Kőszegi Polgári Kaszinó

Elnök: Dr. Küttel István
Cím: 9730 Kőszeg, Szabóhegyi út 4/2
Telefon/Telefax: 94/362-751
Email:

Városunkban már a XVI. - XVII. századból levéltári utalásokat találunk a polgárság egyes csoportjaink alkalmi összejöveteleiről. A reformkorban, az 1848-as forradalom előtt, 1833-ban alakult meg a mai kaszinó elődje "Polgári Kör" néven, amelyet a kőszegi polgárság csak "Casino" néven emlegetett.
Az 1848-as forradalom idején szünetelt, de már a Bach-korszakban, 1857-ben újjá alakult, de ekkor a kaszinó társalgási nyelve német volt.
A Bach-korszak bukása után a hivatalosan használt nyelv ismét a magyar nyelv lett, és "Polgári Kaszinó Egylet" lett a neve.
A II. világháború után, a szovjet megszállás alatt a Polgári Kaszinót betiltották.
Hosszabb előkészítő munka után 1999 év áprilisában elérkezett az ideje annak, hogy a nemes hagyományt feltámasszuk, és újra magunkra - és egymásra - találjunk az újjáala-kult Kőszegi Polgári Kaszinóban.

A Kaszinó rendeletetése

Egyesületi formában működő, polgári erkölcsi értékrend alap-ján álló társas közösség. Elősegíti a város ezen értékrendet valló polgárainak a közösség-ben történő megnyilvánulását, a közösségi tevékenységét.

A Kőszegi Polgári Kaszinó célja és feladata
  • Az 1833-ban alapított és 1945-ig folyamatosan működő Kőszegi Kaszinó egyesüle-tek hagyományainak felelevenítésével 1999-ben alakult újjá a Kőszagi Polgári Ka-szinó. Az újjá alakult egyesület célja, hogy azt a szellemi tőkét, amit a tagság képvi-sel mindenkor Kőszeg város fejlődésére lehessen fordítani.
   • A város felelősen gondolkodó polgárai fehér asztal mellett találkozzanak, kötetlenül beszélgessenek, híreket cseréljenek.
    • Városunk gondjait problémáit, terveit, jövendőjét megvitatva szeretnénk segíteni az Önkormányzat munkáját.
     • A polgári értékrend bemutatása, megismertetése, terjesztése a KPK. fontos feladata.
     Általában havonta két alkalommal tartunk összejövetelt, az egyiken előadást, rendezvényt vagy kirándulást szervezünk, míg a másik estén klubest-szerű társalgás, vitakör, vagy egyéb szórakozás van. ( vetítés, sport, kártyajáték oktatása stb. )

     Tevékenységünk rövid ismertetése
      • Az 1999 május 14.-i alakuló ülésen 47 tag írta alá a hivatalos nyilvántartó jegyzéket. Jelenleg az egyesületnek 81 tagja van, de a családtagok is rendszeresen látogatják rendezvényeinket, klubnapjainkat.
       • A tagság rendszeresen jár színházba, 32 tagtársunknak rendszeresen bérlete van a Soproni Petőfi Színház bérletes előadásaira.
        • Több alkalommal szerveztünk nagysikerű egynapos kirándulást külföldre. ( Ausztria, Szlovákia )
         • Több alkalommal vettünk részt külföldön és idehaza rendezett kulturális rendezvé-nyeken.
          • Az elmúlt két évben a Magyar Millennium méltó megemlékezése jegyében is sokat tevékenykedtünk. Több előadás témája volt a Millenniummal kapcsolatos. Ezek részben történelmi, részben művészettörténeti megvilágításban tárgyalták az ese-ményeket.
           • Az előadóink részben meghívott előadók voltak, de büszkén mondhatjuk, hogy ka-szinó tagjaink előadásai is igen nagy szellemi értéket képviseltek.
            • Szervezésünkben a Pesti Magyar Színház művészeinek előadásában a "Fohász Magyarországért" című irodalmi-zenei oratórium megrendezése volt. A darabot a Mil-lenniumi Kormánybiztos Dr. Nemeskürthy István tanár úr által kiírt pályázaton nyer-tünk. Ez az est az egész város ünnepe volt.
             • Művészeti rendezvényeink sorában kiemelkedik a ősz során Cákon megtartott ének-zenei estek, melynek fő előadója Soskó András a St. Pölteni operaház operaéneke-se, felesége a kőszegi születésű Soskóné Gráf Györgyi zongoraművész, és gyerme-kük ifj. Soskó András volt.
              • A kaszinó saját ünnepének tekinti március 12.-t a Kőszegi Polgári Kaszinó "újra szü-letése" napját, melyet a továbbiakban is meg kívánunk ünnepelni.
               • Minden alkalommal koszorúzással vettünk részt a város által rendezett nemzeti ün-nepeinken.
                • Ugyancsak nagysikerű az évenként megrendezésre kerülő Farsangi ünnepség, me-lyen többek között a Soskó és Gráf család is hangversenyt ad.
                 • Hasonlóan évente rendszeresen megrendezzük a Kőszegi származású művészek bemutató estjeit, melyen neves Kőszegi származású művészek a "főszereplők". Így járt nálunk Dr. Vukán György zongoraművész, zeneszerző, Horváth László klarinét-művész a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar igazgatója és még sok más neves személy.
                  • Nagy erővel törekszünk arra, hogy városunk neves szülötteinek méltó pódiumot ad-junk, ahol művészi, tudományos vagy egyéb kiemelkedő munkásságuk eredményei-ről, sikereiről beszámolhassanak a Kaszinó és egyben minden kedves Kőszegi Polgár örömére.
                   • Kaszinón léte egyre stabilabb, a taglétszámunk növekvő, a Kaszinó arculata formálódik, egyre formálódik, és büszkén valljuk, hogy a nagy múltú Kőszegi Kaszinó méltó utódai szeretnénk lenni.
                   Kőszeg, 2004. március.

További oldalak