2020. Június 25., Csütörtök, 13:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Köznevelési szerződések módosítása.
4. - Házi segítségnyújtásra és étkeztetésre vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítása és szerződéskötés a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó fenntartóval.
5. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának módosítása.
6. - Az Újvárosi Óvoda költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme.
7. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár előirányzat átcsoportosítási kérelme.
8. - Egy mappában a 2020. június 25-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
7. napirendi pont:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár előirányzat átcsoportosítási kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ezek alapján a Chernel Kálmán Városi Könyvtár, mint költségvetési szerv – vezetőjeként kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a Chernel Kálmán Városi Könyvtárnak az alábbi költségvetési előirányzat átcsoportosításához. A beruházási 2 074 996 Ft előirányzatból 700 000 Ft-ot a felújítási előirányzatra, 1 374 996 Ft-ot a dologi előirányzatra történő átcsoportosítását.


A kérelem indoka:

A Könyvtár 2020.évi költségvetésébe kötelezettséggel terhelt 2019.évi pénzmaradványának felhasználása a tervtől eltérően nem beruházási célú kiadásként valósulna meg teljes mértékben. Ezért a projektekre történő elszámolások teljeskörűsége miatt az előirányzatokat át kell csoportosítani a megvalósíthatóságnak megfelelően. A projektkiadásokat az Intézménynél csak előirányzat átcsoportosítással lehet megtenni. Ezek alapján kérném, hogy az átcsoportosítást engedélyezni szíveskedjen, hogy a szükséges projektkiadásokat megvalósíthassuk.
Ez az átcsoportosítás többletkiadást nem jelentene.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és támogatni szíveskedjen.


Kőszeg, 2020. június 16.

Lajos Tiborné s.k.
intézményvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2020. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi átcsoportosításhoz járul hozzá:
a 2020. évi költségvetésének beruházási előirányzatát 2 074 996 Ft-tal csökkenti, a felújítási előirányzatát 700 000 Ft-tal megemeli és a dologi előirányzatát 1 374 996 Ft-tal megemeli.

Felelős: Lajos Tiborné intézményvezető
Határidő: azonnal