2020. Június 25., Csütörtök, 13:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Köznevelési szerződések módosítása.
4. - Házi segítségnyújtásra és étkeztetésre vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítása és szerződéskötés a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó fenntartóval.
5. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának módosítása.
6. - Az Újvárosi Óvoda költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme.
7. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár előirányzat átcsoportosítási kérelme.
8. - Egy mappában a 2020. június 25-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
Szám: K/799-5/2020.


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
rendkívüli, nyilvános ülését
2020. június 25-én (csütörtökön)
13 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Előadó a jegyző nevében: Dr. Nagy Edina aljegyző.
2. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
3. Köznevelési szerződések módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
4. Házi segítségnyújtásra és étkeztetésre feladat-ellátási szerződések módosítása és szerződéskötés a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó fenntartóval.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
5. A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
6. Az Újvárosi Óvoda költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme.
Előterjesztő: Gyuráczné Kiss Marietta intézményvezető.
7. A Chernel Kálmán Városi Könyvtár előirányzat átcsoportosítási kérelme.
Előterjesztő: Lajos Tiborné igazgató.

Kőszeg, 2020. június 18.

A napirendi pontok sürgősségére való tekintettel megjelenését tisztelettel kérem!

Básthy Béla s. k.
polgármester