2020. Február 13., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2020. évi intézményi térítési díjainak megállapítása.
2. - A bölcsőde 2020. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapítása.
3. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
4. - Állásfoglalás állampolgári kezdeményezésre indult helyi népszavazás ügyben (szóbeli előterjesztés).
5. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása.
6. - A 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
8. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
9. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
10. - A 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
Szám: K/799-3/2020.


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2020. február 13-án (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2020. évi intézményi térítési díjainak megállapítása.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.
2. A bölcsőde 2020. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapítása.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető.
3. A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
4. Állásfoglalás állampolgári kezdeményezésre indult helyi népszavazás ügyben (szóbeli előterjesztés).
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
5. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása.
Előadó a jegyző nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
6. A 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
7. Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
8. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
Előterjesztő: Táncsics Péter önkormányzati képviselő.
9. A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
10. A 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

A nyilvános ülésen megtárgyalt napirendek után:
Képviselői felvilágosítás kérés, közérdekű bejelentések, javaslatok.


Zárt ülés keretében:
1. A „VELOREGIO – Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban” c. projekt építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása (Az előterjesztést később küldjük.)
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
2. A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című TOP projekt eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés (Az előterjesztést később küldjük.).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

Kőszeg, 2020. február 7.

Básthy Béla s. k.
polgármester