2022. Január 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Városi levéltár alapítása.
2. - A Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása.
3. - A Sigray Jakab utca Űrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza, valamint az Űrhajósok útja középső szakaszának útburkolat felújítására pályázat benyújtása.
4. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
5. - A képviselő-testület 2022. évi munkaprogramjának jóváhagyása.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
8. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
2. napirendi pont:
A Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A 2021. november 25-i ülésén a T. Képviselő-testület helyiséghasználat módosítása miatt felülvizsgálta a Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Kőszeg Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési Megállapodást.
A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy jogszabályváltozások miatt célszerűbb módosítás helyett új Megállapodást megkötni, melynek eredményeként mind a helyi, mind a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján Kőszeg Város Önkormányzata és a KRNÖ között új Együttműködési Megállapodást hagyott jóvá.

Fentiek miatt felülvizsgáltuk a horvát és a német nemzetiségi önkormányzattal ugyanilyen tartalommal megkötött együttműködési megállapodásokat, melyeknél szintén új megállapodásokat célszerű kötnünk. Az új megállapodások érdemi változásokat nem tartalmaznak, csak kisebb pontosításokban különböznek a jelenleg hatályos megállapodásokhoz képest. A megállapodások tervezetét – jelölve a módosított szövegrészeket – a határozati javaslatok mellékletei tartalmazzák.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen.
Kőszeg, 2022. január 21.

A polgármester nevében:


Dr. Nagy Edina s.k.
aljegyzőI. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat között 2022. február 1-napjával létrejövő Együttműködési Megállapodást a melléklet szerinti tartalommal, egyben felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat között 2022. február 1-napjával létrejövő Együttműködési Megállapodást a melléklet szerinti tartalommal, egyben felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(Az együttműködési megállapodások tervezetét lsd. a letölthető formátumban.)