2023. Április 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Az önkormányzatok 2023. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása.
3. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat megemelése NEAK többlettámogatásra vonatkozóan.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása a ”Mert kell egy hely” című pályázatra kapott támogatásra vonatkozóan.
5. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendkívüli előterjesztés).
6. - Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap elmúlt évi munkájáról.
7. - Beszámoló a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2022. évi szakmai munkájáról.
8. - Beszámoló a 2022. évben végzett gyermekvédelmi munkáról.
9. - A felnőtt háziorvosi szerződések felülvizsgálata.
10. - A 2022. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
11. - Az önkormányzat tulajdonában lévő LLY-346 és JWL-470 forgalmi rendszámú gépjárművek használatával kapcsolatos döntések.
12. - A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár intézményvezetői pályázatának elbírálása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
Szám: K/684-5/2023.M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2023. április 27-én (csütörtökön)
9 órakor

a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Előterjesztő: Maxim László r. alezredes, kapitányságvezető.

2. Az önkormányzatok 2023. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

3. Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat megemelése NEAK többlettámogatásra vonatkozóan.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

4. Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása a ”Mert kell egy hely” című pályázatra kapott támogatásra vonatkozóan.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

5. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendkívüli előterjesztés).
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

6. Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap elmúlt évi munkájáról.
Előterjesztő: Pócza Zoltán felelős kiadó, Kámán Zoltán felelős szerkesztő.

7. Beszámoló a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2022. évi szakmai munkájáról.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.

8. Beszámoló a 2022. évben végzett gyermekvédelmi munkáról.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

9. A felnőtt háziorvosi szerződések felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

10. A 2022. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.

11. Az önkormányzat tulajdonában lévő LLY-346 és JWL-470 forgalmi rendszámú gépjárművek használatával kapcsolatos döntések.
Előadó a polgármester nevében: dr. Zalán Gábor jegyző.

12. A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár intézményvezetői pályázatának elbírálása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

A nyilvános ülés napirendjének megtárgyalása után:
Képviselői felvilágosítás kérés, közérdekű bejelentések, javaslatok.

Zárt ülés keretében:
1. Bírósági ülnökök megválasztása.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.

Kőszeg, 2023. április 21.

Básthy Béla s. k.
polgármester