2023. Szeptember 26., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgáló szerződésének és alapító okirata módosításának a jóváhagyása.
3. - Tájékoztatás a Kőszeghegyaljai bezárt regionális hulladéklerakóról.
4. - A Rózsakereszt Kft. temetkezési szolgáltató székhelybejegyzési kérelme.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2022/23. nevelési évéről.
6. - Az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés meghosszabbítása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (közüzemi költségekre).
8. - A 0186/196 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
7. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (közüzemi költségekre).

Kőszeg Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet járuljon hozzá 30 000 000 Ft előirányzat átcsoportosításához a tartalékból.

A kérelem indoka:

Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezésekor a közüzemi kiadásaira a 2022. év végén adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alapján a 2022.évi tényleges fogyasztás 25%-kal csökkentett elvárt fogyasztásnak a PM által közölt áron számított értéke került a 2023. évi költségvetésbe betervezésre.
Sajnos ezen összegek nem mutatták a valós adatokat, mivel a közüzemi szolgáltatók váltása és a végső menedékes státuszunk miatt nem a tényleges fogyasztások lettek kalkulálva. Ebben az évben főleg a közvilágításnál jelentős közel 20 000 000 Ft-os többlet mutatkozik, amely a 2022.08.01-2022.12.31. közötti időszak utólagos kiszámlázásának a következménye. De az orvosi rendelők gázfelhasználására tervezett előirányzat is kevés. Az Intézményeknél is hasonló nehézségek vannak. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal esetében már kértünk a pénzmaradványból előirányzat emelést, amely még mindig nem lesz elég az év végéig. Az idősotthonban, a Múzeum és Levéltárban, a Várban és az Óvodákban is szükséges a fenntartónak kiegészíteni a közüzemi kiadások előirányzatait. A Meseváros Óvodában a JustFood részére történő továbbszámlázás miatt többlettbevétel keletkezett, így a többletbevétel terhére lehetne a közüzemi költségek jelentős részét megemelni, ezzel csökkenthető az Önkormányzat kiegészítése.
Kőszeg Város Önkormányzata a közüzemi költségek előirányzataira a tartalék összegéből tud átcsoportosítani.

Ez az átcsoportosítás Kőszeg Város Önkormányzatának többlet költséggel járna.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2023. szeptember 21.

Básthy Béla s. k.
polgármester

I. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésében a tartalék előirányzatot 30 000 000 Ft-tal lecsökkenti, Kőszeg Város Önkormányzatának közüzemi kiadási előirányzatát 16 000 000 Ft-tal megemeli, az Intézményi finanszírozási kiadási előirányzatát 14 000 000 Ft-tal megemeli.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal
II. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének Bevételi előirányzatát a központi irányító szervi támogatás során 4 000 000 Ft-tal megemeli, a kiadási előirányzatát a közüzemi kiadások során 4 000 000 Ft-tal megemeli.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: azonnal


III. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének Bevételi előirányzatát a központi irányító szervi támogatás során 2 000 000 Ft-tal megemeli, a kiadási előirányzatát a közüzemi kiadások során 2 000 000 Ft-tal megemeli.

Felelős: Raposa Helga Erzsébet Intézményvezető
Határidő: azonnal


IV. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2023. évi költségvetésének Bevételi előirányzatát a központi irányító szervi támogatás során 4 000 000 Ft-tal megemeli, a kiadási előirányzatát a közüzemi kiadások során 4 000 000 Ft-tal megemeli.

Felelős: Pócza István Zoltán Igazgató
Határidő: azonnal


V. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének Bevételi előirányzatát a központi irányító szervi támogatás során 1 000 000 Ft-tal megemeli, a kiadási előirányzatát a közüzemi kiadások során 1 000 000 Ft-tal megemeli.

Felelős: Kövesdi Gáborné Igazgató
Határidő: azonnal


VI. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 2023. évi költségvetésének Bevételi előirányzatát a központi irányító szervi támogatás során 3 000 000 Ft-tal megemeli, a kiadási előirányzatát a közüzemi kiadások során 3 000 000 Ft-tal megemeli.


Felelős: Révész József Igazgató
Határidő: azonnal

VII. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének Bevételi előirányzatát a működési bevételek során 4 500 000 Ft-tal megemeli, a kiadási előirányzatát a közüzemi kiadások során 4 500 000 Ft-tal megemeli.

Felelős: Kövesdi Gáborné Igazgató
Határidő: azonnal