2022. Június 30., Csütörtök, 13:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzatának és alapító okiratának módosítása.
4. - Beszámoló a 2021. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
5. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház többletbevételére vonatkozóan.
6. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár többletbevételére vonatkozóan.
7. - Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme.
8. - Vagyonügy: Megüresedett önkormányzati bérlakások hasznosítására vonatkozó döntések meghozatala.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
12. - Rendkívüli előterjesztés: A 2022. évi közbeszerzési terv módosítása.
13. - Rendkívüli előterjesztés: Bizottságokba tag megválasztása.
Szám: K/468-10/2022.


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2022. június 30-án (csütörtökön)
13 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

2. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

3. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzatának és alapító okiratának módosítása.
Előadó a jegyző nevében: Dr. Nagy Edina aljegyző.

4. Beszámoló a 2021. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.

5. Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház többletbevételére vonatkozóan.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

6. Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár többletbevételére vonatkozóan.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

7. Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme.
Előterjesztő: Révész József igazgató.

8. Vagyonügy: Megüresedett önkormányzati bérlakások hasznosítására vonatkozó döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

A nyilvános ülés keretében megtárgyalt napirend után:
Képviselői felvilágosítás kérés, közérdekű bejelentések, javaslatok.

Zárt ülés keretében:
1. Az „Új kőszegi mentőállomás építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (az előterjesztést később küldjük).
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

Kőszeg, 2022. június 23.

Básthy Béla s. k.
polgármester
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.