2022. Január 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Városi levéltár alapítása.
2. - A Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása.
3. - A Sigray Jakab utca Űrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza, valamint az Űrhajósok útja középső szakaszának útburkolat felújítására pályázat benyújtása.
4. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
5. - A képviselő-testület 2022. évi munkaprogramjának jóváhagyása.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
8. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
8. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

(A képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére.)Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 103/2021. (XI. 25.) határozatával a képviselő-testület elrendelte Kőszeg Város Önkormányzata létszámkeretének 2 fő 8 órás egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottal történő emelését – ápoló munkakörre – 2022. január 1-től határozatlan időre.
A határozatra jelenti Mezei Virág igazgatási osztályvezető, hogy a gyermekorvosi rendelőkbe a 2 fő 8 órás ápoló alkalmazása – egészségügyi szolgálati jogviszonyban –határozatlan időre megtörtént.

A 111/2021. (XI. 25.) határozatával a képviselő-testület jóváhagyta a Pannon Városok Szövetsége tagjaival kötendő együttműködési megállapodást.
A határozatra jelentem a polgármester úrral együtt, hogy a Kőszeg városa részéről aláírt megállapodást megküldtük az érdekeltek részére.

A 114/2021. (XI. 25.) határozatában a képviselő-testület felkérte Básthy Béla polgármestert, hogy a könyvvizsgálati feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárást 2022. január 1-jétől a 2024. évi beszámoló elfogadásáig terjedő időszakra folytassa le Kőszeg Város Önkormányzatának beszerzési szabályzata alapján.
A határozatra Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető jelenti, hogy az önkormányzat könyvvizsgálatára vonatkozó beszerzési eljárást lefolytatták, melynek keretében a legkedvezőbb árajánlatot Császár Ildikó Veronika adta, így az önkormányzat könyvvizsgálatára vonatkozó szerződés vele lett megkötve.

A 90/2021. (XI. 16.) határozatával a képviselő-testület az 507812 (BMÖGF/1004-1/2020) azonosítószámú Támogatói okirat alapján „Belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszer kiépítése” – „Kőszeg, Felső körút útburkolat és járda, Munkás utca útburkolat, valamint Ólmodi út (87-es út és Felső körút között) útburkolat felújítása” című projekt közbeszerzési eljárását eredményesnek ítélte és egyúttal nyertest hirdetetett. A határozatra jelenti Fekete Balázs fejlesztési irodavezető, hogy fenti projekt megvalósításához szükséges, a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal történő telekhatár rendezés megtörtént, a terület nagysága változatlan maradt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság a januári rendes ülésén:
– kijelölte a Kőszeg, Űrhajósok u. 13/D IV/13. sz. alatti lakás bérlőjét,
– tudomásul vette a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapdokumentumait, valamint,
– jóváhagyta a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2022. évi munkatervét.

Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2021. december 16. és 2022. január 26. között összesen 155 esetben települési támogatást, valamint 6 lakásfenntartási támogatást állapított meg.

Kőszeg, 2022. január 26.
Dr. Zalán Gábor s. k. jegyző