Jegyzőkönyv: 2014. Február 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A köztemetőkről és a temetkezésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól valamint a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló új önkormányzati rendeletek megalkotása.
3. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A helyi sportélet támogatásáról szóló 13/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A Kőszegi Sportklubbal kötött Középtávú Támogatási Megállapodás valamint Ingatlanhasznosítási Szerződés felülvizsgálata.
7. - A települési értéktár Szervezeti és Működési Szabályzatának és munkatervének jóváhagyása.
8. - A hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés jóváhagyása.
9. - Tájékoztató a hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről.
10. - Egyéb városüzemeltetési feladatok 2014. évi keretszámainak meghatározása.
11. - A központi orvosi ügyelet (Kőszeg, Munkácsy M. u. 17.) helyiséghasználatára kötött megállapodás megszüntetése.
12. - A Jézus Szíve Templom lépcső felújítására többlettámogatás biztosítása.
13. - Az ISES Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
14. - A levéltár ingyenes raktárhasználata.
15. - A Kőszeg 0164/34. hrsz. alatt lévő földrészlet – Abért tó– önkormányzati tulajdonba kérése (rendkívüli előterjesztés).
16. - A 2014. évi városbejárási terv jóváhagyása.
17. - A 2014. évi vagyonkoncepció jóváhagyása.
18. - A Kálvária u. 16. alatti önkormányzati lakás további hasznosítása.
19. - A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba helyettes képviselő megválasztása.
20. - Javaslat a karácsonyfa égetés elkerülésére.
21.a - Vagyonügy: Az ABIC Kft. vételi szándéka.
24. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: a Kőszeg, 2975/94 hrszú ingatlan megosztása
665-3/2014. szám.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 27-én, 9 órai kezdettel, a kőszegi Városháza tanácskozó termében megtartott nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Huber László polgármester,
Giczy József, Gyarmati Kálmán, Keszei Balázs, Kiss Péter, Kiss Zoltán, dr. Mátrai István, Rába László, Simonits Zsolt és Táncsics András képviselő (10 fő).

Igazoltan van távol: Básthy Béla alpolgármester (1 fő).

Tanácskozási joggal vannak jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző, Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Révész József a kőszegi múzeum igazgatója, dr. Méri Sándor könyvvizsgáló, dr. Kapiller Sarolta a kőszegi járási hivatal vezetője és Bánó Zoltán a kőszegi tankerület igazgatója.

Huber László üdvözli a képviselő-testületi ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes. Külön köszönti a járási hivatal vezetőjét és a kőszegi tankerület igazgatóját.
Básthy Béla alpolgármester úr külföldön tartózkodik, Váradi Szilárd képviselő úr pedig jelezte, hogy később érkezik.
A napirenddel kapcsolatban jelzi, hogy 3 rendkívüli előterjesztés készült el, ezeket a képviselők megkapták. Az egészségház építés közbeszerzés eredményhirdetését és az egészségház melletti terület telekosztásáról szóló előterjesztést 8. és 9. napirendi pontként, az új bizottsági tag megválasztásáról szóló előterjesztést a nyilvános ülés napirendjei végén javasolja megtárgyalni. Korábban úgy volt, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztását zárt ülés keretében kell megtárgyalni, de ez a témakört a Mötv. szigorúan szabályozza. Mivel senki nem jelezte, hogy nem járul hozzá a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz, csak a kitüntetések adományozása maradhat zárt ülés keretében.

A polgármester kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e a képviselőknek más észrevétele, de ilyen nem hangzik el, így elsőként a 3 új napirend felvételét bocsátja szavazásra külön-külön, amelyet a képviselők 10-10-10 igen szavazattal fogadnak el.

Ezután a képviselők 10 igen szavazattal jóváhagyják a mai ülés módosított napirendjét az alábbiak szerint:


N A P I R E N D:


1. A köztemetőkről és a temetkezésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó a jegyző nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.
2. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól valamint a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló új önkormányzati rendeletek megalkotása.
Előadó a jegyző nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
3. A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
4. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a jegyző nevében: Dr. Nagy Edina aljegyző.
5. A helyi sportélet támogatásáról szóló 13/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a jegyző nevében: Szabó Marianna ügyintéző.
6. A Kőszegi Sportklubbal kötött Középtávú Támogatási Megállapodás, valamint Ingatlanhasznosítási Szerződés felülvizsgálata.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
7. A települési értéktár Szervezeti és Működési Szabályzatának és munkatervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Révész József múzeumigazgató.
8. Az egészségház építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
Előterjesztő: Ujvári Csaba, az előkészítő munkacsoport vezetője.
9. Az egészségház melletti, 2975/94 hrsz-ú terület megosztása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.
10. A hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés jóváhagyása.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
11. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
12. Egyéb városüzemeltetési feladatok 2014. évi keretszámainak meghatározása.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
13. A központi orvosi ügyelet (Kőszeg, Munkácsy M. u. 17.) helyiséghasználatára kötött megállapodás megszüntetése.
Előadó a jegyző nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
14. A Jézus Szíve Templom lépcső felújítására többlettámogatás biztosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.
15. Az ISES Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.
16. A levéltár ingyenes raktárhasználata.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.
17. A Kőszeg 0164/34. hrsz. alatt lévő földrészlet – Abért tó– önkormányzati tulajdonba kérése.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.
18. A 2014. évi városbejárási terv jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.
19. A 2014. évi vagyonkoncepció jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.
20. A Kálvária u. 16. alatti önkormányzati lakás további hasznosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.
21. A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásába helyettes képviselő megválasztása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
22. Javaslat a karácsonyfa égetés elkerülésére.
Előterjesztő: Kiss Péter a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendé-szeti Bizottság elnöke.
23. Vagyonügy:
Az ABIC Kft. vételi szándéka.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.
24. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző, választási irodavezető.
25. Külső bizottsági tag választása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.

Zárt ülés keretében:
1. Önkormányzati kitüntetések adományozása.
Előadó a polgármester nevében: Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.


A napirend elfogadása után Huber László polgármester az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről az alábbiak szerint számol be:
• A „Zeneovi” január 31-én ismét kitárta kapuit a legkisebbek számára a Jurisics vár lovagtermében, melynek keretén belül Madár Ágnes tartott foglalkozást, aki megismertetette a gyerekekkel a fuvola, oboa, szaxofon fúvós hangszereket.
• Január 31-én Dumaszínház volt a Jurisics-várban.
• A Jurisics-vár is részt vesz a február 1-jén indult Mozaik Múzeumtúra kezdeményezésben. Ez egy nagyszabású múzeumnépszerűsítő program, amelynek elsődleges célja, hogy növelje a hazai múzeumok és kiállítóhelyek látogatottságát, megismertesse a szélesebb nyilvánossággal a magyarországi múzeumok sokszínű kulturális kínálatát.
• Február 1-jén emlékülést tartott a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Vas Megyei Csoportja a szervezet alapításának 40. évfordulójának tiszteletére a Hermann Ottó emlékév alkalmából.
• Szintén február 1-jén került megrendezésre a Csikar Csárdában a Kőszegi Romabál.
• Ugyancsak ezen a napon tartották meg a Dr. Nagy László EGYMI hagyományos jótékonysági bálját az intézmény dísztermében.
• Február 5-én nyílt meg a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban az „Év természetfotósa” kiállítás. A megnyitó után Németh Bálint „Így látok én...” című előadását hallgathatták meg az érdeklődőket.
• Február 6-án ismét ülést tartott a képviselő-testület, melynek során a képviselők a korábbi évekhez képest megelégedéssel fogadták el a város 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletet.
• A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes utánpótlás csoportjainak farsangja volt február 6-án a lovagteremben.
• A Kőszegi Polgári Kaszinó február 7-én várta az érdeklődőket a Jurisics vár lovagtermébe Feiszt György nyugalmazott levéltárigazgató-helyettes „Erdélyi erődtemplomok” című előadására.
• Február 8-án Hajdúböszörményben, a Városok, Falvak Szövetsége szervezés keretében tett látogatást a polgármester a böszörményi hagyományos disznótoron a város meghívásának eleget téve.
• Február 8-án a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak volt bálja a Jurisics-vár lovagtermében.
• A Csók István Művészkör kiállításának megnyitójára február 9-én került sor a Hotel Írottkőben. Vincze László „Fények és árnyékok” című kiállítását Básthy Béla alpolgármester ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
• A Kőszegi Baráti Kör február 11-én tartotta hagyományos batyus bálját a Jurisics várban.
• Február 11-én rendkívüli ülést tartott a Társulási Tanács.
• Február 13-án a polgármester úr a jegyző úrral együtt a munkamegbeszélést tartott Szencen az éves programot véglegesítendő. Kiemelten foglalkoztak a testvérvárosi szerződés jóváhagyására és parafálására.
• Február 14-én ismét „Zeneovi – Zenevár” program volt a legkisebbeknek, amelyen az 5 intézményből érkező óvodások a vonós hangszereket ismerhették meg. A foglalkozást Scheer Bernadett tartotta.
• Február 14-én tartotta a Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete az évértékelő közgyűlését a Jurisics-várban.
• Február 15-én került megrendezésre a lukácsházi szőlőhegyen az I. Térségi Böllérverseny, mely nagy érdeklődést váltott ki a környék lakosságából. A 10 nevezett csapat közül az Írottkő Natúrpark Egyesület csapata – tehát a kőszegi – a 3. helyet szerezte meg.
• A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat február 15-én tartotta meg bálját a Jurisics vár lovagtermében.
• Nagyon sokan, mintegy 500 fő vett részt a fúvószenekar hagyományos jelmezes farsangi bálján február 15-én.
• Február 17-én ünnepélyes keretek között került felavatásra az új kőszegi Orvosi Ügyelet és Szűrőközpontot a Rákóczi u. 19-ben. A létesítmény a Pusztai Eü. Bt. pályázata révén jött létre az Új Széchenyi Terv támogatásából.
• Február 17. és 21. között „Témahét” volt a Jurisics-várban, melynek témája a kőszegi ostrom volt. A hét minden napján más-más iskolából érkeztek 7. és 8. osztályos diákok. A gyerekek történelmi előadásokat hallhattak, agyagoztak, végigjárták a város védműveit és török süteményt is süthettek. A program a Kő-Köz-Mű keretein belül valósult meg.
• Február 19-20-án az Európa Házban fókuszbeszélgetésekre került sor a Kreatív városok koncepció megvalósíthatóságáról.
• Február 21-én ingyenes koncertet adott a Tabulatúra Régizene Együttes a Jurisics-vár lovagtermében. A történelmi hangverseny címe „Emlékezzél, mi történék, Uram, mirajtunk...” volt.
• Február 22-én a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes tartotta a hagyományos farsangi bálját, ugyancsak a lovagteremben.
• Február 22-én a Kőszegi SE Tenisz Szakosztálya tartotta meg éves rendes szakosztályi értekezletét a nemrégen átadott új klubházban. Az értekezleten részt vett a polgármester úr is. Elhangzott, hogy szükséges lenne még az épület előtti parkolót megfelelő állapotba hozni, melyre a polgármester úr ígéretet is tett. A kőszegi teniszezők továbbra is a Szuperligában – tehát a legmagasabb szinten – versenyeznek mely óriási eredménynek számít.
• Február 23-án a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is megtartotta éves rendes évértékelő közgyűlését.
• Február 24-26. között a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió szakmai találkozója volt Kőszegen közel 50 fő részvételével, Halász János államtitkár – az egyesület elnöke – vezetésével az Irottkő Hotelben.
• Február 26-án a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján elsőként 17.30 órakor gyertyás felvonulás volt a Jurisics térről a temető falán elhelyezett emléktáblához, ahol beszédet mondott Ágh Péter országgyűlési képviselő úr. A megemlékezés után a Jurisics-vár lovagtermében a „Vérrel és kötéllel” című film vetítésére került sor, majd beszélgetésre dr. Borbély József egyetemi oktatóval és Erdélyi János filmrendezővel.
• Tegnap kezdődött és még ma is tart az Írottkő Natúrparkért Egyesület a „Kőről-kőre az Írottkőre” című vetélkedőjének döntőjét a Jurisics-várban.


A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót – hozzászólás, kiegészítés nélkül – a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadja.

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéseket és az átruházott jogkörben hozott döntésekről szóló beszámolót a képviselők kérdés, megjegyzés nélkül, 10-10 igen szavazattal fogadják el.


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

A köztemetőkről és a temetkezésről szóló új önkormányzati rendelettervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz.
A napirendi pontnál tanácskozási joggal van jelen Kiskós Ferenc, a Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője.
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az új temetőrendelet megalkotására magasabb szintű jogszabály miatt van szükség, a díjakat pedig a Temetkezési Kft., a szolgáltató tett javaslatot.

Kérdések és hozzászólások:

Simonits Zsolt jelzi, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet és a 3. § (5) bekezdésre tett módosító javaslatot, ami az anyagba bekerült. Így a bizottság elfogadásra ajánlja a rendelettervezetet.

Kiss Péter elmondja, hogy a városfejlesztési bizottság ülésén az árakkal kapcsolatban is volt kérdés, amire a választ megkapták. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Kérik, hogy a pénzügyi beszámolóval párhuzamosan a szolgáltató mutassa be majd az új urnarész használatba vételéről szóló vázrajzot.

Giczy József megemlíti, hogy a humánerőforrás bizottság az előterjesztést nem tárgyalta, így nincsenek információi arról, hogy a megyei és országos szinthez képest viszonyítva milyenek a kőszegi temetkezési árak.

Kiskós Ferenc elmondja, hogy tavaly, november elején lépett hatályba az temetkezési törvény és a végrehajtási rendeletének a változása. Ez tette szükségessé az önkormányzati rendelet megváltoztatását is.
Giczy József kérdésére elsőként a budapesti, Fiume úti köztemető árait említi, amely kiemelt köztemető ugyan, de ott egy egyes sírhely 455.000.- Ft+áfa, a kettes sírhely 428.000.- Ft+áfa összegbe kerül. Egy sírbolt, azaz kripta 1,15 M Ft-ba. A peremkerületeken lévő temetők ennél azért olcsóbbak, de a kispesti temetőben is 114.000 Ft egy egyes sírhely. A budapesti sírhelyárakba nem is szabad belemenni, de azt tudni kell, hogy egy parcellának a kialakítása, fenntartása, infrastruktúrával való ellátása pénzbe kerül. Ezt jól tudják itt Kőszegen is, hiszen az új temető kialakításához területeket kell vásárolni, terveztetni kell stb. Zalaegerszegen az egyes sírhely kialakítása 150.000 Ft-ba kerül., amihez még hozzá jön a 40-50.000 Ft-os megváltási díj.
Ha a kőszegi, leggyakrabban használt árakat (egyes és kettes sírhelyek) árait visszaszámolja a 25 évről 1 hónapra, akkor 42 illetve 84 Ft jön ki naponként költségként. Úgy gondolja, hogy ha 1-2 kifli árát nem tudja valaki kegyeletre rákölteni, akkor nagyon nagy baj van ebben az országban.

Giczy József ezt így elfogadja ugyan, de az nem érthető számára, hogy eddig hogyan lehetett ilyen áron működtetni az egész tevékenységet. Az ilyen magas emelést nem tudja elfogadni és a fogyasztóvédelem is túlzónak tartja. Ez nem luxusszolgáltatás, hanem szükséges dolog, ami előbb-utóbb, közvetve vagy közvetlenül mindenkit érint. Ha már a díjakat fel kell emelni, akkor kíméletesen kell, úgy látszik, hogy ezt a rezsicsökkentés nem érinti. Sajnos a temetkezés is hozzátartozik az emberek életéhez, de ezt az áremelést nem tudja elfogadni és ha képviselő-testület döntésén múlik, akkor legyenek alacsonyabbak az árak.

Kiskós Ferenc szerint 2009-ben volt az utolsó díjemelés, azóta nem. Voltak viszont náluk szervezeti változások, új közbeszerzési eljárás is le lett folytatva, azóta még inflációkövető áremelésre sem került sor. A temetkezési szolgáltatás összege az önkormányzat költségvetését növelni fogja. A szociális érzékenységre a kormánynak is vannak elképzelései, ezért áll szándékában bevezetni a szociális temetést 2015. január 1-től. A temetkezési törvény értelmében november 1-től rövidebb időre is meg lehet váltani urnafülkét, pld. nem 10, hanem 5 évre. Úgy gondolja, hogy ez is azt jelenti, hogy nem túl magasak ezek a díjak.

Keszei Balázs cinikusnak érzi az igazgató úr előző példálózását. Ezek a költségek az örökkévalóságnak szólnak és amikor ő felnőtté vált, akkor szembesült azzal, hogy a sírhelyekért és a megváltásért bizony fizetni kell.
Jelzi, hogy rosszul van kiszámolva a változás mértéke az előterjesztésben, mert az új javaslat a régihez képest nem 106%, hanem 1,6%. Ahol nagy a változás, ott alacsony az abszolút érték, ez nyilván a fogyasztóvédőket is megzavarta. A változás tehát nem minden esetben jelentős.

Giczy József kérdezi, hogy ezek a tételek a város költségvetésében szerepelnek-e?

Sőbér Aurélia szerint egyelőre nem, de be lesznek építve a költségvetésbe.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet, amit a képviselők 9 igen, 1 nem szavazattal el is fogadnak, így a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta:

Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezésről

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)


A 2. napirendi pont tárgyalása:

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól valamint a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló új önkormányzati rendelettervezetek csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető szóbeli kiegészítést tesz. A képviselő-testület munkatervének megfelelően felülvizsgálták az önkormányzat jelenlegi szociális rendeletét. Megállapították, hogy a gyermekvédelmi és szociális törvény értelmében két, külön rendeletet kellene alkotni. Az adósságkezelési szolgáltatás kivételével változatlan formában tartották meg a jelenlegi szabályozást.

Hozzászólások:

Simonits Zsolt jelzi, hogy a pénzügyi bizottságnak volt módosító javaslata, amely az anyagba beépítésre került. Ezzel együtt a bizottság elfogadásra ajánlotta mindkét rendeletet.

Dr. Mátrai István elmondja, hogy a humánerőforrás bizottság is elfogadásra ajánlotta a két rendeletet. A bizottság az anyag erényének tekintette, hogy világosan, egyértelműen tartalmazza a változtatások indoklását. A Társulási Tanács döntésével is teljesen egyet értenek, a zsidányi és a kőszegi idősek klubja étkezési díjával kapcsolatban.

Bánó Zoltán nem a rendelethez kíván hozzászólni, inkább tájékoztatni szeretné a képviselő-testületet, hogy van egy közös feladatuk is a tankerülettel: a Dr. Nagy László gyermekotthon lakói étkezését is az önkormányzat biztosítja, tehát ezt is szerepeltetni kell az önkormányzati rendeletben. Mivel ez nem szerepel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatai között, de az intézményt így vették át, az ellátás biztosítása érdekében ezt vállalták. A konyha üzemeltetését szeretnék kiadni, így elkészítették a közbeszerzési eljárást. Jelen pillanatban a budapesti központjuknál van jóváhagyáson, várhatóan májustól lesz új üzemeltető.

A képviselő-testület további kérdés, felvetés nélkül, 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

Ezután a képviselő-testület szintén 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti ellátási formákról
és a gyermekétkeztetésről

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)


A 3. napirendi pontok tárgyalása:

A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető szóbeli kiegészítést tesz. A képviselő-testület a február 6-i ülésén döntött arról, hogy a kommunális adó csökkentésére készüljön egy előterjesztés, ezt készítették el.

Kérdések és hozzászólások:

Simonits Zsolt elmondja, hogy a pénzügyi bizottság ülésén többféle javaslat elhangzott. Az igaz, hogy a lakosság terhei csökkennének ugyan, de kérdés, hogy ha nincs az év végén az a bizonyos állami támogatás, akkor is meg tudta-e volna lépni ezt a város. Illetve ha mégis vissza kellene hozni ezt a témát adóemelésként, az nagyon kellemetlen lenne. Végül a pénzügyi bizottság elfogadta a rendelettervezetet.

Giczy József már a múltkori ülésen is felvetette, hogy a 80 év feletti nyugdíjasok teljes mértékig mentesüljenek a kommunális adó fizetése alól.

Mezei Virág jelzi, hogy a képviselő-testületi döntés csak az adó mérséklését foglalta magába. Egyébként ő kiszámolta milyen kört érintene a 80 év felülieknek a mentessége: 190 személyt és 1,7 M Ft bevétel kiesést jelentene.

Giczy József kérdezi, hogy akkor most be lehet-e építeni a tervezetbe?

Huber László szerint nem, mert ezt a pénzügyi bizottságnak mindenképpen meg kellett volna tárgyalnia. Ilyen értelemben a képviselő-testületnek alapvető, spontán változatása nem lehet. Egyébként 70 év felettiekre nézve amúgy is van kedvezmény a rendeletben.
Tájékoztatást ad arról is, hogy az adócsökkentésre a számítások mi alapján jöttek ki. Az adósságkonszolidáció az önkormányzat teljes adósságát rendezte. Ha ezt nem vállalta volna át az állam, akkor annak törlesztőrészlete ez évben mintegy 15 M Ft lett volna. Ennek az összegnek a terhére emelték meg a civil szervezetek támogatását, továbbá ennek része az adómérséklés is, 2000 Ft/ lakóegységként. Ez a 15 M Ft így ki lett merítve. Tehát amit az állam az önkormányzatnak adott, azt a lakosságnak továbbadná a képviselő-testület. Ezt az elv nem bontja meg a költségvetést, mert a saját bevételek sajnos nem növekedtek. Kőszeg a hasonló kategóriájú városok bevétel átlagának még az 50%-át sem éri el. Az állam az év végi támogatással mintegy elismerte a város gyenge helyzetét, ami változatlanul fennáll. Remélhetőleg hosszú távon ez majd változni fog mind az iparűzési, mind az idegenforgalmi adó tekintetében. Volt időszak, amikor normatíva alapján finanszírozta az állam az önkormányzatokat, de úgy is mindig hiánya volt Kőszegnek is. Sokáig ezt az ÖNHIKI-vel elsimították, de Kőszeg 2006. óta nem kapott ilyen kiegészítést sem. Most a feladat-finanszírozás bevezetésével más a helyzet, de ennek a „finomhangolása” is még hátravan. Ő bízik benne, hogy a jövőben a kötelező feladatokat teljesen le fogja fedni az állam által biztosított pénz. Az év végi támogatás döntő részt a fejlesztések céljára érkezett, főleg olyanokra, amelyeket évek óta görget maga előtt a képviselő-testület. Ilyen a nagyon rossz állapotban lévő Malomárok-híd felújítás (a statikus szerint éppen, hogy csak rá lehet menni), vagy a Dr. Ambró Gyula utcában a talajvíz csökkentésének megoldása. De a legnagyobb tétel az egészségház amely 140 M Ft-tal lett kiegészítve, mert különben nem tudná a város ezt létrehozni. Ő pozitívumnak tartja, hogy ezt sikerült elfogadtatni a kormányzattal és furcsálja, ha valaki nehezményezi. A rezsicsökkentéssel együtt a kommunális adó csökkentése is hozzájárul a lakosság terheinek a csökkentéséhez.

Giczy József a 80 év feletti, nehéz sorban élő, egyedül élő kőszegiek nevében tette meg a javaslatát.

Huber László szerint a szándék, a cél érthető és méltányolható. Sajnos a pénzügyi bizottság nem döntött róla, mert – mint kiderült – a képviselő úr a humánerőforrás bizottság ülésén tette meg a javaslatát.

Simonits Zsolt is úgy véli, hogy talán már a költségvetés tárgyalásakor kellett volna ezzel a módosító javaslattal élni, de mivel pénzügyi kihatása van, a bizottságuknak tárgyalnia kellett volna.

Huber László hozzáfűzi, hogy a kiértesítések elkészítése folyamatban van, csak a képviselő-testület döntésére várnak. Az újabb módosítás, újabb értesítést jelentene. Adócsökkentést bármikor el lehet rendelni, emelést viszont csak év elején.

Mezei Virág pedig azt fűzi hozzá, hogy az említett 190 főből 69 személy eleve csak a felét fizeti az adónak, mert akinek kevés a jövedelme, az 50%-os kedvezményben részesülhet.

[Váradi Szilárd megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 11 fő lett.]

Végül a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja a rendelettervezet előterjesztett formáját. A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló
35/2012. (XII.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)


A 4. napirendi pont tárgyalása:

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Dr. Nagy Edina aljegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy több változás is indokolja az SZMSZ módosítását. Az alaptevékenységek besorolását eddig biztosító államháztartási szakfeladatok helyett kormányzati funkció kódokat kell alkalmazni, továbbá a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások is indokolják. Végül azt is törölni kell a rendeletben, mely szerint meghatározott számú választópolgár népi kezdeményezést nyújthasson be a polgármesternek. A népi kezdeményezés helyett az európai polgári kezdeményezés intézményét vezeti be a törvény, ezért az SZMSZ 65. §-át hatályon kívül kell helyezni.

Hozzászólások:

Simonits Zsolt a pénzügyi bizottság véleményét ismerteti. A bizottság vita nélkül elfogadásra ajánlotta a rendeletmódosítást.

A képviselő-testület 11 igen az alábbi rendeletet alkotja:

Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról


(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

Az 5. napirendi pont tárgyalása:

A helyi sportélet támogatásáról szóló 13/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Szabó Marianna ügyintéző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az eltelt időszakban több jogszabály – köznevelés szabályozása, közigazgatásban bekövetkezett változások, sporttörvény módosításai – jelentős és erre a területre is kiható módosulása miatt vált szükségessé a sport rendelet felülvizsgálatának elvégzése. Napirenden van a rendelettel szorosan összefüggő sportkoncepció felülvizsgálata is, de az a szélesebb skálájú egyeztetések szükségessége miatt egy későbbi időpontban kerül a képviselő-testület elé.

Hozzászólások:

Simonits Zsolt jelzi, hogy a pénzügyi bizottság elfogadásra ajánlotta a rendelet módosítását.

Dr. Mátrai István elmondja, hogy természetesen a humánerőforrás bizottság is támogatta az előterjesztést, köszönik Szabó Mariann sporttal kapcsolatos munkáját. Annyi megjegyzése lenne, hogy a 7. § (2) bekezdésében is a megfelelő bizottsági nevet kellene szerepeltetni.

Szabó Mariann jelzi, hogy az a szakasz a rendelettervezet szerint hatályon kívül lesz helyezve.

Bánó Zoltán a nagy közérdeklődésre számot tartó kőszegi uszoda és helyzetéről ad tájékoztatást a képviselő-testületnek. A képviselők is megerősíthetik, hogy bebizonyosodott az elmúlt egy évben: a tankerület jó gazdája lett az uszodának. A létesítmény zökkenőmentesen üzemel, a kihasználtsága pedig egyre nő az iskolai testnevelés vonatkozásában. Viszont súlyos gond, hogy az egyéb látogatók száma nagyon alacsony. Ezt már tavasszal el kezdték számolni. A bérletes és a fizető vendégek száma szinte a napi 20 fő alatt van, sőt, sokszor még a 10-et sem éri el. Ez elszomorító, mert sokkal jobban ki lehetne használni az uszodát. Mivel ez a tevékenység sem alapfeladata a tankerületnek, ha ez a helyzet nem változik, akkor kénytelen lesz a fenntartási költségekhez támogatásért a polgármester úron keresztül a képviselő-testülethez fordulni. Ennek hiányában ugyanis elképzelhető, hogy visszalépést kell eszközölni. A diákok tekintetében nagy a kihasználtság: minden iskola részt vesz az úszásoktatásban és a tanórán kívüli foglalkozásokban. Reggel 8-tól délután 4-ig telített az uszoda. Az egyéb, nem iskolai foglalkozásokért is fizetnek az egyesületek. Nem tett jót a forgalomnak bizonyára az sem, hogy tavaly szeptember 1-től az uszoda büféjében az alkoholtartalmú italok árusítását megtiltották, de ez oktatási intézmény, nem lehet ezt megengedni.
Bízik abban, hogy a képviselő-testülettel sikerül majd közösen jó megoldást találni.

Huber László egyetért azzal, hogy ez a kérés a lakosság azon része miatt vetődik fel, aki igényt tart az uszodára, továbbá természetesen az idegenforgalom miatt. Ha az igazgató úr elküldi a megkeresését, meg fogják vizsgálni, miben tud az önkormányzat segíteni, hogy visszalépés ne legyen. Az nagyon örvendetes, hogy az iskolai úszás ennyire „felpörgött”, mert ez a gyerekeknek nagyon fontos. Nem szabad elfelejteni az uszoda gyógyterápiás célját sem, hiszen alapvetően ezért létesült, ezt is ki kell használni.

Kiss Zoltán is egyetért azzal, hogy a forgalom csökkenés valóban tragikus, amióta a büfében nem árulnak alkoholt. Viszont sokan panaszkodnak arra, hogy az esti 6 órai edzések ¾ 7-ig tartanak, és utána már csak ¾ óra áll rendelkezésére a vendégeknek, ennyi időre pedig nem érdemes jegyet váltani.

Huber László szerint sem igazán szerencsés ez a nyitva tartás annak aki csak este ér rá uszodába menni. Egy kör reggel szeret menni, egy másik kör pedig este. A nyitvatartásban az egyensúlyt meg kell találni, bár az érthető, hogy a hosszabb nyitva tartás megemeli a költségeket. Aki szeretne az úszással együtt szaunázni is, azt külön meg kell fizetni, a kettő együtt nem is olcsó. Összetett tehát ez a probléma, de megoldást kell majd rá találni.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester tájékoztatja még a képviselő-testületet, hogy elsőként március 10-én lesz egy megbeszélés a sportkoncepció tárgyában, ahova Kőszeg valamennyi sporttal érintett szervezetét, a szakosztályokat, az iskolákat várják.

Végül a képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a helyi sportélet támogatásáról szóló
13/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)


A 6. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Sportklubbal kötött Középtávú Támogatási Megállapodás, valamint Ingatlanhasznosítási Szerződés felülvizsgálatáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Dr. Zalán Gábor jegyző szóbeli kiegészítésében elmondja: ugyancsak a február 6-i képviselő-testületi ülésen kapták feladatul, hogy terjesszék elő a Kőszegi Sportklubbal kötött megállapodások felülvizsgálatát és a közpénzek, illetve a szakosztályokkal szigorúbb elszámolását írják elő számukra. Ezeket a szabályokat az anyag mellékletébe beépítették.
Tegnap kapta meg az egyesület elnökétől a Szombathelyi Törvényszék végzését (jegyzőkönyvhöz csatolva), amely szerint nyilvántartásba vették a Kőszegi Sportegyesület új nevét, ami ismét a régi, a több mint 100 éves Kőszegi Sportegyesület lett. Javasolja, hogy a képviselő-testület már ezen a régi-új néven fogadja el a megállapodásokat, mert akkor nem kell ez miatt a dokumentumokat módosítani.

Kérdések és hozzászólások:

Dr. Mátrai István elmondja, hogy nagyon hosszúra sikerült ez a napirend, mivel a bizottsági ülésen jelen volt Őri Gábor megbízásából Dr. Őri-Horváth Andrea is, aki ecsetelte a KSK működésének visszásságait, amit a másik fél (a KSK elnöke) nem tudott cáfolni, mivel nem volt jelen. Ezt a vitát ő most nem szeretné ecsetelni, de az felmerült a bizottsági tagokban, hogy szabad-e a városnak közpénzt átutalni egy ilyen, rendezetlennek tűnő egyesület részére. A jegyző úr végül is felhívta a figyelmet a középtávú megállapodás 12. pontjára, amely szerint bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel a megállapodást felmondani. Ez a garancia arra, hogy ha bármilyen probléma adódik, a város lépni tudjon. Az biztos, hogy ennek a belső vitának nem lehet az az eredménye, hogy a sportolók ne kapják meg az önkormányzati támogatást.
A bizottság végül 6 igen, 2 nem szavazati aránnyal elfogadták az előterjesztést.

Simonits Zsolt elmondja, hogy a pénzügyi bizottság ülésén részt vett Kenyeri András, akinek a megállapodás tervezet 3. pontjával kapcsolatban voltak értelmezési problémái. Ezt sikerült tisztázni, így a középtávú megállapodással és az ingatlanhasználati szerződéssel kapcsolatban is konszenzus alakult ki, a bizottság elfogadásra ajánlotta.

Rába László kérdezi, hogy dr. Őri-Horváth Andrea milyen minőségben szólalt fel az ülésen? Jogi képviselőként, vagy hozzátartozóként?

Dr. Mátrai István szerint a bizottsági ülések nyilvánosak, bárki elmondhatja a véleményét.

Gyarmati Kálmán szerint nem is a megállapodásról volt szó, mert dr. Őri-Horváth Andrea panasznapot tartott, amit az elnök úrnak nem is szabadott volna engednie, meg kellett volna a szót vonni tőle. Az egyesületnek magának kell a belső problémáit megoldania, ráadásul a másik fél valóban nem volt ott.
Ő a hivatalt annyiban tartja hibásnak, hogy amikor a KSK nem tudott elszámolni, szankcionálni kellett volna.

Dr. Zalán Gábor szerint a civil szabályzat és a megkötött támogatási szerződések alapján a KSK mindig elszámolt, aminek a jóváhagyása egyébként bizottsági hatáskör. Most a hivatal arra kapott feladatot, hogy ezt az elszámolást még szigorúbban szabályozzák le.

Gyarmati Kálmán azért emlékszik olyan esetre, amikor a KSK azért nem tudott elszámolni, mert azt mondta, hogy beteg volt a könyvelője.

Dr. Mátrai István egyetért ezzel, ő is jól emlékszik erre, de aztán végül a bizottság mindig elfogadta az elszámolásokat, nem szabad tehát a hivatalra adni ezt a dolgot. Azt elismeri, hogy az ő ülésvezetői „gyengesége” miatt volt a hosszadalmas vita.

Kiss Péter kérdezi, hogy a KSE jogutóda lesz-e a jelenlegi KSK-nak?

Dr. Zalán Gábor tisztázza, hogy az egyesületben nincs változás: ugyanaz a szervezet, csak a nevet változatták meg.

Giczy József a bizottsági ülésen az egyik tag volt, aki nemmel szavazott, pedig mindenki tudja, hogy ő hosszú évek óta támogatja a sportot. Dr. Őri-Horváth Andrea jelenléte a bizottsági ülésen őt is meglepte, és nagyon elgondolkodató volt, amit felolvasott. Sajnálatos, hogy a KSK elnöke jelenleg nincs itt. Valóban folyik eljárás a KSK ellen. Azért aggasztó ez, mert valóban a képviselő-testület adja a támogatást az egyesület működéséhez. Amíg nem tisztázódnak a körülmények, addig kockázatos velük megállapodást kötni, ezért ő az előterjesztést nem tudja támogatni.

Rába László kérdezi, hogy mi volt az indoka a névváltozatásnak, amikor néhány éve éppen ők változatták meg?

Huber László szerint nyilván az, hogy a régi, az 1912-es nevet ismét felvegye az egyesület. Erről szabályosan döntöttek, minden előírásnak megfelelnek, a törvényszék pedig be is jegyezte. A lényeg az, hogy ezzel a két dokumentummal még szigorúbb elszámoltatás valósuljon meg, sőt a szakosztályoknak való felbontást is be kell a vezetőségnek mutatni. Nem véletlen ez, hiszen ez a sportegyesület a natúrpark mellett a legnagyobb önkormányzati támogatottságú civil szervezet.

További észrevétel nem hangzik el, így a képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:


25/2014. (II. 27.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesülettel kötendő Középtávú Támogatási Megállapodást, valamint az ahhoz kapcsolódó Ingatlanhasznosítási Szerződést jelen határozat 1. és 2. mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és a szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A 7. napirendi pont tárgyalása:

A települési értéktár Szervezeti és Működési Szabályzatának és munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Révész József múzeumigazgató szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy amikor a képviselő-testület az értéktárról döntött, akkor azt is előírta, hogy a múzeum alapító okirata is legyen e tekintetben módosítva. Azóta bevezették a kormányzati funkciókat, és ennek okán nem kell az alapító okiratot most módosítani.

Hozzászólások:

Dr. Mátrai István jelzi, hogy a humánerőforrás bizottság egyhangúan ajánlotta elfogadásra a települési értéktár SZMSZ-ét. A testület jelenlegi tagjai mind elkötelezett és hozzáértő személyek. Volt a bizottságnak az anyagiakkal kapcsolatos kérdése is, de erre választ kaptak.


Simonits Zsolt elmondja, hogy a pénzügyi bizottság vita nélkül, szintén egyhangúan ajánlotta elfogadásra az anyagot.

Huber László hozzáfűzi még a következőket: Halász János államtitkár úr bejelentette, hogy a kőszegi múzeum 2,5 M Ft plusz támogatást kapott a kulturális tárcától, ami azt bizonyítja, hogy elismerik az itt folyó munkát és továbbra is számítanak a kőszegi múzeumra.

A képviselő-testület további vita nélkül, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


26/2014. (II. 27.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Települési Értéktár Testület Szervezeti és Működési Szabályzatát és 2014. évi munkatervét jóváhagyólag tudomásul veszi.

Felelős: Révész József múzeumigazgató.
Határidő: azonnal.


A 8. napirendi pont tárgyalása:

Az egészségház melletti, 2975/94 hrsz-ú terület megosztásáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy ez az az előterjesztés, ami bizottsági ülés napirendjén szerepelt, de aztán mégsem kerül megtárgyalásra, át lett dolgozva.
Az egészségház építésével kapcsolatos telekosztásról van szó, amelyben benne van a leendő gyógyszertár és más célra hasznosítható terület is.

Az anyaggal kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzik el, így a képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


27/2014. (II. 27.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 2975/94 hrszú ingatlan mellékelt tervezet szerinti megosztását.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: értelemszerű.


A 9. napirendi pont tárgyalása:

Az egészségház építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Az előkészítő munkacsoport vezetője helyett Németh Ildikó, a munkacsoport tagja van jelen, ő tesz szóbeli kiegészítést. Lezajlott az egészségház építés közbeszerzési eljárása, amelyre 4 ajánlat érkezett. Az átvizsgálást követően hiánypótlásra kellett felhívni az ajánlattevőket. Ezután a tartalmi-formai átvizsgálás következett, amelynek keretében megállapították, hogy 3 ajánlat felel meg a kiírásnak. Egy ajánlattevőt (Tender Kft. ) ki kell zárni, mert nem felel meg a feltételeknek.
Megállapították azt is, hogy összességében a legjobb ajánlatot a ZÁÉV Zrt. és Z-PANNON Kft. közös ajánlattevő tette, így őt javasolják nyertesnek kihirdetni.

Hozzászólások:

Keszei Balázs tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ugyanez a cégcsoport nyerte annak idején a kollégium felújítását is. Volt ugyan a kivitelezésben egy kis csúszás – mivel télre húzódott a munkák jó része – de ő biztos benne, hogy szigorú műszaki ellenőrzéssel együtt jó minőségű munkát fognak végezni.

Huber László szerint az is szerencsés hogy ez egyúttal olyan ajánlattevő is, aki pénzügyileg belefér az önkormányzat keretébe, sőt, 10 M Ft-tal alatta is van. Különben eredménytelennek kellene nyilvánítani az eljárást, mint majd szükség lesz a vár esetében is.

[Giczy József és Rába László képviselők elhagyták az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 9 főre csökkent.]

Dr. Mátrai István ismét felhívja a figyelmet arra, hogy az északi városrészen lakóknak nagyon messze lesz az új egészségház, ezért a helyi buszközlekedést majd meg kell oldani. Remélhetőleg a kivitelező megoldja buszmegálló építését is.

Huber László jelzi, hogy ez ennek most nem része, ezt a problémát máshogyan kell majd megoldani. Egyébként annak idején volt több helyszín is az egészségház megépítésére, amelyek közül a jelenlegi helyszín lett kiválasztva.

Szóba kerül még a kivitelezés határideje, remélhetőleg a vállalt határidőt tartani tudja.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester pontonként bocsátja szavazásra a határozati javaslatot. Mindhárom pontot a képviselő-testület 9-9-9 igen szavazattal fogadja el, így az alábbi határozat született:


28/2014. (II. 27.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a NYDOP-5.2.1/A-12-2012-0001 pályázat keretében megvalósuló egészségház építése tárgyú közbeszerzési eljárás során az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja:
Ajánlattevő neve: Tender Kft
Ajánlattevő címe: 9700 Szombathely, Szófia u. 20.
Indoka, mert a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján az ajánlattevő egyrészt nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, és egyéb módon sem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete kihirdeti a NYDOP-5.2.1/A-12-2012-0001 pályázat keretében megvalósuló egészségház építése tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesét:
Ajánlattevő neve: ZÁÉV Zrt. és Z-PANNON Kft. közös ajánlattevő
Ajánlattevő címe: 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.
Nettó ajánlati ár: 231.800.000,- Ft
Az előírtnál kedvezőbb befejezési határidő: 60 nap
Késedelmi kötbér mértéke: 0,75 %
12 hónapon túl vállalt jótállási garancia időtartama: 48 hónap
Indoka, mert az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette.

3. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a NYDOP-5.2.1/A-12-2012-0001 pályázat keretében megvalósuló egészségház építése tárgyú közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződésének aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


Mivel az ülésre még nem érkezett meg Kovács István igazgató, aki a 10., a 11. és a 12. napirendi pont előterjesztője, a képviselő-testület a 13. napirend megtárgyalásával folytatja a munkát.
A 13. napirendi pont tárgyalása:

A központi orvosi ügyelet (Kőszeg, Munkácsy M. u. 17.) helyiséghasználatára kötött megállapodás megszüntetésére vonatkozó előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető szóbeli kiegészítésében arra utal, hogy megtörtént az új orvosi ügyelet átadása, így a továbbiakban nincs szükség az eddig használt helyiségcsoportra, a megállapodást hatályon kívül lehet helyezni.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


29/2014. (II. 27.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Pusztai Eü. Bt. között 2012. szeptember 1-jén létrejött, a központi orvosi ügyelet helyiségei használatról és azok fenntartási költségei viseléséről szóló megállapodást – a határozat melléklete szerinti formában – 2014. március 1-jei hatállyal, közös megegyezéssel megszünteti, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A 14. napirendi pont tárgyalása:

A Jézus Szíve Templom lépcső felújításához többlettámogatásról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető szóbeli kiegészítést tesz. A tavalyi évben 4 M Ft támogatást biztosított a képviselő-testület a Jézus Szíve Plébániatemplom előtti lépcső felújításához. Mivel az előkészítő munkálatok nagyon elhúzódtak, főleg a régészeti kutatás miatt, a plébános úr azt kérte, hogy az önkormányzat + 1 M Ft támogatást biztosítson még a felújításhoz.

Hozzászólások:

Simonits Zsolt jelzi, hogy a pénzügyi bizottság a fejlesztési tartalék terhére javasolja elfogadni az összeg biztosítását.

[Az ülésterembe visszaérkezett Giczy József és Rába László, így a képviselő-testület létszáma ismét 11 fő.]

Dr. Mátrai István szerint mindenki már nagyon várja, hogy elkészüljön a lépcső. Az viszont nagyon sajnálatos, hogy a régészeti feltárás elhúzódása mindig a városnak kerül a pénzébe.

Huber László úgy véli, hogy a plusz támogatás kérés nem biztos, hogy ezzel van összefüggésben. A plébános úr a levelében azt írta, hogy kevesebb pályázati támogatást kapott a vártnál. Egyébként szerinte a határozati javaslat 2. pontjának utolsó bekezdése félreérthetően tartalmazza az összeget. 18 M Ft-ba kerül a lépcső felújítás, abból 4 M Ft-ot nyert az egyházközség pályázaton, az önkormányzat támogatása pedig 4+1 M Ft. A fennmaradó 9 M Ft pedig a saját rész. Ezt tehát pontosítani kell.

Ezzel a változatással szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a képviselő-testület pedig 11 igen szavazattal jóvá is hagyja azt.


30/2014. (II. 27.)
képviselő-testületi határozat

I. Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Jézus Szíve Plébániatemplom kültéri lépcsőzete felújítására a 2014. évi költségvetés tartalékkerete terhére 1.000.000 Ft vissza nem térítendő többlettámogatást nyújt.

II. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2013. (III. 28.) számú határozatával jóváhagyott a közte és a Római Katolikus Plébánia Hivatal között a Jézus Szíve Plébániatemplom kültéri lépcsőzete felújításáról köttetett támogatási szerződés bevezető, valamint 1. pontját az alábbiak szerint módosítja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására:

„A Támogató a Fő téren található, a történelmi belváros meghatározó műemléke előtt elhelyezkedő lépcsőzet (Kőszeg 3432 hrsz.) felújításának támogatása érdekében a Támogatott részére 5 000 000,- Ft, azaz ötmillió forint, egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2014. évben az 5/2014. (II. 7.) sz. költségvetési rendeletben szereplő 5. sz. melléklet 8. pontja, valamint a tartalékkeret terhére az alábbi feltételek mellett:
1. Felek rögzítik, hogy a beruházás várható összköltsége 18.000.000,- Ft, melyet Támogatott pályázati és önkormányzati támogatásból, valamint saját forrásból biztosít.”

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.

A határozat meghozatala után Váradi Szilárd (aki a kőszegi egyházközség képviselő-testületének vezetője is) jelzi, hogy két héten belül megkezdődik a munka, amit május 31-ig be kell fejezni.
Keszei Balázs kéri, hogy az egyházközség fokozattan figyeljen az önkormányzat értékeinek a megvédésére, a károkok megelőzésére. Nyilván nagy gépekkel fognak a díszburkolaton közlekedni.
Váradi Szilárd elmondja, hogy a templom előtti tér védőburkolattal lett ellátva, erről már gondoskodott az egyházközség.
Huber László javasolja, hogy a munkaterület megkezdése előtt mindent rögzítsenek pontosan – fényképekkel is – és utána nem merülhet fel vita, hogy mi, mikor rongálódott meg.


A 15. napirendi pont tárgyalása:

Az ISES Alapítvánnyal kötött megállapodás módosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Huber László szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a kőszegi intézményben újabb képzés indul a Pannon Egyetem részéről, amely telephelyet is létesített Kőszegen. Ez márciustól lesz aktuális és ennek érdekében szükség van arra a 21 m2-es (1 szoba+fürdő) helyiségre is, amit eddig vendéglakásként hasznosított az önkormányzat. Ennek a rendelkezésre bocsátásához azt a 4 oldalú megállapodást kell módosítani, amit a képviselő-testület 2005-ben fogadott el. Ez a lakás is része az egész háznak, amit az önkormányzat 25 évre használatba adott az ISES Alapítványnak. Jelenleg vannak bizonyos eszközök a ház másik részén tárolnak és ezek elhelyezésére kellene a lakást biztosítani.

Kérdések és hozzászólások:

Simonits Zsolt elmondja, hogy a pénzügyi bizottság ülésén az előterjesztés 6 nem, 1 igen szavazatot kapott, tehát a bizottság nem támogatta. Ennek az volt az oka, hogy a bizottság nem volt tisztában azzal, hogy a professzor úr milyen célra kéri a lakást. Egyébként volt egy módosító indítvány is: az, hogy amennyiben a kérését elfogadja a képviselő-testület, akkor a lakást határozott időre, 1 évre adja oda a az önkormányzat és utána legyen felülvizsgálva.
A bizottsági ülésen felmerült még, hogy a professzor úr képviselő-testület felé történő beszámolója – amit már korábban megígért – mikor kerül sorra.

Huber László jelzi, hogy a professzor úr azt ígérte, ha személyesen nem tud eljönni az ülésre, akkor helyettest mindenképpen küld majd, de senki sincs itt az ISES Alapítványtól. Azzal mindenki tisztában van talán, hogy Miszlivetsz professzor úr lett megbízva a „Kreatív város-fenntartható vidék a Nyugat-Pannon régióban” azaz a „KRAFT” néven ismert, kormányzati támogatással készülő regionális fejlesztési koncepció koordinálásával, amelynek tanulmányterve várhatóan március végére készül el. Ez lesz a váza annak, hogy mely ingatlanok, milyen ütemezésben kapnak szerepet ebben a programban. Ha vannak is szkeptikusok e kérdésben, mindenképpen meg kell előlegezni a professzor úrnak azt a bizalmaz, amit a Kormány is megadott neki. Ez a mintaprojekt Kőszeg nagyívű fejlesztését célozza meg, szerinte a képviselő-testület kötelessége, hogy ezt segítse, hiszen ez lehet a város egyik legnagyobb esélye az előbbre jutásban. Az iparfejlesztésben sajnos nem igazán lehet bízni. Vannak ugyanis olyan patinás ingatlanok a városban (volt Balog iskola, volt tiszti üdülő, volt MÁV árvaház, vagy a bencés székház, amelyek e program révén funkciót kaphatnának. Ez persze nem mehet másként, mint kiemelt nemzeti tervként, hiszen milliárdokról van szó. Kormánydöntés kellett a jóváhagyásához és azt meg is hozták. Április végére elkészül a tanulmányterv és hozzá rendelik a pénzügyi forrásokat is.
Ehhez képest ez az eddig lakásként használt helyiség bagatell kérdés. Sőt, szó volt arról is, hogy két további, nagyon rossz állapotban lévő önkormányzati vendéglakás felújítását is ebbe a projektbe beépítik önkormányzati pénz nélkül.

Rába László információja szerint a professzor úrnak van még egy lakása itt Kőszegen amit még Kuntner Ferenc polgármestersége alatt kapott. Arról volt szó a bizottsági ülésen, hogy ezt kideríti a hivatal máig. Neki melegség önti el ugyan a szívét, amikor beér Kőszeg határába, mert az van kiírva, hogy „egyetemi város”, de hogy mit hozott ez a városnak, azt nem tudja. Azt igen, hogy mit vitt. Mert évek óta egyetemistákat nem látni a városban, néha egy-egy harmadik országból származó, színes bőrű fiatalt.
Azzal pedig egyáltalán nem tud egyet érteni, hogy Miszlivetz professzor úr kezébe adták a fejlesztéseket, mert ő úgy érzi, hogy megszűnt ezzel az önkormányzatiság. Mert egy település választott képviselő-testülete nem döntheti el, hogy merre menjen a város fejlődése? A mélyen tisztelt professzor úr kezébe fogják adni a 10 milliárdot és hogy Kőszeg fejlődése milyen irányba menjen el? Erről a képviselő-testület nem is tárgyalt. Jó dolog a 10 milliárd, de ha a polgármesternek, az alpolgármesternek, a jegyzőnek és a képviselő-testületnek nincsen beleszólása, akkor tényleg megszűnt az önkormányzatiság. Ő ezen el van szörnyülködve.
Sajnálatos, hogy most raktározás céljára kell egy lakást feláldozni a professzor úrnak, amikor van is neki, meg még két másik önkormányzatit fel is újít.

Huber László kiemeli, hogy nem hagyományos értelemben vett egyetemi oktatás folyik Kőszegen. A korábbban, a Corvinus Egyetemmel kötött megállapodás alapján 2 képzés folyik itt: az „Európa tanulmányok” és a „kulturális örökség menedzsment” oktatás. Ezek évente mintegy 20-30 főt jelentenek. Olyan személyekről van szó, akik New Yorkban, Brüsszelben vagy más városokban diplomáztak, de valamilyen oknál fogva szükségük van erre a másodképzésre. Nem tinédzserekre kell tehát gondolni, de nekik is el kell jönniük Kőszegre és a professzoroknak is. És aki idejön Kőszegre, az meg is szereti a várost. Ezek az emberek a legjobb népszerűsítői a városnak, rajtuk keresztül már többen kerültek kapcsolatba Kőszeggel. És ha kiteljesedik az egyetemi képzés, ha megvalósul ez a nemzeti fejlesztési terv, akkor nem a város dönt erről, hanem kiemelt módon a Kormány – mert neki van ebben kompetenciája – és a pénzt is a Kormány biztosítja hozzá. Azok az ingatlanok, amelyek nagyrészt szóba jöttek, azok nem önkormányzati, hanem egyházi, magán és állami tulajdonban vannak ugyan, de minden tekintetben Kőszeget szolgálják, ha megvalósulnak az elképzelések.
Rába László hozzászólása számára már-már a demagógia határát súrolta, de ez látásmód kérdése. Szó sincs a demokrácia csorbításáról, de ez a folyamat csak így valósulhat meg. Természetesen a város partnersége elengedhetetlen és lesznek is még konkrét megállapodások.
Korábban a képviselő-testület az egész Európa-Házat odaadta az ISES Alapítványnak – ennek a kis résznek a kivételével. Most ezt kéri a professzor úr, mert szükség van rá a kibővült munkájuk miatt. Nem tudja, milyen lakást említett a képviselő úr, mert az egész épület egy társasház, ahol több lakás van még az udvaron. Ami az önkormányzaté volt, azt adta át a képviselő-testület ingyenes használatba.

Kiss Zoltán úgy látja, hogy azért van igazság abban, amit Rába László képviselő mondott. Amikor a professzor úr legutóbb kölcsön kért a várostól, akkor ő azt meg sem szavazta.
A KRAFT-ot viszont most távlatilag reménykeltő vállalkozásként kellene felfognia a képviselő-testületnek. A nemzetgazdasági miniszternek április 30-ig kell kidolgoznia erre a forrásokat, amelyek uniós és kormányzati pénzeszközökből fognak állni. Nagyon jó az ár-érték arány ebben a dologban és azt azért látni kell, hogy a 10 milliárdos program Kőszegre kerülésében mégiscsak volt szerepe a professzor úrnak. Ez a 21 m2-es lakás is ezt szolgálja. Gyakorlatilag a professzor úr adja az elképzeléseket, a Kormány pedig hozzárendeli az összeget.

Huber László úgy véli, hogy ez a lakásügy gesztusértékű döntés lenne, mert ha a képviselő-testület nem fogadja el, akkor az azt jelentené, hogy nem szándékozik az együttműködésben részt venni. De ez még nem a „KRAFT” része, ez még a Pannon Egyetemmel kötött megállapodásból adódott feladatokhoz kell.

Dr. Mátrai István azt nem érzi, hogy a képviselő-testület kompetenciája csorbulna azáltal, ha kormányzati támogatással megvalósul egy fejlesztési elképzelés. Viszont ez csak a város adottságainak megfelelő lehet. Az eddigi, funkció nélküli épületek hasznosítva lennének.
Kőszeg város szemével viszont az elég sértő, hogy a professzor úrtól e kérdésben másfél soros levél érkezik. Neki is minden tisztelete a professzor úré a tekintetben, hogy milyen eredményeket „tiport ki”, de ahogyan kéri ezt a lakást, azért az Kőszeg városára sértő. Ha raktárként akarja használni, akkor azért kár feláldozni egy lakást, lehet, hogy máshol is meg lehetne oldani ezt a gondját.
Kérdés, hogy ezt a vendéglakást a hivatal mennyire használta ki?

Dr. Zalán Gábor elmondja, hogy ez a lakást a hivatal csereüdültetésének részeként vendéglakásként használták. Nem volt állandóan kihasználva, mert a másik kettő vendéglakás komfortosabbak, mint ez, de főleg nyáron, a nagyrendezvények idején mindig volt benne vendég. A jövőben meg fogják oldani, hogy e nélkül is zökkenőmentes legyen a csereüdültetés.

Keszei Balázs kérdezi, hogy az utolsó hitel, amit a képviselő-testület az alapítvány számára nyújtott, annak mikor jár le a visszafizetési határideje?

Dr. Zalán Gábor szerint 2014. december 31-én és 5 M Ft visszafizetendő támogatásról van szó.

Táncsics András volt az a pénzügyi bizottság ülésén, aki javasolta, hogy 1 év határozott időre biztosítsa a lakás használatát a képviselő-testület. Ő ezt most itt is megteszi azzal, hogy adott esetben ez a használat meghosszabbítható legyen.
Javasolja továbbá, hogy az alapítvány a 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját a képviselő-testület felé az áprilisi ülésre nyújtsa be.

[Gyarmati Kálmán elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 10 főre csökkent.]

Rába László kiemeli: ő nem annak van ellenére, hogy 10 milliárd Ft jöjjön ide a városba, de ennek az egész működését nem látja. Sokkal inkább a munkahelyteremtésre kellene pénzeszközöket áldozni, mert folyamatosan kevesebb a munkahely a városban. Ha az embereknek lenne állása, jövedelme, lenne iparűzési adó, az hozna valódi fejlődést. A demagógia vádjához pedig csak annyit: amikor a Bálházzal (Kocsis Józseffel) kapcsolatos tervekről vagy a bioetanol üzem építéséről volt szó, azokat ő egyedül nem szavazta meg – és neki lett igaza.

Huber László szerint akkor a képviselő úr elmondhatja magáról, hogy meg sem próbálta, ellentétben a képviselő-testület többségével.
Végül – mivel további észrevétel nem hangzik el – elsőként Táncsics András módosító indítványait bocsátja szavazásra.
Azzal, hogy a lakás határozott időre, 2014. március 1-től legyen az alapítvány rendelkezésére bocsátva 8 képviselő ért egyet, 2 pedig ellenzi.
Végül a polgármester szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy az alapítvány a 2014. áprilisi rendes ülésre nyújtsa be a 2013. évi tevékenységről szóló tájékoztatóját a képviselő-testület felé.
A képviselő-testület szintén 8 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:


31/2014. (II. 27.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány részére 2014. március 1-től kezdődően 1 év határozott időtartamra ingyenesen használatba adja a Kőszeg, Chernel u. 14. fszt. 2. sz. alatti, 1837/A/2 hrsz-ú 21 m2 nagyságú lakást.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészített – 2005. augusztus 26-án kelt megállapodásra épülő – szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: értelemszerű.
3. A képviselő-testület felkéri Prof. Dr. Miszlivetz Ferencet, az alapítvány igazgatóját, hogy készítsen tájékoztatót az alapítvány Kőszegen, a 2013. évben végzett tevékenységéről és azt a képviselő-testület 2014. áprilisi ülésére nyújtsa be.

Felelős: Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc igazgató.
Határidő: értelemszerű.

[Gyarmati Kálmán visszatért az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma ismét 11 fő lett.]


A 16. napirendi pont tárgyalása:

A levéltár ingyenes raktárhasználatával kapcsolatos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a képviselő-testület egy éves időszakokra szokta biztosítani a kőszegi levéltár részére a raktárhelyiséget és ez a harmadik ilyen alkalom.

Hozzászólások:

Simonits Zsolt jelzi, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést elfogadásra ajánlotta.

Keszei Balázs úgy véli, hogy a városnak fontos int