2020. Június 25., Csütörtök, 13:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Köznevelési szerződések módosítása.
4. - Házi segítségnyújtásra és étkeztetésre vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítása és szerződéskötés a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó fenntartóval.
5. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának módosítása.
6. - Az Újvárosi Óvoda költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme.
7. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár előirányzat átcsoportosítási kérelme.
8. - Egy mappában a 2020. június 25-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
3. napirendi pont:
Köznevelési szerződések módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, Peresznye, Bozsok, Kőszegszerdahely és Velem községek önkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátást 2017. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig Kőszeg Város Önkormányzatával kötött köznevelési szerződés útján látják el.

Tekintettel arra, hogy Kőszeg Város Polgármestere a 48/2020. (V. 29.) számú határozatával 2020. augusztus 31. napjával a Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő Újvárosi Óvoda beolvadással történő megszűnése mellett döntött, melynek jogutód intézménye a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (korábban Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény), szükségessé vált a köznevelési szerződések fenti változást lekövető módosítása.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2020. június 18.

A polgármester nevében:

Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Horvátzsidány község Önkormányzata, Kiszsidány község Önkormányzata és Ólmod község Önkormányzata között 2017. május 12-én kelt, az óvodai ellátás biztosítására kötött köznevelési szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített, az óvodai ellátás helyéül szolgáló Horvátzsidány, 400 hrsz. alatt felvett, természetben a 9733 Horvátzsidány, Csepregi utca 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó 2019. szeptember 26-án kelt használati jogot alapító szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnalII. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Peresznye község Önkormányzata között 2017. május 12-én kelt, az óvodai ellátás biztosítására kötött köznevelési szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített, az óvodai ellátás helyéül szolgáló Peresznye, 32 hrsz. alatt felvett, természetben a 9734 Peresznye, Hunyadi u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó 2019. szeptember 26-án kelt használati jogot alapító szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnalIII. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Kőszegszerdahely község Önkormányzata és Velem községi Önkormányzat között 2017. május 12-én kelt, az óvodai ellátás biztosítására kötött köznevelési szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített, az óvodai ellátás helyéül szolgáló Velem, 895 hrsz. alatt felvett, természetben a 9726 Velem, Rákóczi utca 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó 2019. szeptember 26-án kelt használati jogot alapító szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnalIV. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Bozsok községi Önkormányzat között 2017. május 12-én kelt, az óvodai ellátás biztosítására – azon gyermekek tekintetében, akiknek a szülei nem akarják vallásilag elkötelezett óvodába járatni gyermeküket – kötött köznevelési szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)