Határozatok

Sorszám Cím
1. 88/2013. (VI. 6) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma által kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri ...
2. 87/2013. (VI. 6) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását a melléklet szerinti ...
3. 86/2013. (VI. 6) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Szociális Gondozási Központ részére 1.143.273 Ft pótelőirányzatot biztosít a Semmelweis Nap ...
4. 85/2013. (V. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló ...
5. 84/2013. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása VII/1.1. h. pontja alapján ...
6. 83/2013. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának VII/1.1. f. pontja, valamint ...
7. 82/2013. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 7469/1 hrsz-ú gyümölcsös és gazdasági épület megnevezésű földrészlet belterületbe ...
8. 81/2013. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 6660 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, kert és gazdasági épület ...
9. 80/2013. (V. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszeg város térfigyelő rendszere üzemeltetésének elősegítésére a határozott időre kötendő karbantartási ...
10. 79/2013. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. ...
11. 78/2013. (V. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése ...
12. 77/2013. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodást érintő, 2013. évi jogszabályi és hatósági kötelezettségekről és azok pénzügyi ...
13. 76/2013. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a 2012. évi munkájáról szóló ...
14. 75/2013. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. ...
15. 74/2013. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a VASIVÍZ Zrt. résztulajdonosa, a tulajdoni hányada arányában, a szombathelyi uszoda ...
16. 73/2013. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Gondozási Központ alapító okiratát a mellékelt „Módosító Okirat”-ban foglalt módosításokkal ...
17. 72/2013. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda alapító okiratát a mellékelt „Módosító Okirat”-ban foglalt módosításokkal jóváhagyja. ...
18. 71/2013. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény alapító ...
19. 70/2013. (V. 30) képviselő-testületi határozat
70/2013. (V. 30.) képviselő-testületi határozat: I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kintlévőségeiről szóló beszámolót elfogadja. II. Kőszeg Város ...
20. 69/2013. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a városban 2012-ben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. ...
21. 68/2013. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő- testülete a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. ...
22. 67/2013. (V. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja az „Egészségház építése Kőszegen” című NYDOP-5.2.1/A-12-2012-0001 jelű 2012. december 21-én benyújtott ...
23. 66/2013. (V. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és irányított intézményei, valamint a kőszegi székhelyű nemzetiségi ...
24. 65/2013. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegfalvi Sportegyesület részére 300 000 Ft visszatérítendő támogatást nyújt a mellékelt ...
25. 64/2013. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportklub részére 1 644 000 Ft visszatérítendő támogatást nyújt a ...
26. 63/2013. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Kőszeg Város Önkormányzata és a VASIVÍZ Zrt. közötti – jelen előterjesztés ...
27. 62/2013. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentését tudomásul veszi. Felelős: Ujvári Csaba projektmenedzser. Határidő: folyamatos. ...
28. 61/2013. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzésről szóló 2012. évi ellenőrzési jelentést tudomásul veszi. Felelős: Dr. Zalán ...
29. 60/2013. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1-jei hatállyal a közte a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és ...
30. 59/2013. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja, egyúttal elismerését ...
31. 58/2013. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos elrendeli a Béri Balogh Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválását ...
32. 57/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló 181/2010. (X. 14.) képviselő-testületi határozatát az ...
33. 56/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendeletének 20. ...
34. 55/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1160/9/A/6 hrsz-ú, Felső krt. 10. fszt. 6. sz. alatti ...
35. 54/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltárának ingyenes használatba adja a Kőszeg, Kossuth ...
36. 53/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi, 3276/7 hrsz-ú (5663 m2) ingatlan, mintegy 46 m2 nagyságú területrészének ...
37. 52/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán ...
38. 51/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 0377/30 hrsz-ú szántó megnevezésű földrészlet belterületbe vonását, valamint kijelenti ...
39. 50/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás feladatainak ellátásához szükséges 1,9 M ...
40. 49/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy 2013. évben is március 1. és november 30. között kéthetente ...
41. 48/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Alapítvány a Közbiztonságért megszüntetését, az alapítványnak a Szombathelyi Törvényszéknél vezetett ...
42. 47/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Polgárőr Egyesület beszámolóját elfogadja és köszönetét fejezi ki az egyesület ...
43. 46/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszeg város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekébent érdekében tett intézkedésekről és ...
44. 45/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat, valamint a Római Katolikus Plébánia Hivatal közötti támogatási szerződést a ...
45. 44/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi CXL. törvény 50. (2) bekezdésében biztosított jogkörében a Kőszegi ...
46. 43/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi CXL. törvény 50. (2) bekezdésében biztosított jogkörében a Kőszegi ...
47. 42/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak időszakos étkeztetéséről a Dr. ...
48. 41/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak időszakos étkeztetéséről a Vasi ...
49. 40/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Pócza Zoltán igazgató felelős kiadói kinevezéséről szóló 15/2013. (I. 13.) határozatában ...
50. 39/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Kőszeg és Vidéke" időszaki kiadvány 94/2008. (IV. 17.) sz. határozatával elfogadott ...
51. 38/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulási megállapodás felülvizsgálata céljából egy munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport feladatául ...
52. 37/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város és Térsége Társulási Tanácsába tagként Huber László polgármestert delegálja. 2. Huber Lászlót ...
53. 36/2013. (III. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásának módosítását jóváhagyja ...
54. 35/2013. (III. 21) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Képviselő-testülete biztosítja a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház részére „A helyi önkormányzatok könyvtári és ...
55. 34/2013. (III. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2012. (III. 22.) határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ...
56. 33/2013. (III. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium leány-és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú épület energetikai ...
57. 32/2013. (II. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendeletének 20. ...
58. 31/2013. (II. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1170/1/A/3 hrsz-ú, Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. szám ...
59. 30/2013. (II. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 1160/4 hrsz-ú kivett épület, udvar megnevezésű ingatlan esetében az ingatlan-nyilvántartásba ...
60. 29/2013. (II. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 3826 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ingyenes felajánlását elfogadja. 2. Kőszeg Város ...
61. 28/2013. (II. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 24384/2004 számú, a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő önkormányzati ...
62. 27/2013. (II. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 7258/2 hrsz-ú üdülőépület és udvar megnevezésű földrészlet belterületbe vonását, ...
63. 26/2013. (II. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. évi városüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges keretösszegeket az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően ...
64. 25/2013. (II. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Pusztai Eü. Bt. között 2012. szeptember 1-jén létrejött, ...
65. 24/2013. (II. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Vasegészség Kft. (9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 16.) ...
66. 23/2013. (II. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet elfogadja. Felelős: Huber László polgármester. Hivatali felelős: ...
67. 22/2013. (II. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal ...
68. 21/2013. (II. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 2013-2016. ...
69. 20/2013. (II. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Jézus Szíve templom lépcsőjének felújítására, a 2013. évi költségvetésről ...
70. 19/2013. (II. 21) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium leány-és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú épület energetikai ...
71. 17/2013. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat és Krizmanich István között kötendő, az előterjesztésben ...
72. 16/2013. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1-jétől megbízza Szima Andreát a város főépítészi feladatainak ellátásával. Felhatalmazza a ...
73. 14/2013. (I. 31) képviselő-testületi határozat
1. A képviselő-testület a „Kőszeg és Vidéke” c. időszaki kiadvány megjelenéséről szóló, a 150/2008. (VI. 26.) valamint ...
74. 13/2013. (I. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Print EXIT Kft. (ügyvezető: Varga György) 9730 Kőszeg, Várkör 16. szám ...
75. 12/2013. (I. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 180/2011. (X. 27.) sz. határozatát visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a ...
76. 10/2013. (I. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési ...
77. 9/2013. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Végrehajtásért felelős: Huber László ...
78. 8/2013. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 249/2013.(XII.20.) számú képviselő-testületi határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg 2013. január 7. hatállyal ...
79. 7/2013. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi vagyongazdálkodási koncepciót elfogadja és elrendeli a végrehajtáshoz szükséges intézkedések ...
80. 6/2013. (I. 31) képviselő-testületi határozat
6/2013. (I. 31.) képviselő-testületi határozat: Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között, ...
81. 5/2013. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költség-vetési rendelettervezetével kapcsolatban az alábbiakat határozza: 1. A képviselő-testület elrendeli ...
82. 4/2013. (I. 9) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I ütem – Kiegészítő munkák elvégzése második rész ...
83. 3/2013. (I. 9) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mobilia-Artica Formatervező Kft. ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja. Az érvénytelenség indoka: a Kbt. ...
84. 2/2013. (I. 9) képviselő-testületi határozat
2/2013. (I. 9.) képviselő-testületi határozat: Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Múzeum- Tábornokház alapító okiratát a mellékelt ...
85. 1/2013. (I. 9) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 227/2012. (XII. 13.) számú határozatát hatályon kívül helyezi és a Városi ...