Naisz méhészet – méhész

A Naisz Méhészet Kôszegdoroszlón, a Fô u. 94. szám alatt több mint,
50 éves múltra tekinthet vissza, jelenleg a családi vállalkozás második és
harmadik generációja műveli ezt az ôsi mesterséget.

A nagyszülôk által elsajátított fogások megtartása mellett az új technológiák adta lehetôségek kihasználásával igyekszünk a mai kor kihívásainak megfelelni. A helyben termelt mézet nagyrészt helyben, Kôszeghegyalján értékesítjük a helyi vásárokban, illetve háznál történô eladások révén. Jelenleg 230 szorgos méhcsaládot gondozunk, mely az egész családnak elegendô feladatot ad.

Fô profilunk a helyi különlegességnek számító gesztenyeméz elôállítása, de nagy mennyiséget termelünk a repce-, vegyes virág- és akácmézekbôl is. Termékeink az egész országban ismertté váltak a különbözô vásárokon való részvételük révén, több rendszeres vevônk is van az ország távoli részeirôl is. A folyamatos kereslet alapja a természetes úton elôállított, igazi méz, mely mindenféle mesterséges adalékanyagtól mentes.

Elérhetôségek:Naisz Károlyné, 9725 Kôszegdoroszló, Fô u. 94.
Tel.: +36 94/363-466; +36 30/540 7577

További oldalak