Határozatok

Sorszám Cím
1. 232/2019. (XII. 19) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 86/2009. (V. 7.) képviselő-testületi határozatának 5. pontját visszavonja, egyúttal megköszöni Huber ...
2. 231/2019. (XII. 19) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége ...
3. 230/2019. (XII. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. melléklete szerint a ...
4. 229/2019. (XII. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a PUSZTAI Eü. Bt. között létrejött, a ...
5. 228/2019. (XII. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a FER-NED Bt., a Pusztai-Medical Kft. és ...
6. 227/2019. (XII. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Jelentés a város környezeti állapotáról- 2019” című beszámolót, és elrendeli ...
7. 226/2019. (XII. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház TOP-7.1.1.16-2016-00017 számú pályázat 2020. évre ...
8. 225/2019. (XII. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2019. (IV.25.) határozatának 3. pontját visszavonja. Felelős: Básthy Béla polgármester. Határidő: azonnal. ...
9. 224/2019. (XII. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kőszeg Város Polgármesterének a helyi közutak forgalmi rendjének kialakításával kapcsolatos – ...
10. 223/2019. (XII. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város külkapcsolatairól szóló beszámolót elfogadja. ...
11. 222/2019. (XII. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatalának Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről szóló ...
12. 221/2019. (XII. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság (Humánerőforrás Bizottság) külső, szakértő ...
13. 220/2019. (XII. 19) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei, valamint közvilágítási villamos energia igényének biztosítása” ...
14. 219/2019. (XII. 9) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Orvosi ügyelet ellátása Kőszegen” tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el. 2. A becsült érték ...
15. 218/2019. (XII. 9) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Turizmusfejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés 2” tárgyban a közbeszerzési eljárás ismételt kiírását határozza el. 2. A ...
16. 217/2019. (XII. 9) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja” című projekt Környezettudatos rehabilitáció – Várkör I. ...
17. 216/2019. (XI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6088/4 hrsz-ú, kert megnevezésű, 1321 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni ...
18. 215/2019. (XI. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., Kőszeg Város Önkormányzata ...
19. 214/2019. (XI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi ellenőrzési tervet jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelős: Dr. ...
20. 213/2019. (XI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020-2023. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet jelen határozat melléklete szerinti tartalommal ...
21. 212/2019. (XI. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. Igazgatóságából Solymosi Tamás Kőszeg, ...
22. 211/2019. (XI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI részére hozzájárul, hogy az intézményben ...
23. 210/2019. (XI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- ...
24. 209/2019. (XI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Triatlon és Úszó Klubbal (9730 Kőszeg, Erdő utca 17., adószám: ...
25. 208/2019. (XI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum középtávú stratégiai tervét – jelen határozat melléklete szerinti ...
26. 207/2019. (XI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Települési Értéktár tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. ...
27. 206/2019. (XI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. (A beszámolót lsd. a ...
28. 205/2019. (X. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7571 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa faszerkezetű szerszámtárolóra vonatkozó ingyenes felajánlását elfogadja. A képviselő-testület ...
29. 204/2019. (X. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Á. u. 1. szám, 2975/92 hrsz alatti Egészségház „A” ...
30. 203/2019. (X. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete bizottságaiba elnöknek és tagjainak az alábbi képviselőket illetve személyeket választja meg: Pénzügyi, Jogi ...
31. 202/2019. (X. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A bizottságok elnökeinek és tagjainak a megválasztásával” c. napirendi pont vonatkozásában Gelencsér ...
32. 201/2019. (X. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Huber Lászlót polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése miatt a 2011. évi CXCIX. törvény ...
33. 200/2019. (X. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Terplán Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 28. napjától havonta 314.100.- ...
34. 199/2019. (X. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása” c. napirendi pont vonatkozásában Terplán Zoltán ...
35. 198/2019. (X. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester illetményét 2019. október 13. napjától havonta 698.000.- Ft-ban állapítja ...
36. 197/2019. (X. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása” c. napirendi pont vonatkozásában Básthy Béla ...
37. 196/2019. (X. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) ...
38. 195/2019. (X. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztásának levezetésére szavazatszámláló bizottságot hoz létre az alábbiak szerint: Elnök: Kiss ...
39. 194/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
40. 193/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. (IX. 30.) ...
41. 192/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
42. 191/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. (IX. 30.) ...
43. 190/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
44. 189/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 azonosító számú, Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és ...
45. 188/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei, valamint közvilágítási villamos energia igényének biztosítása 2020-2021” ...
46. 187/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése” című projekt lebonyolításának érdekében a Kőszeg Város ...
47. 186/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 2014-ben vásárolt, a képviselő-testület elektronikusan végzett feladatai ellátásához használt laptopok ...
48. 185/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) ...
49. 184/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6649/5 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület belterületbe vonását kezdeményezi ...
50. 183/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg, 3277/42 hrsz-ú 2669 m2 nagyságú kivett park megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati ...
51. 182/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 3277/28 hrsz-ú ingatlan megosztása során kialakuló Kőszeg, 3277/37 hrsz-ú 4842 ...
52. 181/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Kőszeg, 3277/37 és 3277/42 hrsz-ú ingatlanok ingyenes átvételével kapcsolatos döntések meghozatala” ...
53. 180/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése tárgyában a 2018. évre vonatkozó ...
54. 179/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) ...
55. 178/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) ...
56. 177/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Város Múzeum 2019. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi átcsoportosításhoz ...
57. 176/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI 2019. évi intézményi költségvetésén belül ...
58. 175/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda 2019. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi átcsoportosításhoz járul ...
59. 174/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, TOP-7.1.1.16-2016-00017 számú pályázat megvalósítási dátumának ...
60. 173/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Szociális és Gondozási Központ ...
61. 172/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és az Újvárosi Óvoda között kötendő, a ...
62. 171/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú ...
63. 170/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum között kötendő, ...
64. 169/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és a Jurisics Vár Művelődési Központ és ...
65. 168/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és a Chernel Kálmán Városi Könyvtár között ...
66. 167/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Bozsok községi Önkormányzat között az óvodai ellátás ...
67. 166/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Kőszegszerdahely község Önkormányzata és Velem községi Önkormányzat ...
68. 165/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Peresznye község Önkormányzata között az óvodai ellátás ...
69. 164/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Horvátzsidány község Önkormányzata, Kiszsidány község Önkormányzata és ...
70. 163/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Peresznye Község Önkormányzata között az étkeztetési feladat ...
71. 162/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Ólmod Község Önkormányzata között az étkeztetési feladat ...
72. 161/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Kiszsidány Község Önkormányzata között az étkeztetési feladat ...
73. 160/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Horvátzsidány Község Önkormányzata között a család- és ...
74. 159/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Bozsok községi Önkormányzat között az étkeztetési ...
75. 158/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése ...
76. 157/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése ...
77. 156/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Futball Club működéséről szóló beszámolót elfogadja. ...
78. 155/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesület 2019. I. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. ...
79. 154/2019. (IX. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. ...
80. 153/2019. (VIII. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2020-2034 időszakra Felújítások ...
81. 152/2019. (VIII. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2020-2034 időszakra Felújítások ...
82. 151/2019. (VIII. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 3921 hrsz-ú, 911 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ...
83. 150/2019. (VIII. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének ...
84. 149/2019. (VIII. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 101/2019. (V. 30.) határozatát visszavonja. ...
85. 148/2019. (VIII. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Huber László ...
86. 147/2019. (VIII. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához és felhatalmazza ...
87. 146/2019. (VIII. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 1-jei hatállyal a közte és dr. Nedeczky Veronika között létrejött ...
88. 145/2019. (VIII. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a FER-NED Bt., dr. Prugberger János e.v. ...
89. 144/2019. (VIII. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hámori Ádám válogatott ökölvívó olimpiai felkészülésének támogatásáról szóló, a Fitt-Box Ökölvívó Egyesülettel ...
90. 143/2019. (VIII. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesület számára rendkívüli támogatás biztosítását nem támogatja, az egyesület erre ...
91. 142/2019. (VIII. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. (A beszámoló adatait ...
92. 141/2019. (VIII. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Állami Főépítész VA/KMBK-ÁF/281-13/2019. számú záró szakmai véleményének megismerése után – ...
93. 140/2019. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Kiss János Lakótelep belső tömb 8 db parkolóhely kiépítése tárgyban ...
94. 139/2019. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja” (TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006) c. projekthez kapcsolódóan, az előterjesztésnek megfelelően ...
95. 138/2019. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja” (TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006) c. projekthez kapcsolódóan, az előterjesztésnek megfelelően ...
96. 137/2019. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése” (TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001) c. projekthez kapcsolódóan, az előterjesztésnek megfelelően ...
97. 136/2019. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése” (TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001) c. projekthez kapcsolódóan, az előterjesztésnek megfelelően ...
98. 135/2019. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 9400 ...
99. 134/2019. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §- (1) bekezdésében, ...
100. 133/2019. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §- ában kapott ...
101. 132/2019. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg, Kiss János Lakótelep belső tömb 8 db parkolóhely kiépítése” tárgyban közbeszerzési ...
102. 131/2019. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Turizmusfejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés” tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el. 2. A becsült érték meghatározása ...
103. 130/2019. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 56/2019. (III. 28.) határozatával elfogadott, valamint jelen határozatával módosított, egységes ...
104. 129/2019. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hámori Ádám válogatott ökölvívó olimpiai felkészülésének támogatására összesen 1.200.000,- forintot biztosít, melyet ...
105. 128/2019. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2019-2022. évekre ...
106. 127/2019. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2019.(II.14.) képviselő-testületi határozatát visszavonja. ...
107. 126/2019. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Velemi út – Írottkő utcai kereszteződésben gyalogátkelőhely létesítését, s ...
108. 125/2019. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Vízmű utca ivóvízhálózat kiépítése keretösszeg 700.000,- Ft-tal történő emelését, ...
109. 124/2019. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Kiss János Lakótelep belső tömb parkoló építés II. ütem ...
110. 123/2019. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet ...
111. 122/2019. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium ZP-1-2019 kódszámú, a zártkerti besorolású földrészletek ...
112. 121/2019. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be rendkívüli szociális támogatásra és felhatalmazza a polgármestert és a ...
113. 120/2019. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kani’75 Kft.-vel (székhely: 9730 Kőszeg, Dr. Ambró Gyula u. 4/2.) és ...
114. 119/2019. (VI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1354/2019.(VI.14.) Korm. határozat szerinti támogatás miatt felszabaduló önkormányzati forrás terhére ...
115. 118/2019. (VI. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Puskapor u. 9. sz. alatti ingatlan (hrsz.: 1328) tulajdonosainak beadványát, az ...
116. 117/2019. (VI. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 89/2017. (IV.27.) határozatát visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2222 hrsz-ú ...
117. 116/2019. (VI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6075/1 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület szőlő és rét ...
118. 115/2019. (VI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház részére, hogy a költségvetésében közművelődési ...
119. 114/2019. (VI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.) kötendő, ...
120. 113/2019. (VI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft.-nek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos elszámolások helyzetéről szóló beszámolóját ...
121. 112/2019. (VI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi temetőüzemeltetési tevékenységéről ...
122. 111/2019. (VI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Ostromnapok Egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. ...
123. 110/2019. (VI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. ...
124. 109/2019. (VI. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet működéséhez szükséges hatósági ...
125. 108/2019. (VI. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Kőszeg Város Önkormányzata létszámkeretének 1 fő 8 órás közalkalmazottal történő emelését ...
126. 107/2019. (VI. 19) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 1-jei hatállyal a közte és dr. Nedeczky Veronika között létrejött ...
127. 106/2019. (VI. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a FER-NED Bt., dr. Prugberger János e.v. ...
128. 105/2019. (VI. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszeg Város Önkormányzata és az Egészségre Hangolva Kft. között 2016. ...
129. 104/2019. (VI. 19) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyminisztérium TOP-1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyban meghirdetett pályázati felhívására ...
130. 103/2019. (VI. 19) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 2019. évi Európai Mobilitás Hét kampányhoz, és felhatalmazza Huber László ...
131. 102/2019. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 5/2019. (II. 21.) ...
132. 101/2019. (V. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének ...
133. 100/2019. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata és a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete (9730 Kőszeg, Várkör ...
134. 99/2019. (V. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati ...
135. 98/2019. (V. 30) képviselő-testületi határozat
98/2019. (V. 30.) képviselő-testületi határozat: 1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2019. július 1. napjától a Kőszegi Közös ...
136. 97/2019. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 111/2017. (VI.29.) határozata 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 1. „Kőszeg Város Önkormányzatának ...
137. 96/2019. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 1-i hatállyal a közte és az Egészségre Hangolva Kft. között ...
138. 95/2019. (V. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése ...
139. 94/2019. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés ...
140. 93/2019. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban 2018-ben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót jelen határozat melléklete szerinti ...
141. 92/2019. (V. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszeg Város Önkormányzata és Velem községi Önkormányzat között 2016. november ...
142. 91/2019. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. ...
143. 90/2019. (V. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint a gazdasági társaság alapítója – a Kőszegi Városüzemeltető és ...
144. 89/2019. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerésének kifejezése mellett a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. ...
145. 88/2019. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a ...
146. 87/2019. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló ...
147. 86/2019. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Állami Főépítész VA/KMBK-ÁF/22-4/2019. számú záró szakmai véleményeinek megismerése után – ...
148. 85/2019. (V. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Környezettudatos rehabilitáció – Várkör I. ütem felújítása” tárgyban készült ajánlattételi felhívást ...
149. 84/2019. (V. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése – Kiss János utca” tárgyban készült ajánlattételi ...
150. 83/2019. (V. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019 „Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése” című projekt lebonyolításának érdekében a ...
151. 82/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése” (TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019) c. projekthez kapcsolódóan, az előterjesztésnek ...
152. 81/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése” (TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019) c. projekthez kapcsolódóan, az előterjesztésnek ...
153. 80/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI ...
154. 79/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § ...
155. 78/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár tevékenységéről készített beszámolót elfogadja. ...
156. 77/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0145/2 hrsz-ú, szántó megnevezésű, 20235 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni ...
157. 76/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kőszeg 3344/49 hrsz-ú közterületen Kiss János altábornagy emlékére ...
158. 75/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében, ...
159. 74/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a MEDIOCRITAS Humán Kft. között kötendő feladat-ellátási ...
160. 73/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter 2019. évi ...
161. 72/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségháztól D-re lévő fejlesztési terület közművesítésének (2975/103 hrsz) az OTP Bank ...
162. 71/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyja. ...
163. 70/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum beszámolóját elfogadja. ...
164. 69/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményi beszámolóját elfogadja. ...
165. 68/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság 28/2019. (IV. 11.) számú határozatában ...
166. 67/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A polgármester személyes érintettsége bejelentésével kapcsolatban lefolytatott vizsgálatról szóló jelentés megtárgyalása” c. ...
167. 66/2019. (IV. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Árpád tér - Sziget utca – Meskó utca felújítás tárgyú ...
168. 65/2019. (IV. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatás keretében pályázatot nyújt be a Kőszegi ...
169. 64/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódóan „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése” című projekthez ...
170. 63/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódóan „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése” című projekthez ...
171. 62/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006 azonosító számú, „Városmajor környezettudatos rehabilitációja” című projekt lebonyolításának érdekében a ...
172. 61/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004 „Kőszeg várost és Kőszegfalva településrészt összekötő kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése” című ...
173. 60/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004 „Kőszeg várost és Kőszegfalva településrészt összekötő kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése” című ...
174. 59/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet ...
175. 58/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7420/106/2017 számú záradékolt változási vázrajz alapján a megosztás során kialakuló kőszegi ...
176. 57/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2975/76 hrsz-ú, valamint a Kőszeg, 3013/4 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó ...
177. 56/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét elfogadja és egyben elrendeli annak közzétételét ...
178. 55/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi városbejárási tervet elfogadja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: azonnal. 2019. évi ...
179. 54/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Táncsics András (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. ...
180. 53/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6870/3-6870/13 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett területek belterületbe vonását kezdeményezi ...
181. 52/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Központ Sárvári Tankerületi Központ által tervezett, a Jurisich Miklós Gimnázium ...
182. 51/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium intézmény átszervezésére vonatkozó véleményezés” c. előterjesztés tekintetében ...
183. 50/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési évre az óvodai beiratkozást, az óvodai felvételi körzeteket, az ...
184. 49/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és az MNV Zrt. között vagyonkezelési szerződés részleges ...
185. 48/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9., képviseli: ...
186. 47/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és Vidéke lapról szóló beszámolót elfogadja. ...
187. 46/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2018. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
188. 45/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ...
189. 44/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottságot, hogy Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete ...
190. 43/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A polgármester személyes érintettsége bejelentésének elmulasztására vonatkozó beadvány megtárgyalása.” c. előterjesztés tekintetében ...
191. 42/2019. (III. 12) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg, Árpád tér - Sziget utca –Meskó utca felújítás” tárgyban közbeszerzési eljárás ...
192. 41/2019. (III. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése (TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001) c. projekthez kapcsolódóan, az előterjesztésnek megfelelően ...
193. 40/2019. (III. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja” (TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006) c. projekthez kapcsolódóan, az előterjesztésnek megfelelően ...
194. 39/2019. (III. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja” (TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006) c. projekthez kapcsolódóan, az előterjesztésnek megfelelően ...
195. 38/2019. (III. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg várost és Kőszegfalva településrészt összekötő kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése (TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004) c. ...
196. 37/2019. (III. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (9700 Szombathely, Géfin Gyula ...
197. 36/2019. (III. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata partnerként csatlakozik az osztrák IDEUM e.U. mint vezető partner által „A regionális ipar ...
198. 35/2019. (III. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2019. (III. 7.) képviselő-testületi határozatának 1. pontjának 1. mellékletében jóváhagyott, a ...
199. 34/2019. (III. 7) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének ...
200. 33/2019. (III. 7) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium Bölcsődei fejlesztési program tárgyban meghirdetett pályázati ...
201. 32/2019. (III. 7) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 208/2018. (XI. 29.) határozatát visszavonja. ...
202. 31/2019. (III. 7) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI bölcsődéjében 2019. évre az ...
203. 30/2019. (III. 7) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait 2019.04.01-től az alábbiak szerint ...
204. 29/2019. (III. 7) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi TDM Szervezet és a Tourinform 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót ...
205. 28/2019. (III. 7) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának ...
206. 27/2019. (III. 7) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint ...
207. 26/2019. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mediocritas Human Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 9730 Kőszeg, Várkör 31.) Kőszeg, ...
208. 25/2019. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi dr. Prugberger-Németh Lilla kérelmére, hogy a megalakulás alatt álló Mediocritas Human ...
209. 24/2019. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát – jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – ...
210. 23/2019. (II. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Kiss János u. 34-36. fszt. 2. szám (Hrsz. 2134/2/A/2) ...
211. 22/2019. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi vagyongazdálkodási koncepciót elfogadja és elrendeli a végrehajtáshoz szükséges intézkedések ...
212. 21/2019. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és ...
213. 20/2019. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a tulajdonát képező, Gábor Áron-Forintos Mátyás-Deák Ferenc utcákkal ...
214. 19/2019. (II. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2019-2022. évekre ...
215. 18/2019. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal ...
216. 17/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 7381 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan liciteljárással való értékesítését ...
217. 16/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 016/4 hrsz-ú, rét művelési ágú ingatlan liciteljárással való értékesítését ...
218. 15/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 016/3 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlan liciteljárással való értékesítését ...
219. 14/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 6828 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlan liciteljárással való értékesítését ...
220. 13/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6755/10 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület belterületbe vonását kezdeményezi ...
221. 12/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Végrehajtásért felelős: Huber László ...
222. 11/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletét képező „Szabadságolási ...
223. 10/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A polgármester 2019. évi szabadság tervének jóváhagyása” c. előterjesztés tekintetében Huber László ...
224. 9/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester, valamint Básthy Béla alpolgármester 2019. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket ...
225. 8/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatásának megállapítása.” c. előterjesztés tekintetében Huber ...
226. 7/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért ...
227. 6/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal által a 2019/20-as tanévre készített általános iskolai körzethatárok ...
228. 5/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 1-i hatállyal a közte és az Egészségre Hangolva Kft. között ...
229. 4/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZP-1-2017/2231 kódszámú, a „Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét ...
230. 3/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegfalvi Baráti Körrel (9730 Kőszeg, Kőszegfalvi út 73., adószám: 18890277-1-18, képviseli: ...
231. 2/2019. (I. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (9700 Szombathely, Géfin Gyula ...
232. 1/2019. (I. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény ...