2022. Január 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Városi levéltár alapítása.
2. - A Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása.
3. - A Sigray Jakab utca Űrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza, valamint az Űrhajósok útja középső szakaszának útburkolat felújítására pályázat benyújtása.
4. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
5. - A képviselő-testület 2022. évi munkaprogramjának jóváhagyása.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
8. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
6. napirendi pont:
Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Maxim László r. alezredes, kőszegi kapitányságvezető úr megkeresett a mellékelt levélben és tájékoztatott arról, hogy a Kőszeg II. körzeti megbízotti működési körzetbe Tóth Gábor r. törzsőrmester urat kívánja kinevezni 2022. március 1-jei hatállyal.
A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII.9.) ORFK utasítás 11. pontja szerint a körzeti megbízott kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri a körzeti megbízotti működési körzethez tartozó települések önkormányzata Képviselő-testületének véleményét.
Tóth Gábor r. törzsőrmester úr a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Kőszegi Rendőrkapitányságának Rendészeti Osztálya Határrendészeti Alosztályának hivatásos állományába 2014. március 1-jei hatállyal került kinevezésre járőri beosztásba. A Rendőrkapitányság Büki Rendőrőrsének állományában 2020. július 1-jei hatálytól látta el a járőrparancsnoki feladatokat. A Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Alosztályának megbízott körzeti megbízottjaként 2021. szeptember 1-jei hatálytól teljesíti szolgálatát.
Kiváló szakmai tudását a gyakorlatban jól alkalmazza. Intézkedései szakszerűek, feladataiból eredő felelősséget vállalja és munkájára igényes.

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2022. január 20.


Básthy Béla s. k.
polgármester


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII.9.) ORFK utasítás 11. pontja szerint Tóth Gábor r. törzsőrmester úr Kőszeg II. körzeti megbízotti működési körzetbe történő kinevezését támogatja.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: közlésre: 2022. január 20.

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.