2022. Január 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Városi levéltár alapítása.
2. - A Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása.
3. - A Sigray Jakab utca Űrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza, valamint az Űrhajósok útja középső szakaszának útburkolat felújítására pályázat benyújtása.
4. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
5. - A képviselő-testület 2022. évi munkaprogramjának jóváhagyása.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
8. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
4. napirendi pont:
Általános iskolai körzethatárok véleményezése.

A Sárvári Tankerületi Központ elkészítette a 2022/23. tanévre vonatkozóan a Vas megyei általános iskolai körzethatárok tervezetét (melléklet), melyet megküldtek önkormányzatunk részére is, és kérték, hogy a tervezettel kapcsolatosan 2022. február 15-ig adjunk véleményt.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központnak az iskolai felvételi körzetek megállapításához be kell szerezni az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.
E tervezet elkészítéséhez 2021 októberében a Tankerület már megkérte hivatalunk javaslatait, s ekkor jeleztük is új közterületeink iskolai felvételi körzetbe sorolásának szükségességét.
Áttekintve a most küldött tervezetet megállapítható, hogy jelzéseinket beépítve a tervezet tartalmazza a teljes kőszegi lakóterületet, így az újonnan elnevezett közterületeket is.
Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt általános iskolai körzethatárok tervezetéről alakítsa ki véleményét.

Kőszeg, 2022. január 21.

A polgármester nevében:


Kovács-Mezei Virág s. k.
osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Tankerületi Központ által a 2022/23-as tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának tervezetét a melléklet szerint támogatja.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2022. február 15.

(A körzethatárokat lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.