2020. Október 1., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sportegyesület működéséről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club működéséről.
4. - Kulturális intézmények átszervezésének előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatala.
5. - Beszámoló az Újvárosi Óvoda, valamint a Központi Óvoda és Bölcsőde 2019/20-as nevelési évéről.
6. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
7. - Tájékoztató a hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakó aktuális helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének jóváhagyása.
9. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és az óvodák között létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött megállapodások megszüntetése illetve módosítása.
10. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási többletigénye.
11. - A Kőszeg, 7151 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
4. napirendi pont:
Kulturális intézmények átszervezésének előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatala.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közelmúltban ismételten felmerült, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára Kőszegi Fióklevéltára itt őrzött gyűjteményével együtt elkerülhet Kőszegről. Kőszeg Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja, hogy a Kőszegi Fióklevéltárban őrzött iratanyag, mely a középkori szabad királyi város alapításától egészen napjainkig őrzi városunk múltját, a továbbiakban is helyben elérhető maradjon.

Az önkormányzat fenntartásában jelenleg két önállóan működő közgyűjteményi intézmény, a Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Kőszegi Városi Múzeum van. A két intézményt Kőszeg Város Önkormányzata 2021. január 1-jei dátummal egy intézménnyé kívánja alakítani, melynek előkészítése már elkezdődött.
Tekintettel a fent jelzett folyamatokra, Kőszeg Város Önkormányzata vizsgálja a Kőszegi Fióklevéltár városi fenntartásba vételének lehetőségét. Kézenfekvőnek tűnik, hogy a város a három hasonló profilú intézményét a jövőben egy összevont intézményként működtesse. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma VI/4145-1/2020/KONYVLEV iktatószámú tájékoztatás alapján a három intézmény összevonásának nincsen jogi akadálya.

Fentiekre tekintettel a Humánerőforrás Bizottság 2020. szeptember 24-i ülésén hozott döntésével javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára Kőszegi Fióklevéltára önkormányzati fenntartásba vételével kapcsolatos előzetes tárgyalások lefolytatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Kőszeg, 2020. szeptember 24.

A polgármester nevében:


Mezei Virág s. k.
igazgatási osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára Kőszegi Fióklevéltára önkormányzati fenntartásba vételével kapcsolatos előzetes tárgyalások lefolytatására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal