2023. Szeptember 26., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgáló szerződésének és alapító okirata módosításának a jóváhagyása.
3. - Tájékoztatás a Kőszeghegyaljai bezárt regionális hulladéklerakóról.
4. - A Rózsakereszt Kft. temetkezési szolgáltató székhelybejegyzési kérelme.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2022/23. nevelési évéről.
6. - Az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés meghosszabbítása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (közüzemi költségekre).
8. - A 0186/196 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
10. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentéseket adom:

A 110/2023. (VI. 29.) határozatában a képviselő-testület a Kőszegi Sportegyesület által a Kenyér-hegyi síugrósánc javítási munkálatainak elvégzése és az újabb káresemények megelőzése céljából összegyűjtött összeget maximum 1.000.000.- Ft-tal kiegészítette az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az 5. melléklet III. 3/1. pont előirányzat terhére, egyben felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A határozatra jelentem polgármester úrral együtt, hogy a Kőszegi Sportegyesület számára az 1 millió Ft támogatásról szóló szerződés aláírásra, az összeg átutalása került.

A 114/2023. (VI. 29.) határozatában a képviselő-testület elrendelte a Kőszeg, Kálvária utca 69. I. emelet 3. alatti, 75 m2 alapterületű lakásnak a vagyonrendeletben foglaltak szerinti, liciteljárás útján történő értékesítését az értékbecslésben szereplő induló vételáron.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy az első liciteljárás eredménytelenük zárult. Újból kiírták a pályázatot, október 12-én lesz a következő licit.

A 116/2023. (VI. 29.) határozatában a képviselő-testület elrendelte a Kőszeg, Vámház utca 1/A szám alatti, 1413 m2 alapterületű, kivett vasúti őrháznak a vagyonrendeletben foglaltak szerinti, liciteljárás útján történő értékesítését az értékbecslésben szereplő induló vételáron
A határozatra jelenti Németh Ildikó osztályvezető, hogy a pályázati hirdetmény kifüggesztve, a liciteljárás 2023. október 16-án lesz.Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság szeptember havi rendes ülésén jóváhagyta a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapdokumentumainak módosítását.

Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2023. szeptember 7 és szeptember 25 között 2 db közterület használati engedélyt adott ki.

Fentieken kívül Básthy Béla polgármester úr az SZMSZ 5. melléklete alapján, átruházott jogkörben az alábbi – számozott – döntéseket hozta:

164/2023 (IX.11.) polgármesteri határozat:
Közterület bontási hozzájárulás Kőszeg, Szelestey L. u. 6 telek gázellátása érdekében.

165/2023 (IX.12.) polgármesteri határozat:
Közútkezelői hozzájárulás a Kőszeg, Tüskevár u. 3126 hrsz. földgázellátása érdekében.

166/2023 (IX.12.) polgármesteri határozat:
Közterület bontási hozzájárulás. Kőszeg, Festetich I. u. 3659/1 hrsz.

167/2023 (IX.12.) polgármesteri határozat:
Elővásárlási jogról nyilatkozat 2192/1/A/5 ( Várkör 6. I emelet 2. szám alatti lakásra vonatkozóan.

168/2023 (IX.13.) polgármesteri határozat:
Tulajdonosi hozzájárulás hídmérleg javításának kifizetéséhez.

169/2023 (IX.13.) polgármesteri határozat:
Közútkezelői hozzájárulás 20 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármű behajtásához (Kőszeg, Temető utca -temető hátsó bejárata).

170/2023 (IX.13.) polgármesteri határozat:
Közútkezelői hozzájárulás 20 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármű behajtásához. (Kőszeg, Panoráma krt. 4147/7,8 hrsz.).Kőszeg, 2023. szeptember 25.


Dr. Zalán Gábor s. k. jegyző