A tudományos és művészeti élet nemzetközi hatású centruma Kőszegen

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

A 2015. novembere óta működő FTI létrehozására olyan történelmi pillanatban kerül sor, amikor a világ problémái egyre komplexebbé válnak. A rohamos népességnövekedés és a migráció, az éghajlatváltozás, ezek összefonódó hatásaként a gyors urbanizáció és a fokozódó városszéli nyomor, a természetes élőhelyek zsugorodása – drámai jelek Földünk állapotáról. S ha e globális válságjelek alapján vizsgáljuk a világ nagy régióinak politikai instabilitását, a fokozódó erőszakot, a lezajlott és az előre sejthető pénzügyi válságokat, egyre csak szaporodnak a kérdések és egyre nehezebb megnyugtató válaszokat találni:

Képesek leszünk-e megbirkózni, és ha igen, milyen áron ezekkel a halmozódó hatásokkal?

Képesek vagyunk-e kreatívan alkalmazkodni az elkerülhetetlen változásokhoz?

Nem tartanak-e minket fogságban elavult eszmék és változásra képtelen intézmények?

Fenntartható pályán mozog-e az emberiség, vagy rohanunk az összeomlás felé?

Emberek milliói, kutatók és politikusok is – jobb híján – még mindig kétségbeesetten kapaszkodnak nem létező vagy szétmálló ‘bizonyosságokba’. A hagyományos értelmezési keretek azonban már nem nyújtanak elégséges támpontokat. Világunk bonyolultan összetetté vált, “komplex” lett. A folyamatok olykor szédületesen gyorsak, egymásnak ellent mondóak, és egyre gyakrabban torkollnak szinte kibogozhatatlan konfliktusokba. Ebben a helyzetben hangsúlyosan vetődik fel a jelenségek megértését és az összefüggések magyarázatát nyújtó tudomány szerepe és feladata, és külön nyomatékot kap a legbonyolultabb jelenséggel, az emberi társadalommal foglalkozó tudományok felelőssége.

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete - Institute of Advanced Studies Kőszeg (FTI-iASK)Intézetünk a közreműködő tudósok, oktatók, szakemberek új generációját hozta és hozza létre, akik a fenntartható megoldásokról kreatív és felelősségteljes módon gondolkodnak a globális átalakulások korában. Már megvalósulni látszó célunk az, hogy Kőszeg a magyar és a külföldi szakemberek olyan nemzetközi központja legyen, ahol a tudás kézzelfogható módon hasznosul az itt tanulók, itt kutatók és az itt élő emberek jóvoltából a közösség és mindannyiunk javára.

További információk

Intézetünkben, az FTI-IASK-ban így a Kreatív Város Fenntartható vidék (KRAFT) program keretei között a fenntarthatóságot kutató közgazdászokkal és az ezt gyakorlatban is megvalósító mérnökökkel együtt dolgoznak történészek, építészek, szociológusok. A cél egy olyan innovatív, regionális fejlesztési koncepció, melynek lényege az a felismerés, hogy egy régió vagy város fejlesztéseinek, beruházásainak sikerét döntő módon meghatározza az adott térség gazdasági és társadalmi szereplőinek hatékony együttműködése és ennek összekapcsolása a kulturális örökség újszerű menedzsmentjével.

További információk

A Hankiss Kutató Archívum és Központ Hankiss Elemér (1928-2015) inspiráló és kritikusan gondolkodó magyar tudós szellemi örökségét ápolja, aki kutatásai során alapvető esztétikai, filozófiai, szociológiai és antropológiai kérdésekkel foglalkozott. Emellett az évszázados építészeti örökségeknek - Kőszeg város hagyományaira építő – a megőrzése, felújítása és funkcionális kihasználása érdekében a kulturális szakemberek az építészekkel és az épületeket élettel megtöltő zenészekkel, képzőművészekkel, illetve a városvezetőkkel együtt tevékenykednek.

További információk

Az Intézet kezdeményezései és a sikeres helyi és országos együttműködések eredményeként az elmúlt években Kőszegen több történelmi épület újult meg és további épületek állnak felújítás alatt.

További információkA jelen és jövő globális kihívásai – mint amilyen a migráció vagy a vízhiány – és azok társadalmi mechanizmusokra gyakorolt hatásait pedig hazai és külföldi szociológusok, a vízmérnök, biológusok és közgazdászok, valamint politológusok elemzik Intézetünk Polányi Központjában. A hazai és a nemzetközi tudományos és kulturális hálózatokhoz kapcsolódva, a térség múltjának feltárása és bemutatása mellett, az átalakuló társadalmak problémáinak megoldására és jövőbeni lehetőségeire összpontosítunk, különös tekintettel Közép-Európára és a Balkánra.

További információk

A Digitális Társadalom Kutató Központ Big Data elemzései a legújabb módszerek alkalmazásával az egészségügy, a környezetvédelem és a közlekedés területén a demográfiai változásokhoz, illetve az életminőséghez kapcsolódó időszerű kihívások meghatározására és kezelésére irányulnak. A központ másik fő tevékenységi területe egy olyan akkreditált, magyar nyelvű képzés köré épül, amelynek alapja egy strukturált kompetencia-fejlesztési és szemléletformálást célzó program. Ennek célja a vállalatvezetők és munkatársaik hozzásegítése ahhoz, hogy megismerjék és alkalmazzák a Digitális Transzformáció és Ipar 4.0 módszertanát. A központ munkatársai üzemeltetnek egy innovatív digitális környezetvédelmi rendszert is (https://www.enviromind.hu/), ahol bárki jelezheti, ha valamilyen – hulladék, szag, zaj stb. - szennyezést észlel.

További információk

A Tudományos Együttműködési Platformunkba bevontuk a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, az ELTE-t, a Budapesti Corvinus Egyetemet és a City University New York-ot, illetve még számos hazai és nemzetközi intézményt. https://iask.hu/hu/rolunk/partner-intezetek/

További információk

A hazai és külföldi partnerekkel való együttműködés célja, hogy a kutatást és az oktatást világszínvonalra emeljük, illetve ösztöndíjprogramjaink által előmozdítsuk a további együttműködéseket, közös fejlesztéseket. Ösztöndíjlehetőségek: https://iask.hu/hu/osztondij/

Intézetünk szellemi elődei az Európa Ház és az ISES Alapítvány (Institute for Social and European Studies Foundation - http://ises.hu/) két évtizedes tapasztalatával segíti a tudományos kutatói és oktató munkát, amit a Pannon Egyetem Kőszeg Kampuszával (https://pek.uni-pannon.hu/) közösen végzünk. Így a nyaranta szervezett kéthetes Nemzetközi Nyári Egyetemet is, melyre a világ minden tájáról érkeznek előadók és hallgatók egyaránt, akik így nemcsak az Intézetet, hanem Kőszeget és környékét is megismerhetik.

További információk

Az Intézet tudomány kutatásain alapuló könyveket, kiadványokat és egyéb publikációkat is megjelentet. A tudományos tevékenység mellett az FTI-iASK-ra számos egyéb zenei és kulturális rendezvénnyel színesíti Kőszeg város amúgy is gazdag programkínálatát.

További információk

A 2016 nyarán indult és Pannon Egyetem hagyományain alapuló Tudomány a kocsmában c. közösségi előadások célja, hogy az FTI-iASK-ra jellemző interdiszciplináris tudást közérthető módon tálaljuk a Kőszegen és a környékén élőknek. Az előadások helyszínei a város legnépszerűbb éttermei, vendéglátóhelyei, kocsmái, sörözői. Ezekre a helyekre már nemcsak enni, inni, szórakozni térhetnek be az emberek, hanem egy-egy érdekes előadást követően akár jókat beszélgethetnek vagy éppen, vitatkozhatnak is egymással. Az előadók köre is bővült, így már nem csupán az FTI-IASK kutatói, hanem nagyhírű tudósok, közéleti emberek is eljöttek a kőszegi kocsmákba. Az előadásokról készült videófelvételek a honlapunkon is láthatóak.

További információk

Kapcsolat:

Kőszeg H-9730 Chernel u. 14
Pf. 4
info@iask.hu
+36-94-200-520
https://iask.hu/hu/kapcsolat/  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.