Határozatok

Sorszám Cím
1. 225/2018. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2880 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 2 ha 2169 m2 területű ...
2. 224/2018. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2875 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 8183 m2 területű ingatlan 3/36 ...
3. 223/2018. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 1-jei hatállyal a Kőszeg Város Önkormányzata és a Szombathelyi Alapellátó ...
4. 222/2018. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a járóbeteg szakellátás működtetési hiányára 7 012 678 Ft többlet előirányzatot biztosít ...
5. 221/2018. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház által elkészített záró beszámolót, a ...
6. 220/2018. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. és 2023. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot jelen határozat ...
7. 219/2018. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város külkapcsolatairól szóló beszámolót elismerése és köszönetének kifejezése mellett elfogadja. ...
8. 218/2018. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja” tárgyban készült ajánlattételi felhívást jóváhagyja, s egyben ...
9. 217/2018. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi déli városrészének közlekedésfejlesztése” tárgyban készült ajánlattételi felhívást jóváhagyja, s egyben ...
10. 216/2018. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése II.” tárgyban készült ajánlattételi felhívást jóváhagyja, ...
11. 215/2018. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 1-jei hatállyal a közte és a LENTULO Kft. között, a ...
12. 214/2018. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 1-jei hatállyal a közte és a Dr. SZALKAI Korlátolt Felelősségű ...
13. 213/2018. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2018. (VI.28.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: „Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ...
14. 212/2018. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház részére, hogy a költségvetésében közművelődési ...
15. 211/2018. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Általános Adatvédelmi rendeletnek – GDPR – való megfeleltetés érdekében szükséges feladatok ...
16. 210/2018. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Szombathelyi Tankerületi Központ között kötendő, a ...
17. 209/2018. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény székhely intézmény ...
18. 208/2018. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium Bölcsődei fejlesztési program tárgyban meghirdetett pályázati felhívására. ...
19. 207/2018. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. (A beszámolót lsd. ...
20. 206/2018. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatalának Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről ...
21. 205/2018. (XI. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. ...
22. 204/2018. (X. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg város közvilágítás korszerűsítése, üzemeltetés” tárgyában kiírt, TED 2018/S 198-448195 számú, nyílt ...
23. 203/2018. (X. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 6727 hrsz-ú ingatlannak a mellékelt előzetes munkarész szerinti telekalakítását. 2. Kőszeg ...
24. 202/2018. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A 6727 ingatlanrészre érkezett vételi szándék” c. előterjesztés tekintetében Huber László polgármester ...
25. 201/2018. (X. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 3346/A/11 hrsz-ú, Velemi u. 34/D. 3. emelet 11. szám ...
26. 200/2018. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás keretében pályázatot nyújt be, a „Szociális ...
27. 199/2018. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a Kőszeg, 09 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a NIF Zrt. részére biztosított ...
28. 198/2018. (X. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti az Osztrák Szövetségi Kincstár tulajdonában lévő Kőszeg, 09, 035, 0352, 2843 ...
29. 197/2018. (X. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Kőszeg, 2524 hrsz-ú ingatlanon a Magyar Birkózó Szövetség támogatásával ...
30. 196/2018. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Keszei Balázs második intézményvezetői ciklusra történő, pályázat nélküli vezetői megbízását a Jurisich ...
31. 195/2018. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Intézményvezetői megbízás véleményezése” c. előterjesztés tekintetében Keszei Balázs képviselő érintettség miatt ...
32. 194/2018. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház létszámkeretének bővítését egy 8 órás ...
33. 193/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 7. számú teljes eljárás keretében történő módosításának elrendeléséről szóló ...
34. 192/2018. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelős: Dr. Zalán ...
35. 191/2018. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Jelentés a város környezeti állapotáról – 2018” című beszámolót, és ...
36. 190/2018. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata és az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási ...
37. 189/2018. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata és az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási ...
38. 188/2018. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal dologi előirányzatáról 2.714.674.- Ft összegnek a beruházási ...
39. 187/2018. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2018. évi ...
40. 186/2018. (X. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Központ Horvátzsidányi Idősek klubja 2018. évi költségvetésében a dologi ...
41. 185/2018. (X. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Támogatási szerződéssel rendelkező Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), valamint a KRAFT programból ...
42. 184/2018. (X. 18) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében – Kőszeg, Déli városrész közlekedés fejlesztése” tárgyában ...
43. 183/2018. (X. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 számú „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése” című projekt lebonyolításának érdekében bruttó ...
44. 182/2018. (X. 9) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése (TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001) c. projekthez kapcsolódóan megállapítja, hogy a ...
45. 181/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
46. 180/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
47. 179/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
48. 178/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
49. 177/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
50. 176/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
51. 175/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0147/14 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 5081 m2 területű ingatlan 1/1 ...
52. 174/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A 0147/14 hrszú ingatlan elővásárlási jogáról szóló nyilatkozat” c. előterjesztés tekintetében Huber ...
53. 173/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Rohonci u. 40/A-1 szám alatti 56 m2 nagyságú iroda ...
54. 172/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum 2018. évi költségvetésének dologi előirányzatát 388 475 Ft-tal ...
55. 171/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata stratégiai partnerként csatlakozik a Vas Megyei Önkormányzat által az Interreg AT-HU Interreg V-A ...
56. 170/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata szerepet kíván vállalni az 1846. szeptember 27-én Kőszegen koncertező és díszpolgárrá nyilvánított Liszt ...
57. 169/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kőszeg Város Polgármesterének a helyi közutak forgalmi rendjéből következő közlekedési szabályok ...
58. 168/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 111/2014. (VI. 24.) határozatát visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város ...
59. 167/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hunyadi Mátyás szobor áthelyezésére vonatkozó javaslatot elveti, egyúttal elrendeli a szobor ...
60. 166/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Huber László polgármestert, hogy a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési ...
61. 165/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006 számú „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítására” című pályázat kiegészítő hazai ...
62. 164/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Fenntartható Örökség és Rendezvényturizmus Fejlesztése Kőszegen és Térségében” c. projekt benyújtásával ...
63. 163/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program megvalósításával kapcsolatos, az önkormányzat 2018. évi ...
64. 162/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program megvalósításával kapcsolatos terület-vásárlásokról szóló beszámolót elfogadja. ...
65. 161/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és Kőszeg Város Önkormányzata között, a Veloregio ...
66. 160/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Futball Club működéséről szóló beszámolót elfogadja. ...
67. 159/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesület 2018. I. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. ...
68. 158/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése értelmében ...
69. 157/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése értelmében ...
70. 156/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Huber László polgármestert, hogy a Kőszeg, Schneller u. 9. szám alatti ...
71. 155/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2018. október ...
72. 154/2018. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztálya Népegészségügyi Osztályának Kőszeg város 2017. évi ...
73. 153/2018. (IX. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg várost és Kőszegfalva településrészt összekötő kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése” címmel, TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004 ...
74. 152/2018. (IX. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg város közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú ajánlattételi felhívást, valamint a ...
75. 151/2018. (IX. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg város közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú, TED 2018/S 115-261760 számú, ...
76. 150/2018. (IX. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 14/2018. (II. 8.) határozatával elfogadott, a 45/2018 (III.14.), a 71/2018. ...
77. 149/2018. (IX. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése (TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001) c. projekthez kapcsolódóan elrendeli a csatolt ...
78. 148/2018. (IX. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Űrhajósok útja Rómer Flóris utca – Sigray Jakab utca közti ...
79. 147/2018. (IX. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Magyar Birkózó Szövetség támogatásával a Kőszeg, 2524 ...
80. 146/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg város közvilágítás korszerűsítése, üzemeltetés” tárgyában kiírt, TED 2018/S 115-261760 számú, nyílt ...
81. 145/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 3344/10/A/4 hrsz-ú, Űrhajósok u. 13/A. I/4. szám alatti 49 ...
82. 144/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Rákóczi F. u. 79. I/4. (Hrsz.: 2449/A/4) szám alatti ...
83. 143/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszegi Szociális Gondozási Központ szakmai létszámának 4 fővel történő emelését ...
84. 142/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2019-2033 időszakra Felújítások ...
85. 141/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2019-2033 időszakra Felújítások ...
86. 140/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0147/15 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 1 ha 0192 m2 területű ...
87. 139/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszegi Szüret - Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó rendezvényei kapcsán az alábbi ...
88. 138/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 224/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról szóló ...
89. 137/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához, és felhatalmazza ...
90. 136/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában álló PVZ-639 forgalmi rendszámú, Suzuki Vitara típusú, ...
91. 135/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Sárvári Tankerületi Központ között kötendő, a ...
92. 134/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Huber László ...
93. 133/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft.-nek a hulladékgazdálkodás helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. ...
94. 132/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát arra vonatkozóan, hogy hulladékgazdálkodás területén a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális ...
95. 131/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. (A beszámolót lsd. ...
96. 130/2018. (VIII. 23) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023 azonosítószámú projekt keretében – Újvárosi és Kőszegfalvi óvoda fejlesztése” tárgyában ...
97. 129/2018. (VIII. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15—VS1-2016-00023 számú „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen Újvárosi és Kőszegfalvi óvoda” ...
98. 128/2018. (VIII. 7) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése” című TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számú pályázat ...
99. 127/2018. (VII. 12) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „TOP-2.1.3-15-VS1-2016-000019 azonosítószámú projekt keretében – Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése” tárgyában ...
100. 126/2018. (VII. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata támogatási igényt nyújt be 1.000.000.- Ft összegben az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz a ...
101. 125/2018. (VII. 12) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a "Civil akadémia" – Szervezetfejlesztési és menedzsment tréning non-profit ...
102. 124/2018. (VII. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet ...
103. 123/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja” címmel, TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006 azonosító számú pályázat kivitelezési munkálatai ...
104. 122/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Újvárosi és Kőszegfalvi Óvoda” című, ...
105. 121/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése című, TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számú pályázat kivitelezési munkálatai” ...
106. 120/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése című, TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számú pályázat kivitelezési munkálatai” ...
107. 119/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 14/2018. (II. 8.) határozatával elfogadott, a 45/2018 (III.14.), a 71/2018. ...
108. 118/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 4903 hrsz 7123 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant az ...
109. 117/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Űrhajósok u. 19/D. III/10. (Hrsz.: 3378/8/A/10) szám alatti 48 ...
110. 116/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Árpád tér 13. fszt. 3. (Hrsz.: 1596/A/3) szám alatti ...
111. 115/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi diákok részére megszervezésre kerülő untersteinbach-i sporttábor utazási költségeihez 2018. évben ...
112. 114/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2018. augusztus 1. napjától a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 1 ...
113. 113/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kincs-Ő” a Csecsemők és Eltérő Fejlődésű Gyermekek Fejlesztését és Gyógyítását ...
114. 112/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda székhely intézményében az óvodapedagógusi létszám 1 fővel történő emelését ...
115. 111/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Tűzoltóság II. ütem” tárgyában a Szárnyasép Kft-vel kötött Vállalkozási Szerződés ...
116. 110/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9., adószám: 18031120-1-18, képviseli: ...
117. 109/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Települési Értéktár tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. ...
118. 108/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi temetőüzemeltetési tevékenységéről, ...
119. 107/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése tárgyában a 2017. évre vonatkozó ...
120. 106/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, egyúttal ...
121. 105/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg város közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú ajánlattételi felhívást, valamint a ...
122. 104/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Németh Roland, mint a Kőszeg, 623 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa szennyvízelvezetési ...
123. 103/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 7249 hrsz-ú 45 m2 nagyságú rét megnevezésű ingatlan közúttá ...
124. 102/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 111/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozatát visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ...
125. 101/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
101/2018. (V. 31.) képviselő-testületi határozat: 1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 110/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozatát visszavonja. 2. Kőszeg ...
126. 100/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda és Tagóvodái Honvédelmi Intézkedési Tervét jelen határozat melléklete szerinti ...
127. 99/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI Honvédelmi Intézkedési Tervét jelen határozat ...
128. 98/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése ...
129. 97/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés ...
130. 96/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9., adószám: 18031120-1-18, képviseli: ...
131. 95/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a KEHOP-1.2.1 keretében a „Kőszeg klímastratégiájának elkészítése és szemléletformálás” című pályázat ...
132. 94/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a 2017. ...
133. 93/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi munkájáról szóló ...
134. 92/2018. (IV. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Sporthorgász Egyesület között létrejött halgazdálkodási ...
135. 91/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2017. évi munkájáról szóló beszámolóját – elismerésének és ...
136. 90/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Huber László polgármestert, hogy jelen határozat mellékletében szereplő, rendezés alá vont ...
137. 89/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés I. félévi módosításakor a „Tűzoltóság építése II. ütemre” ...
138. 88/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján a Kőszeg és ...
139. 87/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város és Térsége Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulás 2017. évi ...
140. 86/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése című, TOP-2.1.3-15-VS1-2016-000019 azonosító számú ...
141. 85/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023 azonosítószámú projekt keretében – Újvárosi és Kőszegfalvi óvoda fejlesztése” tárgyában ...
142. 84/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021 azonosítószámú projekt keretében – Központi és Felsővárosi óvoda fejlesztése” tárgyában ...
143. 83/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15—VS1-2016-00021 számú „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen –Központi és Felsővárosi óvoda” ...
144. 82/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tempó-Ép Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Pohl-tó u. 3.) ajánlatát a Kbt. ...
145. 81/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 09 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot jelen határozat melléklete szerinti ...
146. 80/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a „Tűzoltóság építése II. ütem” fejlesztési keret terhére 10.001.698 Ft átcsoportosítását ...
147. 79/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati ...
148. 78/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes elvi hozzájárulását adja a Kőszegi Futball Clubnak a Magyar Labdarúgó Szövetség ...
149. 77/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) ...
150. 76/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Budaker Gusztáv Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői ...
151. 75/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ...
152. 74/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 7-i hatállyal a közte és az Egészségre Hangolva Kft. között ...
153. 73/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 7-i hatállyal a közte és a Pusztai-Medical Kft. között létrejött ...
154. 72/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségre Hangolva Kft. és Dr. Pusztai Gergő e.v. között létrejött megbízási ...
155. 71/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2018. (III. 14.) határozatával elfogadott közbeszerzési tervét „Kőszeg város közvilágítás korszerűsítése” ...
156. 70/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Kőszeg város közvilágításának korszerűsítésével 15 éves szolgáltatási időszakra terjedően azzal, hogy ...
157. 69/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyja. ...
158. 68/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban 2017-ben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót jelen határozat melléklete szerinti ...
159. 67/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót – ...
160. 66/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesület, 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának ...
161. 65/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. (IX. 30.) ...
162. 64/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. (IX. 30.) ...
163. 63/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. (IX. 30.) ...
164. 62/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása című, TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021 számú projekt keretében Központi és ...
165. 61/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Újvárosi és Kőszegfalvi Óvoda” című, ...
166. 60/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 7248 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület ...
167. 59/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0380/1, 0380/2, 0380/3 és 0380/4 hrsz-ú szántó megnevezésű ingatlanok lakóterület ...
168. 58/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6665/2 hrsz-ú ingatlan telekalakítása során kialakult Kőszeg, 6665/4 hrsz-ú zártkerti ...
169. 57/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Központ Sárvári Tankerületi Központja által tervezett, a Bersek József Általános ...
170. 56/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete "A kőszegszerdahelyi tagiskolák jogutód nélküli megszüntetéséről szóló előterjesztés tekintetében Básthy Béla alpolgármester ...
171. 55/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018/2019. nevelési évre az óvodai beiratkozást, az óvodai felvételi körzeteket, az ...
172. 54/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című, TOP-1.1.1-16 azonosító számú pályázati felhívásra ...
173. 53/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és Vidéke lapról szóló beszámolót elfogadja. ...
174. 52/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2017. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
175. 51/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ...
176. 50/2018. (III. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános ...
177. 49/2018. (III. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark” Program keretében a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, ...
178. 48/2018. (III. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának ...
179. 47/2018. (III. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006 azonosító számú projektben szereplő Kőszeg, 2191 helyrajzi számú és ...
180. 46/2018. (III. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése című, TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számú pályázat kivitelezési munkálatai” ...
181. 45/2018. (III. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi – a képviselő-testület 14/2018. (II. 8.) határozatával elfogadott, ...
182. 44/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza a Krizmanich Gergely, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót ...
183. 43/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0121/17 hrsz-ú, ’kivett major’ megnevezésű, 5000 m2 nagyságú ingatlanra – ...
184. 42/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében ...
185. 41/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázat ...
186. 40/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Fúvószenekaráért Alapítvánnyal (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9., képviseli: Bakos György ...
187. 39/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Concordia–Barátság Énekegyesülettel (9730 Kőszeg, Rajnis utca 9., képviseli: Szilágyi Imre elnök), ...
188. 38/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 459 hrsz-ú 358 m2 nagyságú beépítetlen terület, valamint a ...
189. 37/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi városbejárási tervet elfogadja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: folyamatos. 2018. évi ...
190. 36/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában, és a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal üzemben tartásában ...
191. 35/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018-2019-ben megvalósuló városfejlesztési projektek helyzetéről és várható előrehaladásról szóló tájékoztatót jelen ...
192. 34/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának K/632-2/2018. számú Módosító Okiratát, valamint ...
193. 33/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2018. január ...
194. 32/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait 2018. április 1-től az ...
195. 31/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., adószáma: 16867518-1-18. ...
196. 30/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., adószáma: 16866139-1-18. ...
197. 29/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzattal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., adószáma: 16866122-1-18. ...
198. 28/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum magasabb vezetői/igazgatói munkakörére szóló pályázati felhívást jelen határozat ...
199. 27/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal által a 2018/19-es tanévre készített általános iskolai körzethatárok ...
200. 26/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Bozsok, Horvátzsidány, Kőszegszerdahely, Peresznye és Velem községek ...
201. 25/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Sigray J. u. 1/C. II/7. szám (Hrsz. 3344/11/A/35) alatti ...
202. 24/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi vagyongazdálkodási koncepciót elfogadja és elrendeli a végrehajtáshoz szükséges intézkedések ...
203. 23/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15—VS1-2016-00021 számú, „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen –Központi és Felsővárosi óvoda” ...
204. 22/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15—VS1-2016-00021 számú, „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Központi és Felsővárosi ...
205. 21/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 237/2017. (XII. 21.) képviselő testületi határozatát visszavonja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: azonnal. ...
206. 20/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház létszámkeretének bővítését egy 8 órás ...
207. 19/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI bölcsődéjében 2018. évre az intézményi ...
208. 18/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2018- 2021. ...
209. 17/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését jelen határozat melléklete szerinti ...
210. 16/2018. (II. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése című, TOP-2.1.3-15-VS1-2016-000019 azonosító számú pályázat kivitelezési ...
211. 15/2018. (II. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cothec Energetikai Üzemeltető Kft-vel, valamint a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató ...
212. 14/2018. (II. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét elfogadja és egyben elrendeli a ...
213. 13/2018. (II. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének terhére előfinanszírozza a „Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési ...
214. 12/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívást és ezzel kapcsolatban ...
215. 11/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Végrehajtásért felelős: Huber ...
216. 10/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletét képező „Szabadságolási ...
217. 9/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester, valamint Básthy Béla alpolgármester 2018. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket ...
218. 8/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0205/44 hrsz-ú gyümölcsös és gazdasági épület megnevezésű ingatlan belterületbe vonását ...
219. 7/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 193/2017. (X. 26.) határozatát visszavonja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: értelemszerű. ...
220. 6/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Kőszeg Város Önkormányzata és a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület (9730 Kőszeg, Rákóczi ...
221. 5/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9., adószám: 18031120-1-18, képviseli: ...
222. 4/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2013. (IX. 26.) határozatát visszavonja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: azonnal. ...
223. 3/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Kőszeg, 0184 hrsz-ú, 3527 m2 nagyságú saját használatú út megnevezésű ...
224. 2/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium ZP-1-2017 kódszámú, a zártkerti besorolású földrészletek ...
225. 1/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg 3114/2 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlanon található sportpálya területén jelen ...