Határozatok

Sorszám Cím
1. 232/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 3425/2/A/4 hrsz-ú Rákóczi F. u. 10. fszt. 5. sz. ...
2. 231/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 3344/11/A/35 hrsz, Sigray J. u. 1/C. II/7. sz. alatti 48 ...
3. 230/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 3346/A/11 hrsz, Velemi u. 34. III/11. szám alatti 56 m2 ...
4. 229/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 3345/A/2 hrsz-ú, Írottkő u. 9/A. fszt. 2. szám alatti 58 ...
5. 228/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 3344/5/A/14 hrsz-ú, Írottkő u. 13/B. I/3. szám alatti 55 m2 ...
6. 227/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése I." tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás II. Közbeszerzési részének ...
7. 226/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése I." tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás I. Közbeszerzési részének ...
8. 225/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Básthy Béla főállású alpolgármester illetményét 2015. január 1 napjától havonta 418.800.- Ft-ban ...
9. 224/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az alpolgármester illetményének újbóli megállapítása” c. napirendi pont vonatkozásában Básthy Béla alpolgármester ...
10. 223/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli 2015. január 1-től kezdődően 2015. december 31-ig 1 fő pénzügyi-gazdasági tanácsadó ...
11. 222/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Kőszegfalvi Sportegyesület 2004-1/2014. iktatószám alatt kelt támogatási szerződésének módosítását abban ...
12. 221/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata 2015. január 1-jei hatállyal a közte és az Egészségügyi Alapellátó Intézet között a ...
13. 220/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. folyószámla-hitel kérelméhez a szükséges kezességvállalást biztosítja az ...
14. 219/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a folyószámla-hitel visszafizetéséhez ...
15. 218/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Képviselő-testülete elrendeli a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház részére 3.500 e Ft pótelőirányzat biztosítását ...
16. 217/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az ISES Alapítvánnyal – a 94/2013. (VI. 27.) képviselő-testületi határozat alapján ...
17. 216/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Velem község településrendezési eszközeinek készítésével kapcsolatos eljárás során – előzetes tájékoztatási szakasz ...
18. 215/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Térsége Társulása társulási megállapodásának módosító okiratát és annak ...
19. 214/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Testvérvárosi Egyesülettel (Kőszeg, Rajnis u. 9.) megkötendő, jelen határozat melléklete ...
20. 213/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát – a melléklet szerinti tartalommal – elfogadja. ...
21. 212/2014. (XII. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata felkéri a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságot hogy a Kőszeg, 1906/A/14 hrsz-ú, ...
22. 211/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2773 hrsz-ú 139 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ½-ed ...
23. 210/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2683 hrsz-ú 41 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ½-ed ...
24. 209/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Concordia-Barátság Énekegyesület részére 3 év határozott időtartamra ingyenes használatba adja a ...
25. 208/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonát képező és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében ...
26. 207/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos eljárás során – előzetes tájékoztatási szakasz ...
27. 206/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. által a kőszegi ...
28. 205/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bizottságaiba megválasztja az alábbi külső tagokat: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság (Pénzügyi Bizottság): Simonits ...
29. 204/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának határozott időre, 2015. január ...
30. 203/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő–testülete Németh Bálint úszónak, az Ausztráliai „Gyermek Olimpiára” történő kiutazásához támogatásként 300.000 Ft-ot ...
31. 202/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegfalvi városrészen tájékoztató és hirdető tábla elkészítését és kihelyezését melynek ...
32. 201/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi hulladékszállítási díjak megállapításáról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
33. 200/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és a Vasi Volán Zrt. között 2014. október 20-án kötött ...
34. 199/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál a kőszegi, ...
35. 198/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál a kőszegi, ...
36. 197/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Huber László ...
37. 196/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 140/2014. (VIII. 28.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 2. Kőszeg Város ...
38. 195/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a közte és a kőszegi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei között 2012. május ...
39. 194/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Jelentés a város környezeti állapotáról - 2014” című beszámolót és ...
40. 193/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Dr. ...
41. 192/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervet a melléklet szerinti tartalommal ...
42. 191/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Huber László ...
43. 190/2014. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. ...
44. 189/2014. (XI. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I. ütem kiegészítő munkák elvégzése III.” 1-es ...
45. 188/2014. (X. 21) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kreatív város – fenntartható vidék” programmal összhangban a Bálház felújítására és ...
46. 187/2014. (X. 21) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése I.” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési ajánlattételi felhívását elfogadja ...
47. 186/2014. (X. 21) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Térsége Társulási Tanácsába tagként Huber László polgármestert delegálja. 2. Huber ...
48. 185/2014. (X. 21) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete bizottságaiba elnöknek és tagjainak az alábbi képviselőket választja meg: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti ...
49. 184/2014. (X. 21) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Básthy Béla főállású alpolgármester illetményét 2014. október 22. napjától havonta 471.200.- Ft-ban ...
50. 183/2014. (X. 21) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása” c. napirendi pont vonatkozásában Básthy Béla ...
51. 182/2014. (X. 21) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Huber László polgármester illetményét 2014. október 13. napjától havonta 523.500 Ft-ban állapítja ...
52. 181/2014. (X. 21) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása” c. napirendi pont vonatkozásában Huber László ...
53. 180/2014. (X. 21) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) ...
54. 179/2014. (X. 21) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztásának levezetésére szavazatszámláló bizottságot hoz létre az alábbiak szerint: Elnök: Keszei Balázs ...
55. 178/2014. (X. 21) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester választás tárgyában Básthy Béla jelölt érintettség miatt tett bejelentését tudomásul ...