2020. Június 25., Csütörtök, 13:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Köznevelési szerződések módosítása.
4. - Házi segítségnyújtásra és étkeztetésre vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítása és szerződéskötés a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó fenntartóval.
5. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának módosítása.
6. - Az Újvárosi Óvoda költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme.
7. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár előirányzat átcsoportosítási kérelme.
8. - Egy mappában a 2020. június 25-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
6. napirendi pont:
Az Újvárosi Óvoda költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ezek alapján az Újvárosi Óvoda, mint költségvetési szerv – vezetőjeként kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá az Újvárosi Óvoda velemi Tagóvodájának az alábbi költségvetési előirányzat, a dologi előirányzatból 20 000 Ft beruházási előirányzatra történő átcsoportosításához


A kérelem indoka:

Az Óvoda újra indulásakor a gyermekétkeztetést biztosító Just-Food Kft. az ebédet előre csomagoltan szállítja az Intézménybe. Ahhoz, hogy a gyermekek ne hidegen egyék meg az ételt melegítésre van szükség. A velemi tagóvodában nincs micro, ezért ott indokolt ennek a beszerzése. A 2020. évi költségvetésnél nem terveztünk beruházási kiadást az Intézménynél, így a beszerzést csak előirányzat átcsoportosítással lehet megtenni. Ezek alapján kérném, hogy az átcsoportosítást engedélyezni szíveskedjen, hogy a beruházási kiadást megvalósíthassuk.
Ez az átcsoportosítás többletkiadást nem jelentene.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és támogatni szíveskedjen.


Kőszeg, 2020. június 16.

Gyuráczné Kiss Marietta s.k.
intézményvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda velemi tagóvodája 2020. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi átcsoportosításhoz járul hozzá: a 2020. évi költségvetésének beruházási előirányzatát 20 000 Ft-tal megemeli és a dologi előirányzatát 20 000 Ft-tal lecsökkenti.

Felelős: Gyuráczné Kiss Marietta intézményvezető
Határidő: azonnal