020. (XI. 30) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
110. 72/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének ...
111. 72/2020. (XI. 30) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
112. 71/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati ...
113. 71/2020. (XI. 30) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
114. 70/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2020. augusztus ...
115. 70/2020. (XI. 30) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
116. 69/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát jelen határozat melléklete szerinti változtatásokkal ...
117. 69/2020. (XI. 30) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
118. 68/2020. (VI. 17) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
119. 68/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységével ...
120. 67/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
121. 67/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. ...
122. 66/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
123. 66/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
A Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum vonatkozó időszakra szóló beszámolóját elfogadja. ...
124. 65/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
125. 65/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár tevékenységéről készített beszámolót elfogadja. ...
126. 64/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
127. 64/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményi beszámolóját elfogadja. ...
128. 63/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
129. 63/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
130. 63/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és Vidéke lapról szóló beszámolót elfogadja. ...
131. 62/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
132. 62/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és ...
133. 61/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
134. 61/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete módosításának ...
135. 60/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
136. 60/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. ...
137. 59/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
138. 59/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2019. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
139. 58/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
140. 58/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ...
141. 57/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
142. 57/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előző ülés óta történt időszakban, az átruházott jogkörben hozott döntésekről szóló ...
143. 56/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
144. 56/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
A TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 azonosító számú, „Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósításáról szóló döntés a közbeszerzési eljárás ...
145. 55/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
146. 55/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2020. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi ...
147. 54/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
148. 54/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda velemi tagóvodája 2020. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi ...
149. 53/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
150. 53/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár alapító okiratának K/11685-2/2020. számú Módosító Okiratát, valamint ...
151. 52/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
152. 52/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának K/11686-2/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a ...
153. 51/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
154. 51/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között kötendő ...
155. 50/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
156. 50/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Peresznye község Önkormányzata között házi segítségnyújtás mint ...
157. 49/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
158. 49/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Ólmod község Önkormányzata között házi segítségnyújtás mint ...
159. 48/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
160. 48/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Kiszsidány község Önkormányzata között házi segítségnyújtás mint ...
161. 47/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
162. 47/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Horvátzsidány község Önkormányzata között házi segítségnyújtás mint ...
163. 46/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
164. 46/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Bozsok községi Önkormányzat között házi segítségnyújtás mint ...
165. 45/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
166. 45/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Bozsok községi Önkormányzat között 2017. május 12-én ...
167. 44/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
168. 44/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Kőszegszerdahely község Önkormányzata és Velem községi Önkormányzat ...
169. 43/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
170. 43/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Peresznye község Önkormányzata között 2017. május 12-én ...
171. 42/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
172. 42/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Horvátzsidány község Önkormányzata, Kiszsidány község Önkormányzata és ...
173. 41/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
174. 41/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a vendéglátóipari előkertek céljára igénybe vett közterület használat után – ...
175. 40/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Áron u. 1/A. szám, 2975/92 hrsz alatti Egészségház „A” ...
176. 40/2020. (V. 12) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
177. 39/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a BORBÁLA Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 8887 Bázakerettye, Fő út ...
178. 39/2020. (V. 12) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
179. 38/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletét képező „Szabadságolási ...
180. 38/2020. (V. 12) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
181. 37/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester 2020. évi szabadságtervének jóváhagyása” c. napirendi pont vonatkozásában Básthy Béla ...
182. 37/2020. (V. 12) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
183. 36/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club 20x40 méteres műfüves pálya ...
184. 36/2020. (V. 12) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
185. 35/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club sportfejlesztési programot nyújtson be ...
186. 35/2020. (V. 12) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
187. 34/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi városbejárási tervet elfogadja. Felelős: Básthy Béla polgármester. Határidő: folyamatos. 2020. évi ...
188. 34/2020. (V. 7) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
189. 33/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2020. március ...
190. 33/2020. (IV. 29) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
191. 32/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TDM Szervezet és a Tourinform 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. ...
192. 32/2020. (IV. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
193. 31/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának ...
194. 31/2020. (IV. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi ...
195. 30/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a nem közművel összegyűjtött ...
196. 30/2020. (IV. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
197. 29/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet ...
198. 29/2020. (IV. 29) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
199. 28/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet ...
200. 28/2020. (IV. 29) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
201. 27/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet ...
202. 27/2020. (IV. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
203. 26/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. 2. emelet 21. szám (Hrsz.:1170/1/A/21) ...
204. 26/2020. (IV. 8) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
205. 25/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Várkör 110. 1. emelet 4. szám (Hrsz.: 3505/A/4) alatti ...
206. 25/2020. (IV. 8) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
207. 24/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi vagyongazdálkodási koncepciót elfogadja és elrendeli a végrehajtáshoz szükséges intézkedések ...
208. 24/2020. (IV. 8) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
209. 23/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság külső, szakértő tagjának Illés Pétert ...
210. 23/2020. (III. 30) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
211. 22/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 azonosító számú, Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és ...
212. 22/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
213. 21/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „ATHU064 – VELOREGIO Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar ...
214. 21/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
215. 20/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét elfogadja és egyben elrendeli annak közzétételét ...
216. 20/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
217. 19/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2021-2023. évekre ...
218. 19/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
219. 18/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését jelen határozat melléklete szerinti ...
220. 18/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
221. 17/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester 2020. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét 200.000 ...
222. 17/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
223. 16/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester cafeteria juttatásának megállapítása” c. napirendi pont vonatkozásában Básthy Béla polgármester ...
224. 16/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
225. 15/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI bölcsődéjében 2020. évre az intézményi ...
226. 15/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
227. 14/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait 2020.04.01-től az alábbiak szerint ...
228. 14/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
229. 13/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a BORBÁLA Egészségügyi Szolgáltató Bt. között kötendő ...
230. 13/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
231. 12/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja” című projekt Környezettudatos rehabilitáció – Várkör I. ...
232. 12/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
233. 11/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Orvosi ügyelet ellátása Kőszegen” tárgyú közbeszerzés eredményeképpen létrejövő vállalkozási szerződés ellenértékének ...
234. 11/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
235. 10/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program keretében ...
236. 10/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
237. 9/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal között létrejött, az ...
238. 9/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
239. 8/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. társasház tulajdonát képező – a ...
240. 8/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
241. 7/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Végrehajtásért felelős: Básthy Béla ...
242. 7/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
243. 6/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú 348 m2 kivett közút - Kőszeg Város Önkormányzata ...
244. 6/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
245. 5/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú kivett közút megnevezésű ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi. Felelős: Básthy ...
246. 5/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
247. 4/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0342/31 hrsz-ú közút 137 m2 nagyságú területrészére vonatkozó, a Városi ...
248. 4/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
249. 3/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Alpokalja Küzdősport Alapítvány a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2020. évi ...
250. 3/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
251. 2/2020. (I. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Alpokalja Küzdősport Alapítvány a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2020. évi ...
252. 2/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
253. 1/2020. (I. 23) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vis maior támogatás címén pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: ...
254. 1/2020. (III. 19) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...