Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A polgárság a tűzoltók nyilvános tevékenységével általában csak két alkalommal találkozhat. Az egyik örömteli alkalom, ha valamilyen megmozdulás alkalmával a tűzoltók nyilvános szerepet kapnak, vagy ilyenben részt vesznek. A második, a tragikusabb eset, ha tűz, víz, baleset, vagy természeti csapás miatt a tűzoltók bevetésre kerülnek. Mindkét esetben a tűzoltók "közelebbi" megismerése a helyzet adta korlátok miatt csak részleges, esetenként megtévesztő lehet. Ezért a most rendelkezésre álló rövid helyen ismertetni szeretnénk a Kőszegi Önkéntes Tűzoltók tevékenységét.
Kőszegen - Magyarország egyetlen városaként - a harangok tizenegy órakor is megszólalnak. Mint az köztudott az 1532. évi török ostrom emlékét idézik fel a harangok. Az már a Kőszegi polgárság nagy része előtt is ismeret-len, hogy a tizenegy órás harangszó 1778-óta a Szent Flóriánnak - a tüzes mesterségek védőszentjének - tiszte-letére is szól, a város akkori magisztrátusának jól megfontolt, bölcs határozata alapján.
1867 évi kiegyezést követően gr. Széchenyi Ödön országos mozgalma alapján a Kőszegi magisztrátus 1868 augusztus 23.-án megalapította a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. A akkor alapított egylet alapszabá-lyában kitűzött cél az eltelt évek alatt sem vesztett fő értelméből, azaz : "szervezett segélyezés kitört tűzvész alkalmával."

A korai időktől kezdődően napjainkig az egyesület létszáma 45 - 100 fő között változott. A létszám mindig szoros kapcsolatban állt a tűzoltók helyi elismerésével. Sajnos voltak időszakok a város életében, amikor az önkéntes tűzoltóság csak megtűrt szükséges rossz volt. Szerencsére az egyesület mindenkori tagjai és vezetése ezeket az időszakokat nagyon sok lemondás, munka és türelem vállalásával átvészelte, és most büszkén viselheti Egyesületünk az ország "legrégibb" Önkéntes Tűzoltó Egyesülete megtisztelő címét.
Természetesen napjainkra az egyesület korszerű - a jelenkor követelményeinek, és szükségleteinek is megfele-lő eszközállománnyal, és egyéni védőeszközökkel, speciális technikával rendelkezik, amikkel a ma is önként lemondást, tanulást, és leginkább munkát vállaló tagjaink biztonságosan és eredményes vehetik fel a harcot a mindig fenyegető "vörös kakas" ellen.

A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenysége többsíkú:

- Folyamatosan és felelősséggel ellátja a város és további 16 település és azok környékének állandó tűzvédelmét, és a kapcsolt egyéb tevékenységeket. ( tűz, víz, katasztrófa, műszaki mentés )
- Jó eredménnyel vesz részt a területi és az országos szervezésű szakmai versenyeken, mind az aktív, mind a serdülő fiú, és leánycsapataival. Külön említést érdemel a tűzoltó-feleségekből alakított felnőtt női csapat, akik országos szinten is elismerést szereztek a versenyeredményeikkel.
- Folyamatosan és rendszeres gyakorisággal tartunk fenn, szakmai és kulturális kapcsolatokat több külföldi - Osztrák, Német, Finn, Lengyel, - egyesülettel. A külföldi egyesületekkel közösen rendezett felnőtt és ifjúsági szakmai táborok, kölcsönös látogatások, kulturális és családi rendezvények nemzetközileg is ismert rangra emelték egyesületünket, és öregbítették a város és az ország jó hírét határainkon túl is.
- Rendszeresen részt vesz a város köz,- és kulturális életében.

A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület mind a múltban, mind napjainkban előírások, és rendeletek nélkül is ma-gáénak vallotta a soha le nem írt, de mindenkor vallott erkölcsi tanítást : "Istennek a dicsőség, egymásnak a segítség". Tagjaink nem a saját tetteik dicsőítése érdekében mentik önként a mások életét és értékeit, de vall-ják, hogy a hazáért, a városért, de mindenkor a szükséget szenvedő emberért önként vállalt munka a munkát végzőnek becsületet, a szükséget szenvedő embernek pedig önzetlen segítséget ad.

Ha többet szeretne megtudni tűzoltóságunkról, kattintson: http://www.koszegtuo.fw.hu honlapunkra.

Elérhetőségeink:
Postai cím: Tűzoltóság 9730 Kőszeg Kossuth L.u. 3.
Telefon: 06 (94) 563-137 Fax: 06 (94) 563-138
Email: ote@axelero.hu

További oldalak