2023. Szeptember 26., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgáló szerződésének és alapító okirata módosításának a jóváhagyása.
3. - Tájékoztatás a Kőszeghegyaljai bezárt regionális hulladéklerakóról.
4. - A Rózsakereszt Kft. temetkezési szolgáltató székhelybejegyzési kérelme.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2022/23. nevelési évéről.
6. - Az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés meghosszabbítása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (közüzemi költségekre).
8. - A 0186/196 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
4. napirendi pont:
A Rózsakereszt Kft. temetkezési szolgáltató székhelybejegyzési kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rózsakereszt Kft. 2024. január 1-jétől látja el a kegyeleti közszolgáltatást Kőszegen, ennek érdekében a 9730 Kőszeg, Temető u. 30. számú ingatlanra székhelyét, illetve a 9730 Kőszeg, Lóránt Gyula u. 13. szám alatti ingatlanra telephelyét kívánja bejegyezni.

A szolgáltató a csatolt kérelemben kéri az Önkormányzatot, hogy mint tulajdonos az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok vonatkozásában járuljon hozzá a székhely és telephely bejegyzéshez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.


Kőszeg, 2023. szeptember 21.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető

(A kérelmet lsd. a letölthető formátumban.)HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Rózsakereszt Kft. (9700 Szombathely, Teleki Blanka u. 16.) a 9730 Kőszeg, Temető u. 30. szám alatti ingatlant székhelyként, a 9730 Kőszeg, Lóránt Gyula u. 13. szám alatti ingatlant telephelyként bejegyeztesse.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal